Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentti (USP)

- kaikkien ulkosuomalaisten yhteinen linkki suomalaiseen yhteiskuntaan


Ulkosuomalaiset ovat voimavara Suomelle. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, mutta myös tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Suomelle on tärkeää, että ulkosuomalaisten siteet kotimaahansa eivät katkea ja että yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan säilyy.

Ulkosuomalaisparlamentti perustettiin vuonna 1997. Sen pysyvänä sihteeristönä toimii Suomi-Seura r.y.

Ulkosuomalaisparlamentti on maailmalla asuvien suomalaisten yhteistyöfoorumi jossa päätetään yhdessä tärkeäksi koetuista asioista. USP on myös kanava, jota kautta ulkosuomalaisten yhteiset päätökset välittyvät Suomen valtiolle ja järjestöille. USP on lisäksi vaikuttaja, joka huolehtii, että ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä tehtäessä.

Ulkosuomalaisparlamentin toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja ulkosuomalaisyhteisöjen edustajien täysistunnossa Helsingissä hyväksymiin päätöslauselmiin. USP:n täysistunto kokoontuu noin 2½ vuoden välein. Toimintaan voivat osallistua kaikki maailmalla toimivat ulkosuomalaisyhteisöt vahvistamalla USP:n säännöt. Kaikki ulkosuomalaiset riippumatta siitä onko heillä Suomen passia vai ei, voivat osallistua USP:n toimintaan. Toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. USP on poliittisesti sitoutumaton. Säännöt on vahvistanut 512 ulkosuomalaisyhteisöä 38 maasta.

Uutta! Suomi 100 Maailmalla - Finland 100 i Världen - Finland 100 Worldwide

SuomiFinland100

Suomi 100 Maailmalla kotisivut on avattu.

Suomi 100 Maailmalla on Suomi-Seura ry:n (ulko-
suomalaisparlamentin sihteeristö), Kirkon ulko-
suomalaistyön (Kirkko-
hallitus) ja Siirtolaisuus-
instituutin yhteinen hanke
ja osa valtiollista Suomi 100–ohjelmaa eli Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Hankettamme tukevat myös Ulkoasiainministeriö ja Merimieskirkko ry. Tarkoitus on innostaa ja tukea ulkosuomalaisyhteisöjä järjestämään juhlavuoden tapahtumia ja viestimään Suomesta omissa maissaan, ja välittää Suomessa asuville tietoa ja tunnelmia siitä, miten satavuotiasta Suomea juhlitaan maailmalla.
Suomi 100 Maailmalla löytyy myös Facebookista.
Se on hyväksytty virallisen Suomi100-ohjelman osaksi.

Ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlavuoden täysistunto eli USP:n 9. täysistunto Helsingin yliopistossa 16.-17. kesäkuuta 2017, nivoutuu osaksi kansallisen juhlavuoden ohjelmaa: kaksipäiväistä USP:n parlamentti-istuntoa edeltävänä iltana torstaina 15. kesäkuuta 2017 klo 17-20 Suomi 100 Maailmalla järjestää samassa yliopiston juhlasalissa Ulkosuomalaisen kulttuurin iltajuhlan.

Suomen ulkopuolella...

...asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista äänioikeutettuja on runsaat 242 000. Ensimmäisen ja toisen polven ulkosuomalaisia jotka asuvat ulkomailla on noin 600 000. Kolmannen ja sitä useamman polven jälkeläiset mukaan lukien on ulkosuomalaisia runsaasti yli 1,6 miljoonaa.

Tämä varovainen eli varmuudella alimitoitettu arvio ulkomailla asuvien suomalaisten määrästä perustuu maakohtaisiin kansallisiin tilastoihin 28 esimerkkimaasta. Tilastot ovat pääosin vuosilta 2010-2014 ja eroavat toisistaan; esim. USA:n tilastoissa useamman polven suomalaiset voivat ilmoittaa etniseksi taustakseen suomalaisuuden(2011: 650 000), ja Ruotsin tilastoissa lasketaan 1.-3. polvi (2013: 711 000), mutta Iso-Britannian luvussa ovat mukana vain Suomen kansalaiset (2014: 14 000). Niinpä nämä luvut ovat turvallisia käyttää sillä ne perustuvat virallisiin tilastoihin.

Täysistunto 2015 oli menestys!

Kiitos kaikille 125 ulkosuomalaisyhteisölle 21 maasta jotka osallistuivat ulkosuomalaisparlamentin 8. täysistuntoon 22.-23.5.2015 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Mukana oli 140 näiden yhteisöjen edustajaa ja 47 virallista tarkkailijaa.

Istunnon hyväksymät 41 päätöslauselmaa luovutettiin 27.10.2015 pääpääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle, lähetettäväksi pääministerin kansliasta lausuntokierrokselle valtioneuvostoon eli ministeriöihin. Tämä päätöslauselmayhteenveto sisältää puhemiehistön johdannon ja voit lukea ja tulostaa sen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tästä: Istunto 2015 (linkki myös ylempänä vasemmassa palkissa). Sieltä voit lukea lisää istunnosta ja sieltä löytyy myös istunnon pöytäkirja joka sisältää juhlapuheet ja istunnon kulun, osallistujaluettelon ja hyväksyttyjen päätöslauselmien päätökset.

Tämän ja kaikkien aiempien istuntojen päätöslauselmat löytyvät tästä: Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat. Sihteeristö vastaa mielellään kysymyksiin (yhteystiedot alla).

Päätöslauselmat ovat vahva ulkosuomalaisten ääni Suomen päättäjille.

Ulkosuomalaisparlamentin jäsenkysely

Miten USP palvelee nykytehtävässään, toiminnassa mukana olevien ulkosuomalaisyhteisöjen edunvalvonnassa? Mitä sen työltä toivotaan tulevaisuudessa? Mitä asioita ulkosuomalaiset pitävät tärkeinä? Miten ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon järjestelyt sujuvat? Palautetta pyydettiin myös tiedottamisesta ja tiedonkulusta. Ajankohtaista-osio kertoo USP-järjestökyselyn 2014 tuloksista.
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 8.7.16 Webmaster