Ulkosuomalaisparlamentti

Ajankohtaista: arkisto

Arkistosta löytyy vanhempia ajankohtaistiedotteita. Vanhimmat löytyvät ensin.

Kansalaisuusmaksu yhä halpenemassa

Suomen sisäministeri Kari Rajamäki lupaa helpotuksia kalliiseen kansalaisuusmaksuun.

Sähköinen etä-äänestäminen ulkosuomalaisille

Ulkosuomalaisille kaavaillaan oikeutta sähköiseen etä-äänestämiseen

Eläkeverotus muuttuu

Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttuu: vuodesta 2006 alkaen verotus määritellän samalla tavalla kuin Suomessa asuvilla.

EU:n jäsenmaille yhteinen koulutuspassi

Tänä vuonna kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa otetaan käyttöön yhteinen koulutuspassi, jonka tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta EU:ssa.

Nuorille oma EU-portaali

Portaalin kautta saat Eurooppaa käsittelevää tietoa, uutisia ja voit keskustella kaikista EU-asioista, jotka liittyvät nuorisoon.

EU:n komissio kovistelee Suomea ulkomailla asuvien verotuksesta

USP:n puhemiehistä Helsingissä:Edunvalvontaa ministeritasolla

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö jatkoi syyskokouksessaan viime aikoina esillä olleiden asioiden ajamista. Jälleen puhuttiin ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta, lähdeverosta, kansalaisuusilmoitusmaksusta ja Radio Finlandin lähetysten turvaamisesta. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevät- ja syyskokouksien olennainen osa ovat vierailut valtionhallinnon edustajien luona edistämässä ja ulkosuomalaisille tärkeitä asioita. Lokakuisen kokouksensa aikana USP:n kahdeksan varapuhemiestä ja puhemies Pertti Paasio tapasivat työministeri Tarja Filatovin, sisäasiainministeri Kari Rajamäen, toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin sekä Yleisradion johtoa.

Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina -yleisäseminaari Helsingissä 20.5.2005

Seminaari on tarkoitettu monikulttuurisessa avioliitossa eläville tai aiheesta muuten kiinnotuneille ulkosuomalaisille. Sen järjestäminen perusuu ulkosuomalaisparlamentin vuoden 2002 istunnon päätöslauselmaan monikulttuurisista ja uusmuuttajaperheistä. Toivoitteenamme on kehittää tuki- ja palvelumuotoja monikultturisille pariskunnille ja perheille.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käyttään 1.6.2004 alkaen

EU-jäsenmaissa otettiin 1.6.2004 käyttöön eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin avulla on mahdollista saada välttämätön sairaanhoito oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU-jäsenvaltiossa.

Ulkomailla äänesti kolmannes enemmän kuin viime eurovaaleissa (Ulkoasiainministeriän tiedote 141/2004 11.6.2004)

Ulkoasiainministeriön tiedote 141/2004 11.6.2004 Suomen edustustojen ulkomailla toimittamissa Euroopan parlamentin vaaleissa annettiin 9 832 ennakkoääntä, mikä on noin kolmannes enemmän kuin vuonna 1999

195 ulkosuomalaisyhteisää ilmoittautui USP:n istuntoon

Ulkosuomalaisparlamentin neljäs varsinainen istunto järjestetään 23. – 24.5.2005 Helsingin Finlandia-talolla. Yhteisöjen ilmoittautumismääräaika päättyi 23.2.2005. Puhemiehistö on hyväksynyt myös myöhään tulleet ilmoittautumiset, joten parlamentti-istuntoon ilmoittautui 195 yhteisöä 20 eri maasta.

Kannanotto ulkosuomalaislähetysten puolesta

Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti vetosivat suomalaislehtien päätoimittajiin ulkosuomalaislähetysten säilyttämisen puolesta: Arvoisa päätoimittaja, Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ovat kesän aikana ottaneet kantaa Yleisradion tehtävään palvella suomalaisia maailmalla. Yleisradiossa oli harkittu ja valmisteltu varsin pitkälle meneviä suunnitelmia ulkosuomalaisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelujen supistamisesta lähivuosina. Palvelut jäisivät vain satelliitteihin tai internetiin. Niiden vastaanotto on kuitenkin usein vaikeaa tai mahdotonta, ja joka tapauksessa kalliimpaa kuin radion kuuntelu. Julkinen keskustelu on hidastanut Yleisradion suunnitelmia, mutta ei välttämättä muuttanut niitä.

Ylen Suomi nyt -palvelu

Suomi nyt -palvelu koostuu viidestätoista nettikamerasta ympäri Suomea, pohjoisesta etelään ja lännestä itään. Valtaosa kuvista päivittyy kerran parissa minuutissa.

Yle lupaa Radio Finlandille jatkoa jossakin muodossa

Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja lupaa, että Suomesta maailmalle lähettävän Radion Finlandin toiminta jatkuu tulevaisuudessakin. Mutta missä muodossa, se on edelleen epäselvää.

Ulkosuomalaiset vetosivat Radio Finlandin puolesta

Yleisradiossa on harkittu pitkällee meneviä suunnitelmia ulkosuomalaisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelujen supistamiseksi ja siirtämiseksi vain internetissä tai maksullisten mobiilipalvelujen välityksellä kuunneltaviksi. Siten Yle Radio Finlandin perinteiset lyhyt- ja keskiaaltolähetykstet lopetettaisiin.

Muistatko vielää Muistihäiriät tutkimuksen, hoidon ja arjen valossaä Suomalaiset seniorit maailmalla äseminaari 20.5.2005 Helsingiss

Suomalaiset seniorit maailmalla -työryhmä järjestää ulkosuomalaisparlamentin seuraavan istunnon yhteydessä seminaarin ”Muistatko vielä? Muistihäiriöt tutkimuksen, hoidon ja arjen valossa”.

Ulkosuomalaisten verokohtelu puhutti USP:n meppitapaamisessa Brysseliss

Ulkosuomalaisparlamentin puhemies ja Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja, ministeri Pertti Paasio ja Keski-Euroopan alueen varapuhemies Päivi Oksi-Walter tapasivat Brysselissä torstaina 20.1.2005 useita suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä, heidän avustajiaan ja virkamiehiä. Erityisesti puheeksi nousi ulkosuomalaisten eläkkeiden verokohtelu, josta komissio on huomauttanut Suomea lähettämällä joulukuun lopussa lausunnon.

Aurinkorannikon koulu ei saanut lukiolupaa

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ei saanut opetusministeriöltä lupaa järjestää lukiokoulutusta Espanjan Fuengirolassa.

Mikä viestin maailmallaä

Hyvä suomalainen maailmalla tai sinne aikova. Mieti miten järjestät yhteydenpidon ja tiedonvälityksen Suomesta, ja mihin hintaan.

Suomen kielen ja kulttuurin seminaari ulkosuomalaisnuorille Kiljavalla 4. - 22.7.2005

Seminaari on ensisijaisesti tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille mutta alle 30-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille. Ohjelmaan sisältyy Suomen kielen opetusta sekä luentoja mm. Suomen historiasta, politiikasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta.

Ulkosuomalaisparlamentin lausunto liikenne- ja viestintäministeriän julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 -raportista

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 -raportti ei vastaa ulkosuomalaisparlamentin näkemyksiä siitä, miten Yleisradion tulisi palvella ulkosuomalaisia tulevaisuudessa. Raportti mahdollistaa kauhukuvan, jossa ulkosuomalaispalvelut jäisivät vain satelliittiin tai internetiin. Näiden lähetysten vastaanotto ulkomailla on paitsi vaikeaa tai mahdotonta, myös kallista niin vastaanottajalle että Yleisradiolle. Ulkosuomalaisparlamentti pitää huolestuttavana työryhmän esitystä, että päätäntävalta ulkomaille suunnatun ohjelmatarjonnan sisällöstä ja laajuudesta luovutettaisiin Ylen korkeimmalta päättävältä elimeltä, hallintoneuvostolta, operatiivisen johdon käsiin.

5 092 äänesti kunnallisvaalien ennakkoäänestyksessä ulkomailla

Kunnallisvaalien ulkomailla järjestetyssä ennakkoäänestyksessä annettiin yhteensä 5 092 ääntä.

Julkilausuma

Ulkosuomalaisparlamentin Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan edustajat ovat Helsingissä 9.8.2004 pitämässään kokouksessa antaneet seuraavan julkilausuman: - Yleisradion tulee jatkaa radionsa vapaata saatavuutta koko maailmassa vähintäänkin nykyisessä laajuudessa. - Yleisradion tulee lähteä mukaan maailmanradion digitalisointikehitykseen muun Euroopan tavalla. Parikymmentä eurooppalaista radioyhtiötä on aloittanut digitaalisen kaukolähetystoiminnan, muun muassa Sveriges Radio. - Suomalaiset maailmalla eivät saa joutua heikompaan viestintäasemaan kuin esimerkiksi ruotsalaiset - nimenomaan ajatellen vastaanoton maksuttomuutta. - Yleisradion ei tule profiloitua matkapuhelin- ja internetalan apuyhtiöksi ja sisällöntuottajaksi, vaan Yleisradion tulee tarjota julkisen palvelun vaihtoehto kalliille matkapuhelin- ja nettipohjaisille järjestelmille, eetterin kautta. Satelliittitelevisiolähetykset tulisi saada maksutta nähtäviksi, samaan tapaan kuin esimerkiksi Deutsche Welle, Ranskan TV5, BBC World, Kroatian ulkomaantelevisio tai Hollannin ulkomaantelevisio. Ylen satelliittiradiot ovat nyt saatavilla maksutta, mikä myönteisenä todettakoon.

Ulkomaanmediakeskustelusivut

Suomi-Seuran johtokunnan jäsen Juhani Niinistö on avannut yksityiset ulkomaanmediasivut osoitteessa http://www.ulkomaanmedia.net

PLOTEUS-portaali auttaa läytämään tietoja eri puolilla Eurooppaa tarjolla olevista opiskelumahdollisuuksista

PLOTEUS tarjoaa opiskelijoille, työtä hakeville, työssä oleville, vanhemmille, opinto- ja ammattiohjaajille sekä opettajille tietoa opiskelumahdollisuuksista Euroopassa.

Kansalaisuusilmoitusten maksua alennettiin

Kansalaisuusilmoitusten maksu alennettiin 240 euroon 1.1.2005 alkaen.

Ulkosuomalaisparlamentin istunto 23.-24.5. Finlandia-talolla

Ulkosuomalaisparlamentin istunto järjestetään Helsingin Finlandia-talolla maanantaina ja tiistaina 23.-24. toukokuuta 2005. Istuntoon on tähän mennessä ilmoittautunut 228 edustajaa ja 50 tarkkailijaa, jotka edustavat 210 yhteisöä 22 maasta.

Ulkosuomalaiset koolla Helsingiss

Huoli YLE Radio Finlandin lyhyt- ja keskiaaltolähetysten mahdollisesta lakkauttamisesta oli vahvasti esillä Helsingin Finlandia-talossa 23.-24.5.2005 pidetyssä ulkosuomalaisparlamentin neljännessä varsinaisessa istunnossa.

Ulkosuomalaisparlamentin neljäs varsinainen istunto internetiss

Finlandia-talossa 23.-24.5. pidetty ulkosuomalaisparlamentin istunto ja kooste sunnuntaina 22.5. pidetyistä aluekokouksista on kuunneltavissa Yle Radio Finlandin sivuilta http://www.yle.fi/rfinland/kuuntelu.shtml

Henkilötiedot kannattaa pitää ajantasalla Suomessa

Ulkosuomalaisen kannattaa pitää osoite- ja henkilötietonsa Suomen väestörekisterijärjestelmässä ajan tasalla, sillä se on tärkeää esimerkiksi äänestyskelpoisuuden, kansalaisuusilmoitusten teon ja Suomeen paluun kannalta.

Ulkosuomalaisparlamentin uusi puhemiehistä kaudelle 2005 ä 07

Ulkosuomalaisparlamentin neljäs varsinainen istunto valitsi uuden puhemiehistön kaudelle 2005 – 2007. USP:n puhemiehenä jatkaa Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja, ministeri Pertti Paasio.

Parisataa ulkosuomalaista saapuu vuosittain armeijaan

Suomi-Seuraan on kahden viime vuoden aikana tullut runsaasti puhelinsoittoja, joissa kysellään ulkosuomalaisten asevelvollisuudesta Suomessa. Kaksoiskansalaisuuslain voimaan tulon myötä soittajat ovatkin olleet halukkaita kuulemaan lain tuomista muutoksista. Yleisimmin kysytään, pitääkö armeija suorittaa Suomessa, vaikka asuisi pysyvästi ulkomailla? Entä millä tavalla voi anoa vapautusta? Entäpä, saako armeijaan tulla, vaikkei osaisikaan kieltä?

Suomen kansalaiseksi -verkkopalvelu avattu

Ulkomaalaisvirasto on avannut uuden verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on auttaa ulkomaalaisia Suomen kansalaisuuden hakemisessa. Suomen kansalaiseksi? -palvelu informoi asioista, joita kansalaisuushakemusta käsiteltäessä tarkastellaan. Sen avulla käyttäjä saa yleiskuvan omasta tilanteestaan ja voi arvioida, täyttääkö hän kansalaistamisen edellytykset. Palvelussa kysytään mm. tietoja Suomessa asumisesta, kielitaidosta ja nuhteettomuudesta.

Asiakirjat legalisoitava ennen Suomeen toimittamista

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot pysyvät Suomessa ajantasaisina vain, jos hän itse huolehtii tietojensa ilmoittamisesta Suomeen. Ilmoituksen voi tehdä joko viimeisen kotikunnan maistraattiin tai Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Ilmoitettavia tietoja ovat mm. tiedot avioliitosta, avioerosta, lasten syntymästä ja asuinosoitteesta. Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajantasaisia, on esim. Suomen passin saaminen nopeampaa.

Rajoitetusti verovelvollisten lähdeveroon esitetään muutoksia

Hallitus esittää muutoksia rajoitetusti verovelvollisten lähdeverotukseen. Uudistusten seurauksena useimpien ulkomailla asuvien eläkkeensaajien sekä lyhytaikaisesti Suomessa työskentelevien palkansaajien verotuksen arvioidaan alenevan. Ehdotettujen muutosten arvioidaan pienentävän verotuottoja vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Kansalaisuusilmoituksia tehty jo runsaat 5 600

Heinäkuun loppuun mennessä 5 662 entistä Suomen kansalaista ja heidän jälkeläistään on tehnyt ilmoituksen saadakseen Suomen kansalaisuuden. Eniten ilmoituksen tehneissä on nykyisiä Yhdysvaltain (1 210), Ruotsin (1 030), Kanadan (738), Australian (606) ja Sveitsin (466) kansalaisia. Kaikkiaan eri kansalaisuuksia on yli 80.

USP:n päätäslauselmat pääministeri Vanhaselle lokakuussa

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseensa Helsinkiin 17.–18.10. Kokouksen yhteydessä puhemiehistö luovuttaa USP:n neljännen varsinaisen istunnon päätöslauselmat pääministeri Matti Vanhaselle.

Esa-Pekka Salonen on Vuoden ulkosuomalainen

Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-Seura ry on valinnut kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salosen Vuoden ulkosuomalaiseksi 2005. Salonen palkittiin merkittävänä ulkosuomalaisena, jonka häikäisevä kapellimestari- ja säveltäjäura on tuntuvasti lisännyt Suomen arvostusta ja näkyvyyttä musiikin suurmaana. Lisäksi Salonen on urallaan tuonut suomalaista musiikkia esille johtamiensa orkestereiden kautta sekä tehnyt suomalaisia solisteja tunnetuiksi niiden vieraina. Pitkäaikaisesta ulkomailla asumisesta huolimatta hänen yhteytensä Suomeen ja Suomen musiikkielämään ovat säilyneet tiiviinä muun muassa vuosittaisten Suvisoiton ja Helsingin Juhlaviikkojen puitteissa sekä muiden vierailujen ansiosta.

Ulkosuomalaisten radiopalvelun monipuolisuus turvattava

Yleisradion hallintoneuvoston vuonna 2002 hyväksymä linjaus "keskittymisestä tiedonvälitykseen" ulkomaanlähetyksissä yksipuolistaa toteutuessaan maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelun. Tiedonvälitykseen kuulumatonta ohjelmistoa ovat mm. lasten ohjelmat, radioteatteri, musiikki, urheilu ja hartausohjelmat. Ulkomaille suunnattujen ohjelmien organisaation muuttaminen uhkaa nyt toteuttaa päätöksen, vaikka ohjelmien luonteella ei ole kustannusvaikutuksia ulkomaanlähetysten erityisolosuhteissa.

Suomen kirkko ulkomailla huolissaan Yleisradion ulkosuomalaispalveluista

Suomen Merimieskirkko ja Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön toimisto ovat huolestuneina seuranneet Yleisradion suunnitelmia vähentää ulkosuomalaisille kohdennettua palvelua. Yleisradion ulkosuomalaisille kohdistetut radio- ja TV-lähetykset muodostavat yhteyden kotimaahan ja sen kulttuuriin tavalla, joka tukee ulkomailla liikkuvien ja asuvien suomalaisten identiteetin säilymistä ja ajantasaisena pysymistä. Tämä on kansakuntamme yhteisten etujen mukaista. Yleisradion itsensä tekemien tutkimusten mukaan ohjelmien lähettäminen suomalaisille maailmalla nauttii suomalaisten kannatusta julkisen palvelun tehtävänä. Yleisradiossa oli harkittu ja valmisteltu varsin pitkälle meneviä suunnitelmia ulkosuomalaisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelujen supistamisesta lähivuosina. Palvelut jäisivät vain satelliitteihin tai internetiin. Niiden vastaanotto on kuitenkin usein vaikeaa tai mahdotonta, ja joka tapauksessa kalliimpaa kuin radion kuuntelu.

Suomi-Seuran lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain uudistamisesta

Suomi-Seura ry katsoo, että hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta on selvä parannus voimassa olevaan lainsäädäntöön, jonka mukaan ulkomaille maksettavia työeläkkeitä verotetaan tulon suuruudesta riippumatta 35 %:n lähdeverolla. Hallitus esittää siirtymistä eläketulojen osalta progressiiviseen verotukseen, mikä on kannatettavaa ottaen huomioon, että keskimääräinen ulkomaille maksettu eläke on vain noin 300 euroa kuukaudessa.

Vetoomus maistraateille asiakirjojen legalisoimisesta

Entiset Suomen kansalaiset ja näiden jälkeläiset ovat 1.6.2003 voimaan astuneen kansalaisuuslain 60 §:n nojalla saaneet kansalaisuusilmoituksella (UVI 11 ja UVI 12) aikanaan menetetyn Suomen kansalaisuutensa takaisin. Kansalaisuusilmoituksia oli jätetty 1.6.2003 – 31.7.2005 välisenä aikana noin 5660.

Suomi-Seura ry:n näkemys Euroopan yhteisäjen komission Vihreän kirjan sovellettavasta lainsäädännästä ja tuomioistuimen tuomiovallasta avioeroasioissa

Suomi-Seura ry näkee tärkeänä huomioida suuret eroavuudet ja vaikutukset eri maiden avioeroa koskevissa kansallisissa laeissa ja pitää tärkeänä yhtenäistää avioeroasioissa sovellettavaa lainsäädäntöä ja tuomioistuinten toimivaltaa EU-alueella.

Kirje ulkosuomalaisyhteisöille

Hyvä ulkosuomalaisyhteisön edustaja, Ulkosuomalaisparlamentin neljäs varsinainen istunto järjestettiin Helsingin Finlandia-talolla 23. – 24.5.2005. Istuntoon osallistui 215 edustajaa ja 43 tarkkailijaa 185 yhteisöstä. Istunnossa käsiteltiin 73 aloitetta, joista muodostettiin valiokunnissa päätöslauselmia. Istunto valitsi myös parlamentille uuden puhemiehistön kaudelle 2005 – 07.

Näkemyksiä esityksestä hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi

Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa korostetaan erityisesti työperusteista maahanmuuttoa. Suureksi hämmästyksemme ulkosuomalaiset loistavat ohjelmasta poissaolollaan. Vaikka hallitus valmisteleekin ensimmäistä ulkosuomalaispoliittista ohjelmaansa, kuuluvat ulkosuomalaiset kiistatta myös maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan.

Vuoden 2006 presidenttivaalien äänestyspaikat ulkomailla

Seuraavat presidentinvaalit pidetään vuoden 2006 tammikuussa. Ennakkoäänestys ulkomailla järjestetään 4. – 7.1.2006. Mikäli tarvitaan toinen äänestyskierros, ennakkoäänestys suoritetaan ulkomailla 18. - 21.1.2006.

Ulkomaalaisviraston "Suomen kansalaiseksi"-palvelu

Ulkomaalaisvirasto julkaisi ”Suomen kansalaiseksi?” -palvelun kesällä suomeksi. Nyt se on käytettävissä myös ruotsiksi ja englanniksi. Palvelu löytyy Ulkomaalaisviraston kotisivuilta osoitteesta www.uvi.fi .

Kansalaisuusilmoituskäytännän legalisaatiovaatimus yksinkertaistuu

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö tapasi 17.10. 2005 Ulkoasiainministeriön, Ulkomaalaisviraston, maistraattien sekä Väestörekisterikeskuksen edustajia esittääkseen huolensa siitä, että kansalaisilmoituksen kautta Suomen kansalaisuuden saaneiden henkilöiden kansalaisuusoikeudet ( esim. passi tai äänestysoikeus) astuvat voimaan vasta sitten kuin maistraatit ovat saaneet Apostille-leimalla varustetut asiakirjat ja uuden kansalaisen tiedot on kirjattu väestötietojärjestelmään. Tämän tuloksena Ulkoasiainministeriön, Ulkomaalaisviraston, maistraattien sekä Väestörekisterikeskuksen edustajat tapasivat keskustelemaan kansalaisuusilmoituksen kautta Suomen kansalaisiksi anovien henkilöiden asiakirjojen legalisointivaatimuksista.

Presidenttivaalien toinen kierros 2006

Tasavallan presidentin vaalissa toimitetaan toinen äänestyskierros, koska ensimmäisessä vaalissa kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolta annetuista äänistä. Ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toinen vaali toimitetaan Suomessa sunnuntaina 29. tammikuuta 2006. Ulkomailla ennakkoäänestys on toisessa vaalissa 18.-21.1.2006. Huom! Useissa ulkomailla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa ajanjakso on kuitenkin lyhyempi.

Uudet biometriset passit

Suomen passit uudistuvat EU-lainsäädännön ja Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman vaatimusten mukaisesti. Uudet passit otetaan käyttöön elokuun 2006 loppupuolella. Suomalaisten ei tarvitse tehdä mitään uudistuksen vuoksi. Aiemmin myönnettyä passia voi käyttää sellaisenaan siihen merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka.

Uusi vaalilaki ja etä-äänestys

Hallituksen esitys uudeksi vaalilaiksi on tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa perustuslakivaliokunnassa. Ulkosuomalaisten kannalta tärkeää kirjeäänestystä ei lakiesityksessä esitetä, vaan pääasiallisena uudistuksena ehdotetaan kotimaassa mahdollisuutta sähköisesti äänestää.

Suomi-koulujen toimintaedellytysten kartoitus

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa; Suomi-koulujen toimintaedellytysten kartoitus. Maila Eichhorn. Opetusministeriön julkaisuja 2006:20. "Suomi-koulut ovat tuhansia ulkosuomalaisia yhdistävä side oman maan kieleen ja kulttuuriin. Toiminnan tärkein edellytys on valtionavun säilyttäminen. Toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Suomi-koulujen valtionavun korottaminen on välttämätöntä."

Uudet passit käyttöön 21.8.06

Uudet biometriset passit tulivat käyttöön 21.8.2006. Suomen kansalainen voi hakea passia ainoastaan passinmyöntöoikeudet omaavista toimipisteistä, joita ovat suurlähetystöt ja lähetetyn konsulin virastot. Passia ei voi hakea enää kunniakonsulinvirastoista.

Kokemuksia verouudistuksesta

Ulkomaille maksettavien eläkkeiden verouudistus astui voimaan vuoden 2006 alusta. Rajoitetusti verovelvollisen eläkettä verotetaan nyt progressiivisen tuloveroasteikon mukaisesti entisen 35 % lähdeveron sijaan. Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi-Seura tiedustelevat nyt miten lakiuudistus on vaikuttanut eläkkeesi kokonaisverotukseen?

Saku Koivu on vuoden ulkosuomalainen

Suomi-Seura ry on valinnut jääkiekkoilija Saku Koivun Vuoden ulkosuomalaiseksi 2006. Tunnustus luovutettiin Saku Koivulle 30.8.2006 Turun Kaupungintalolla. Tunnustuksen luovutti seuran puheenjohtaja Pertti Paasio. Seura palkitsee Koivun merkittävänä ulkosuomalaisena, jonka hieno ura niin Kanadassa kuin Suomen jääkiekkomaajoukkueessa on tuntuvasti lisännyt Suomen arvostusta ja näkyvyyttä urheilumaana. Pitkäaikaisesta ulkomailla asumisesta huolimatta Koivun yhteydet Suomeen ovat säilyneet tiiviinä.

Aurinkorannikon koulu sai lukioluvan

Espanjan Aurinkorannikon suomalaiselle koululle on myönnetty lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkomailla toimiva suomalainen koulu saa luvan omaan lukioon. Ulkosuomalaisparlamentti on tyytyväinen ratkaisuun. USP tuki hanketta.

USP:n puhemiehistän syyskokous 2.-3.11.

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseen Helsingissä 2.-3.11.2006 Pääaiheina tällä kertaa ovat Suomi-koulujen kehittäminen sekä kirjeäänestys. USP esittää, että ulkosuomalaisten äänestysvilkkaus lisääntyisi, jos kirjeäänestäminen tulisi ulkosuomalaisille mahdolliseksi.

USP:n lausunto kirjeäänestyksest

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokouksen 2.-3.11.2006 aikana puhemiehistö tapaa sekä oikeusministeri Leena Luhtasen että epävirallisesti Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan, jäsenistöä sekä valiokuntaneuvokset Laaksosen ja Mannisen. USP:n lausunto kirjeäänestyksen puolesta Lue lisää -linkin takaa.

USP:n lausunto Suomi-koulujen kehittämiseksi

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokouksen 2.-3.11.2006 aikana puhemiehistö tapaa sekä opetusministeri Kalliomäen että opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroosin. USP:n lausunto Suomi-koulujen kehittämiseksi Lue lisää -linkin takaa.

Kutsu Suomi 90 avajaistapahtumaan 4.1.07

ULKOSUOMALAISIA KUTSUTAAN SUOMEN JUHLAVUODEN AVAJAISIIN Suomi 90 -valtuuskunta ja -toimikunta kutsuvat ulkosuomalaisia mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan juhlavuoden avaukseen torstaina 4. tammikuuta klo 12 – 14 Finlandia-talossa Helsingissä. Osallistujien nimet ja osoitteet pyydetään lähettämään valtioneuvoston kansliaan marraskuun 30. päivään mennessä osoitteella suomi90finland@vnk.fi. Kutsukirjeet tapahtumaan lähetetään suoraan osallistujille joulukuun alussa.

Vetoomus Suomen ja Australian sosiaaliturvasopimuksen edistämisest

Suomi-Seura ry ja Ulkosuomalaisparlamentti (USP) vetoavat sosiaali- ja terveysministeriöön, jotta Suomen ja Australian välinen sosiaaliturvasopimus saataisiin pikaisesti syntymään.

Tiedote 30.11.2006

Tiedotteessa: mm: SUOMI-KOULUJEN MÄÄRÄRAHAT PALAUTUMASSA ENNALLEEN, tietoa USP:ssa työn alla olevista asioista, tulevasta istunnosta ja eduskuntavaaleista.

Ammattikorkeakoulujen yhteishaku netiss

Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten koulutuksin yhteishaku opintovuodeksi 2007 on parhaillaan käynnissä. Haku syksyllä 2007 alkavaan vieraskieliseen koulutukseen on 15.1.–9.2.2007. Valintakokeet järjestetään 2.4.–11.5.2007 välisenä aikana. haku ja lisätietoja: www.admissions.fi

Koulutusta Suomi-koulujen opettajille

Helsingin yliopisto järjestää Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta Suomi-koulujen opettajille: Oivalla, opi ja ohjaa oppimaan-opetusmenetelmiä ja verkkopedagogikkaa Suomi-koulujen opettajille Koulutusalat: Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus Toteutusaika: 1.4.2007 - 30.6.2008 Ilmoittautumiset 13.4.2007 mennessä. Mukaan otetaan 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Aika ja paikka: Koulutus aloitetaan verkossa huhtikuussa 2007. Osallistujat saavat verkkotunnukset sähköpostilla, ja työskentelevät sen jälkeen itsenäisesti verkossa heinäkuuhun 2008. Lähipäiviä pidetään kaksi elokuussa 2007 esim.9.-10.8. (ei vielä vahvistettu) ja yksi kesällä 2008.

Esitys Opetusministeri Sarkomaalle 15.8.07

Suomi-Seuran ja USP:n edustajat tapasivat Opetusministeri Sari Sarkomaan 15.8.07 ja esittivät toimenpiteitä Suomi-koulujen toimintaedellytyksien parantamiseksi, Opetusministeriön Suomi-koulujen selvityksen ja hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman mukaisesti.

Tiedotusvälineille/Tiedote USP:n istunnosta

USP:N KYMMENVUOTISJUHLAISTUNTO PIDETÄÄN HELSINGISSÄ 10.-11.9.2007 Lähes kolmesataa ulkosuomalaista kokoontuu Helsingin Finlandia-talossa maanantaina ja tiistaina 10.-11. syyskuuta pidettävään ulkosuomalaisparlamentin viidenteen varsinaiseen istuntoon. Ulkosuomalaisten asioista keskustelee 222 edustajaa ja 69 tarkkailijaa 188 yhteisöstä, 24 maasta. Istunto laatii sille lähetetyistä aloitteista 60 päätöslauselmaa. Istunto on samalla ulkosuomalaisparlamentin kymmenvuotisjuhlaistunto, ja sen yhteydessä juhlitaan sihteeristönä toimivan ulkosuomalaisten etujärjestön Suomi-Seuran 80-vuotista toimintaa.

Lehdistötiedote USP:n istunto

Helsingin Finlandia-talossa maanantaina ja tiistaina 10.-11. syyskuuta pidetty ulkosuomalaisparlamentin (USP) viides varsinainen istunto kokosi yhteen lähes kolmesataa ulkosuomalaista 24 maassa toimivasta 188 ulkosuomalaisyhteisöstä. Istunto oli samalla USP:n kymmenvuotisjuhlaistunto, ja sen yhteydessä juhlittiin USP:n sihteeristön, ulkosuomalaisten etujärjestön Suomi-Seura ry:n 80-vuotista toimintaa. Istunnon avajaisissa maanantaina juhlapuheen piti eduskunnan puhemies Sauli Niinistö. Puheessaan Niinistö totesi olevan tarpeellista nostaa ulkosuomalaisten äänestysvilkkautta ja toi esiin saavutetun kaksoiskansalaisuuden suuren merkityksen ulkosuomalaisille. Tiistaina juhlapuhujana oli maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Täysistunnossa puhetta johti USP:n puhemies, Suomi-Seuran puheenjohtaja Pertti Paasio.

Suomi-Seuran valtioapu

Suomi-Seuran puheenjohtaja ja USP:in puhemies Pertti Paasio oli eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaoston kuultavana 22.11.2007. Aiheena oli Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin valionapu.

Sotalapsille Suomen kansalaisuus maksutta takaisin

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors esittää, että sotalapsina Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan aikana olleet entiset Suomen kansalaiset saisivat Suomen kansalaisuuden takaisin maksutta vuoden 2008 alusta lähtien. Kansalaisuuden myöntäminen edellyttää, että hakija täyttää kansalaisuuslaissa säädetyt edellytykset kansalaisuuden saamiselle.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys

Tasavallan presidentin, Tarja Halosen, itsenäisyyspäivätervehdys ulkosuomalaisille yhteisöille

Ministereiden kirjalliset vastaukset eduskunnalle

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön perustuslakivaliokunnan vierailun tuloksena, valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi ja varapuheenjohtaja Jacob Söderman esittivät ministeri Thorsille ja ministeri Braxille kirjallisen kysymyksen kansalaisuusilmoituskajan jatkosta ja kirjeäänestyksestä. Molempien ministereiden vastaukset ovat nyt esitetty eduskunnalle.

Puhemiehet kokoontuivat Helsinkiin 3.-4.3.2008

Ulkosuomalaisparlamentin syyskuisessa istunnossa valittu uusi puhemiehistö kokoontui Helsinkiin kevätkokoukseensa maanantaina ja tiistaina 3.-4.3.3008. Asialistan pääaiheina olivat tällä kertaa kirjeäänestyksen mahdollistaminen ulkosuomalaisille, kansalaisuusmääräajan jatkaminen ja kansalaisuusilmoitusmaksun alentaminen, Suomi-koulujen tuen kohentaminen sekä maahanmuutto- ja ulkosuomalaisasioiden siirtyminen sisäasiainministeriöön.

Vuoden 2007 päätöslauselmat luovutettiin pääministerille

Ulkosuomalaisparlamenin viidennen varsinaisen istunnon päätöslauselmat luovutettiin pääministeri Matti Vanhaselle 24.1.2008.

Päätöslauselmat 2007

Ulkosuomalaisparlamentin viidennen istunnon päätöslauselmat ovat tulleet painosta! Tästä saat tietoa miten ne on saatavilla.

Kansalaisuusilmoituksille hitusen armoa

Uuden kansalaisuuslain säädösten mukaan kansalaisuusilmoitusmenettely Suomen ulkopuolella asuville loppuu toukokuussa 2008. Koska toukokuun viimeinen päivä kuitenkin osuu viikonlopuksi, ilmoituksen voi jättää vielä seuraavana arkipäivänä eli maanantaina 2.6.2008. Niissä valtioissa, joissa Suomen edustusto on suljettu 2.6. valtion yleisen vapaapäivän vuoksi, ilmoituksen saa jättää vielä tiistaina 3.6.

EU:n ulkokansalaisten tapaaminen Pariisissa 30.9.2008

Ranskan EU:n puheenjohtajuuden ja Ranskan ulkokansalaisten parlamentin toimesta järjestettiin Pariisissa 30.9.2008 ensimmäinen EU-ulkokansalaisten tapaaminen. Tavoitteena oli tuoda EU:n ulkokansalaisten, siis sekä toisessa EU-maassa että EU:n ulkopuolella asuvien Euroopan Unionin kansalaisten asiat jäsenvaltioiden ja erityisesti EU-elinten huomioon sekä näin parantaa heidän tilannettaan.

Puhemiesten kokous 16 -17.10.2008

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokooontui syyskokoukseensa 16. - 17. lokakuuta 2008 Helsinkiin. Tällä kertaan asialistalla olivat neuvottelut sisäasiainministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajien kanssa ulkosuomalaisten passinsaannin helpottamseksi, käynti maahanmuuttovirastossa, Migrissä, vierailu peruspalveluministeri Paula Risikon luona ja tapaaminen Kelassa. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu kahdesti vuodessa Helsingissä. Tällä sivulla löydät myös yhteenvedon kokouksen aiheista, vierailuista sekä päätöksisistä.

Kansalaisuuslakihanke

Kansalaisuuslain siirtymäajan voimassaollut kansalaisuusilmoitusmenettely ulkosuomalaisille päättyi 2.6.2008. Tämän jälkeen Suomen kansalaisuutta ei voi saada ilman asumisaikaa Suomessa. Sisäasiainministeriö on lokakuussa asettanut hankkeen, jossa tarkastetaan kansalaisuuslakia. Hallituksen lakiesitys eduskunnalle annetaan syysistuntokaudella 2009.

Ulkosuomalaisparlamentin vierailu Yleisradiossa

Ulkosuomalaisparlamentin puhemies Pertti Paasio, Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius ja parlamenttisihteeri Tina Nordqvist vierailivat Yleisradiossa 3.12. ja tapasivat ulkomaan lähetysten eri vastuuhenkilöitä. Tilaisuuden isäntänä toimi ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen. Tilaisuudessa keskusteltiin ajankohtaisista ulkosuomalaisia koskevista aiheista.

Presidentin itsenäisyyspäivätervehdys

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2008

Suomi-koulujen valtionavustusten jako muuttuu

Suomi-Seura on Opetushallituksen pyynnöstä ottanut tehtäväkseen hoitaa Suomi-koulujen valtionavustusten jakamisen 1.1.2009 alkaen. Hakukriteerit, avustusten myöntämisen perusteet ja hakuajat säilyvät ennallaan. Jakaminen jatkuu muuten kaikin puolin Opetushallituksen ohjeiden, linjausten ja neuvojen mukaisesti. Suomi-Seura on jatkossakin läheisessä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Suomi-koulujen asioissa.

Ulkosuomalaiset ja Europarlamenttivaalit 2009

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa 27:ssä EU:n jäsenvaltiossa kesäkuussa 2009. EU:n neuvoston vahvistama vaaliajankohta on 4.-7.6.2009, jona aikana vaalit on toimitettava jokaisessa jäsenvaltiossa. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 27.5.-2.6. ja ulkomailla 27.-30.5. Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja joka ei ole rekisteröitynyt äänestämään muun Euroopan unionin jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa.

<< Ajankohtaista* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 14.10.15 Webmaster