Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentti (USP)

- kaikkien ulkosuomalaisten yhteinen linkki suomalaiseen yhteiskuntaan


Ulkosuomalaiset ovat voimavara Suomelle. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, mutta myös tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Suomelle on tärkeää, että ulkosuomalaisten siteet kotimaahansa eivät katkea ja että yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan säilyy.

Ulkosuomalaisparlamentti perustettiin vuonna 1997. Sen pysyvänä sihteeristönä toimii Suomi-Seura r.y.

Ulkosuomalaisparlamentti on maailmalla asuvien suomalaisten yhteistyöfoorumi jossa päätetään yhdessä tärkeäksi koetuista asioista. USP on myös kanava, jota kautta ulkosuomalaisten yhteiset päätökset välittyvät Suomen valtiolle ja järjestöille. USP on lisäksi vaikuttaja, joka huolehtii, että ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä tehtäessä.

Ulkosuomalaisparlamentin toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja ulkosuomalaisyhteisöjen edustajien täysistunnossa Helsingissä hyväksymiin päätöslauselmiin. USP:n täysistunto kokoontuu noin 2½ vuoden välein. Toimintaan voivat osallistua kaikki maailmalla toimivat ulkosuomalaisyhteisöt vahvistamalla USP:n säännöt. Kaikki ulkosuomalaiset riippumatta siitä onko heillä Suomen passia vai ei, voivat osallistua USP:n toimintaan. Toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. USP on poliittisesti sitoutumaton. Säännöt on vahvistanut 512 ulkosuomalaisyhteisöä 38 maasta.

Suomen ulkopuolella

asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista äänioikeutettuja on runsaat 242 000. Ensimmäisen ja toisen polven ulkosuomalaisia jotka asuvat ulkomailla on noin 600 000. Kolmannen ja sitä useamman polven jälkeläiset mukaan lukien on ulkosuomalaisia runsaasti yli 1,6 miljoonaa.

Tämä varovainen eli varmuudella alimitoitettu arvio ulkomailla asuvien suomalaisten määrästä perustuu maakohtaisiin kansallisiin tilastoihin 28 esimerkkimaasta. Tilastot ovat pääosin vuosilta 2010-2014 ja eroavat toisistaan; esim. USA:n tilastoissa useamman polven suomalaiset voivat ilmoittaa etniseksi taustakseen suomalaisuuden(2011: 650 000), ja Ruotsin tilastoissa lasketaan 1.-3. polvi (2013: 711 000), mutta Iso-Britannian luvussa ovat mukana vain Suomen kansalaiset (2014: 14 000). Niinpä nämä luvut ovat turvallisia käyttää sillä ne perustuvat virallisiin tilastoihin.

∞ ∞ ∞ ∞

Täysistunto 2015 oli menestys!

Kiitos kaikille 125 ulkosuomalaisyhteisölle 21 maasta jotka osallistuivat ulkosuomalaisparlamentin 8. täysistuntoon 22.-23.5.2015 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Mukana oli 140 näiden yhteisöjen edustajaa ja 47 virallista tarkkailijaa.

Istunnon hyväksymät 41 päätöslauselmaa luovutettiin 27.10.2015 pääpääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle, lähetettäväksi pääministerin kansliasta lausuntokierrokselle valtioneuvostoon eli ministeriöihin.

Päätöslauselmayhteenveto sisältää puhemiehistön johdannon ja sen voi lukea ja tulostaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi kohdasta: Istunto 2015. Lisäksi päätöslauselmat löytyvät aiempien vuosien päätöslauselmien ohella tästä kohdasta: Toiminta > Päätöslauselmat. Sihteeristö vastaa mielellään kysymyksiin (yhteystiedot alla).

Vuoden 2015 istuntoon jätettiin etukäteen määrätyssä järjestyksessä 54 aloitetta. Kiitos aloitteen jättäneille ulkosuomalaisyhteisöille! Yhdistämisten jälkeen parlamentin valiokuntien käsiteltäväksi tuli 41 sihteeristön taustoittamaa päätöslauselmaehdotusta. Istunto hyväksyi ne kaikki täysistuntokeskustelun ja äänestysten jälkeen. Päätöslauselmat ovat vahva ulkosuomalaisten ääni Suomen päättäjille.

Lue lisää USP:n vuoden 2015 täysistunnosta viereisen otsikon 'Istunto 2015' alta. Esimerkiksi istunnon pöytäkirja sisältää juhlapuheet ja istunnon kulun, osallistujaluettelon ja hyväksyttyjen päätöslauselmien päätökset.

Etkö päässyt ulkosuomalaisparlamentin istuntoon Helsinkiin? Ratkaisun tarjoaa helsinkiläinen paikallisradio Radio Rapu joka tallensi koko toisen täysistuntopäivän jännittävät päätöslauselma-keskustelut ja puheet. Avaa ja kuuntele laadukas äänitallenne tästä: Radiointi

Ulkosuomalaisparlamentin jäsenkysely

Miten USP palvelee nykytehtävässään, toiminnassa mukana olevien ulkosuomalaisyhteisöjen edunvalvonnassa? Mitä sen työltä toivotaan tulevaisuudessa? Mitä asioita ulkosuomalaiset pitävät tärkeinä? Miten ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon järjestelyt sujuvat? Palautetta pyydettiin myös tiedottamisesta ja tiedonkulusta. Lue USP-järjestökysely 2014 tuloksista kohdasta Ajankohtaista.
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 9.2.16 Webmaster