Ulkosuomalaisparlamentti

Ajankohtaista: arkisto

Arkistosta löytyy vanhempia ajankohtaistiedotteita. Vanhimmat löytyvät ensin.

Kansalaisuusmaksu yhä halpenemassa

Suomen sisäministeri Kari Rajamäki lupaa helpotuksia kalliiseen kansalaisuusmaksuun.

Sähköinen etä-äänestäminen ulkosuomalaisille

Ulkosuomalaisille kaavaillaan oikeutta sähköiseen etä-äänestämiseen

Eläkeverotus muuttuu

Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttuu: vuodesta 2006 alkaen verotus määritellän samalla tavalla kuin Suomessa asuvilla.

EU:n jäsenmaille yhteinen koulutuspassi

Tänä vuonna kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa otetaan käyttöön yhteinen koulutuspassi, jonka tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta EU:ssa.

Nuorille oma EU-portaali

Portaalin kautta saat Eurooppaa käsittelevää tietoa, uutisia ja voit keskustella kaikista EU-asioista, jotka liittyvät nuorisoon.

EU:n komissio kovistelee Suomea ulkomailla asuvien verotuksesta

USP:n puhemiehistä Helsingissä:Edunvalvontaa ministeritasolla

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö jatkoi syyskokouksessaan viime aikoina esillä olleiden asioiden ajamista. Jälleen puhuttiin ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta, lähdeverosta, kansalaisuusilmoitusmaksusta ja Radio Finlandin lähetysten turvaamisesta. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevät- ja syyskokouksien olennainen osa ovat vierailut valtionhallinnon edustajien luona edistämässä ja ulkosuomalaisille tärkeitä asioita. Lokakuisen kokouksensa aikana USP:n kahdeksan varapuhemiestä ja puhemies Pertti Paasio tapasivat työministeri Tarja Filatovin, sisäasiainministeri Kari Rajamäen, toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin sekä Yleisradion johtoa.

Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina -yleisäseminaari Helsingissä 20.5.2005

Seminaari on tarkoitettu monikulttuurisessa avioliitossa eläville tai aiheesta muuten kiinnotuneille ulkosuomalaisille. Sen järjestäminen perusuu ulkosuomalaisparlamentin vuoden 2002 istunnon päätöslauselmaan monikulttuurisista ja uusmuuttajaperheistä. Toivoitteenamme on kehittää tuki- ja palvelumuotoja monikultturisille pariskunnille ja perheille.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käyttään 1.6.2004 alkaen

EU-jäsenmaissa otettiin 1.6.2004 käyttöön eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin avulla on mahdollista saada välttämätön sairaanhoito oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU-jäsenvaltiossa.

Ulkomailla äänesti kolmannes enemmän kuin viime eurovaaleissa (Ulkoasiainministeriän tiedote 141/2004 11.6.2004)

Ulkoasiainministeriön tiedote 141/2004 11.6.2004 Suomen edustustojen ulkomailla toimittamissa Euroopan parlamentin vaaleissa annettiin 9 832 ennakkoääntä, mikä on noin kolmannes enemmän kuin vuonna 1999

195 ulkosuomalaisyhteisää ilmoittautui USP:n istuntoon

Ulkosuomalaisparlamentin neljäs varsinainen istunto järjestetään 23. – 24.5.2005 Helsingin Finlandia-talolla. Yhteisöjen ilmoittautumismääräaika päättyi 23.2.2005. Puhemiehistö on hyväksynyt myös myöhään tulleet ilmoittautumiset, joten parlamentti-istuntoon ilmoittautui 195 yhteisöä 20 eri maasta.

Kannanotto ulkosuomalaislähetysten puolesta

Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti vetosivat suomalaislehtien päätoimittajiin ulkosuomalaislähetysten säilyttämisen puolesta: Arvoisa päätoimittaja, Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ovat kesän aikana ottaneet kantaa Yleisradion tehtävään palvella suomalaisia maailmalla. Yleisradiossa oli harkittu ja valmisteltu varsin pitkälle meneviä suunnitelmia ulkosuomalaisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelujen supistamisesta lähivuosina. Palvelut jäisivät vain satelliitteihin tai internetiin. Niiden vastaanotto on kuitenki