Utlandsfinländarparlamentet

Aktuellt

Utlandsfinländarparlamentet hittar du även på Facebook. UFP:s 20-årsjubileumssession har i Facebook sin egen evenemangssida UFP Jubileumssession.

Kom även ihåg att Finland-samfundets rådgivingstjänst och guider hjälper dig när du skall flytta utomlands, tillbaka till Finland eller du behöver råd angående t.ex. beskattningen av din pension. Läs mer på Finland-Samfundets hemsida!

På Finland-Samfundets blog Kotisi Maailmalla behandlas aktuella frågor om Finland och Finland-Samfundet, fascinerande människor och stämningar hemma och ute i världen och för alla utlandsfinländare intressanta bakgrundsinformation. Att kommentera eller lämna hälsningar är helt tillåtet!
  → Direkt adress för att ge till vänner: http://suomiseurary.wordpress.com/
  → Läs genom Finland-Samfundets hemsida: www.suomi-seura.fi > Kotisi maailmalla -blogi.

Vilka web-länker till utlandsfinländare skulle du gärna se bland de här länkar som vi samlade? Har du en favorit bland alla utlandsfinländar-blog? Berätta till oss genom e-post.


Suomi Finland 100, UFP 20!

Då Finland fyller 100 år, deltar jag..:

* i synnerhet vid Utlandsfinländarparlamentets 20-årsjubileumssession den 16.-17. Juni 2017, i Helsingfors universitets gamla huvudbyggnad.

* Jag firar också ute i världen (utlandsfinländarnas egen Finland 100 i Världen -sida) ...och i Finland.

Utlandsfinländarparlamentets presidium och sekretariatet önskar er alla och det 100-åriga Finland ett gott nytt år, och bjuder alla utlandsfinländska samfund till vår förestående 20-årsjubileumssession i Helsingfors! Vänligen anmäl ert samfund senast den 16.3.2017 - det är också den sista dagen att lämna in motioner till sessionen. Sekretariatet står till er tjänst: info@usp.fi.


LAGFÖRSLAG OM BREVRÖSTNING TILL UTTALANDE RUND

Oikeusministeriö on valmistellut hallituksen esityksen eduskunnalle vaalilain muuttamisesta. Lakiesitys on lausuntokierroksella. Esityksen mukaan vaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut (ulkosuomalaiset) ja vaalien aikaan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saisivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse.

Kirjeäänestyksen käyttöönotto parantaisi merkittävästi monien ulkosuomalaisten ja ulkomailla muutoin oleskelevien äänioikeutettujen mahdollisuutta äänestää. Kirjeäänestyksen käyttöönotto ei poistaisi voimassa olevan lain mukaista mahdollisuutta äänestää ennakkoon ulkomailla edustustoissa ja niiden toimipaikoissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2018. Tällöin ulkosuomalaiset voivat äänestää kirjeitse jo eduskuntavaaleissa huhtikuussa vuonna 2019.

Ulkosuomalaisparlamentti ja sen sihteeristö Suomi-Seura ry. ovat saaneet lausuntopyynnön. Lausuntokierros jatkuu maaliskuun 2017 puoliväliin. Tämän jälkeen annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Ulkosuomalaisparlamentti julkaisi asiasta lehdistötiedotteen 15.4.2016. Syksyllä 2014 USP antoi yhdessä Suomi-Seuran kanssa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksen kirjeäänestyksen toteuttamisesta ja Ruotsin mallista. Kirjeäänestyslakiesitys on merkittävä äänestysvilkkautta tukeva askel. Kirjeäänestys on jossakin muodossa voimassa jopa 44 maassa ympäri maailmaa. Ruotsi antoi kansalaisilleen oikeuden äänestää kirjeitse ulkomailla vuonna 2006. Ulkosuomalaisparlamentti on toivonut kirjeäänestysoikeutta ulkosuomalaisille yli 15 vuoden ajan.


Utlandsfinländarna förtjänar en egen flaggdag

TILL MEDIER 21.2.2017

I Sverige har utlandsfinländarna redan en egen dag i kalendern, men i Finland har deras betydelse inte noterats på motsvarande sätt, skriver Finland-Samfundets verksamhetsledare Tina Strandberg. - "De i utlandet bosatta finländarna gör pr för en positiv bild av Finland och den finländska kulturen: de är absolut värda en egen flaggdag. Flaggdagen vore en hedersbetygelse för deras frivilligarbete och en symbol för samhörigheten mellan alla finländare - oberoende av boningsort. Dessutom skulle den utmärkt väl foga sig till jubileumsårets tema "Tillsammans". År 2017 är det hög tid att hissa flaggan för att hedra släktingar, vänner, kända och även okända Finlandsambassadörer ute i världen."

Läs artikeln genom att trycka rubriken.

* * *
Finland-Samfundet rf är utlandsfinländarnas expert- och serviceorganisation samt sekretariat för utlandsfinländarparlamentet som svarar för de i utlandet bosatta finländarnas intressebevakning. Finland-Samfundet fyller i år 90 år och utlandsfinländarparlamentet 20 år.


DUBBELT MEDBORGARSKAP ÄR EN VIKTIG MÖJLIGHET

13.2.2017


Suomi-Seuran johtokunta käsitteli kokouksessaan maanantaina 13.2.2017 kaksoiskansalaisuutta koskevaa keskustelua ja antoi sitä koskevan kannanoton:

1) Ensinnäkin Suomi-Seuralla ja ulkosuomalaisparlamentilla oli tärkeä rooli, kun kaksoiskansalaisuutta koskeva keskustelu Suomessa alkoi. Itse asiassa ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 1997 parlamentti otti tehtäväkseen kaksoiskansalaisuuden toteuttamisen lainsäädännön kautta. Suomi-Seuran puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin puhemies Kalevi Sorsa puhui parlamentin ensimmäisessä kokouksessa kaksoiskansalaisuuden puolesta. Suomi-Seuran järjestämässä allekirjoituskampanjassa vuonna 2000 kaksoiskansalaisuuden toteutumisen puolesta allekirjoitti 25 700 ulkosuomalaista 51 maasta.

2) Toiseksi johtokunta muistutti niistä tavoitteista, joita kaksoiskansalaisuuteen liitettiin. Tarkoituksena oli ensimmäiseksi edesauttaa Suomesta muuttaneita ulkosuomalaisia, joiden yhteyden säilyttäminen Suomeen oli ollut julkisen vallan tavoitteena itsenäisyyden alkuajoista lähtien. Hallituksen lakiesityksessäkin tämä muistettiin: "Ehdotuksella pyritään auttamaan Suomen ulkopuolella asuvia Suomen kansalaisia säilyttämään yhteytensä Suomeen ja helpottamaan mahdollista Suomeen paluuta", todettiin lakiesityksessä. Käytännössä on havaittu, että monia Suomen kansalaisia kaksoiskansalaisuus on auttanut heidän käytännön elämässään.

Tämä tausta olisi syytä muistaa keskustelussa kaksoiskansalaisuudesta. Mihinkään radikaaleihin uusiin arvioihin ei Suomi-Seuran johtokunnan mielestä ole tarvetta. Kaksoiskansalaisuus on ollut tärkeä mahdollisuus ulkosuomalaisille, jotka haluavat pitää yllä kulttuurista ja henkistä yhteyttä Suomeen. Heitä on tällä hetkellä jopa 1 600 000. Suomelle sillä on suuri merkitys, jos yhteyttä halutaan yllä pitää. Tämän yhteyden käytännön toteuttajana toimii Suomi-Seura.

Toinen asia on, että kaksoiskansalaisuus on kiinnostanut odotettua suuremmassa määrässä Suomeen muuttaneita siirtolaisia ja pakolaistaustaisia ihmisiä. Tämäkin loppujen lopuksi toimii Suomen hyväksi. Vaikka turvallisuusriskit on nähtävä, on ymmärrettävä myös, että niiden valvonta tapahtuu pääsääntöisesti muita teitä. Jopa pelkän Suomen kansalaisuuden omaavat ihmiset joutuvat turvallisuuskontrolliin hakiessaan tehtäviä, jotka sivuavat valtion turvallisuutta.

Suomi-Seuran johtokunta totesi, ettei kaksoiskansalaisuuslainsäädäntö tarvitse mitään radikaaleja muutoksia. Se palvelee hyvin Suomea kansainvälistyvässä ympäristössä. Sen radikaali muutos saattaisi pikemmin merkitä lapsen heittämistä pesuveden mukana.

***
Lisätietoja: Suomi-Seuran puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin puhemies Jarmo Virmavirta, puh. 050 5212906, jarmo.virmavirta@welho.com, Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Tina Strandberg puh. 09 6841 1210, tina.strandberg@suomi-seura.fi ja ulkosuomalaisparlamentin sihteeri Sini Castrén puh. 09 6841 1210 sini.castren@suomi-seura.fi

Suomi-Seura ry toimii ulkosuomalaisten asiantuntija- ja palvelujärjestönä sekä maailmalla asuvien suomalaisten edunvalvonnasta vastaavan ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Suomi-Seura ry täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja ulkosuomalaisparlamentti 20 vuotta.


YLEs LANDGRÄNSER BORT FRÅN FINLÄNDARE INOM EUROPEISKA UNIONEN

Euroopan Unionin alueella voi pian katsoa kaikkia netissä olevia ohjelmia maan rajoista riippumatta. Tämä koskee myös Yle Areenan ohjelmia, joita voidaan vuoden 2018 alusta katsoa kaikkialla Euroopassa. "Uudistuksen jälkeen Areenan ohjelmia voi katsella EU-maissa, kunhan on tunnistautunut palvelussa Suomen kansalaiseksi. Tunnistautuminen tapahtuu Yle-tunnuksella, jota päivitetään vastaamaan tarpeita", tiedotti Yle 9.2.2017. Yle Areenan Suomi 100 -ohjelmat ovat jo pääsääntöisesti katseltavissa Suomen ulkopuolella.

Parannus on osaa laajempaa eurooppalaisten yhteisten digimarkkinoiden luontia. Parannus mahdollistaa sen, että vahvan tunnisteen takana oleva ohjelmasisältö voi oletettavasti astuessaan voimaan vuoden 2018 alusta kulkea maan rajojen yli silloinkin kun kyse on valtion palvelusta veroa maksavista kansalaisista (Yle-vero). Päätös avaa copyright-suojatut materiaalit, tai verkkosisällöt, todistettavasti EU:n jäsenvaltioissa asuville kuluttajille (kansalaisille). Myös kaupallisia nettipalveluja voi pian käyttää vapaasti EU:n alueella.

Ulkosuomalaisparlamentti kiinnittää jatkuvasti huomiota TV-ohjelmien saatavuuteen Suomesta, ja ulkosuomalaisten mahdollisuuteen seurata suomalaista mediaa.

Yleisradiota on kehotettu jatkamaan Ruotsiin suunnattua ohjelmatarjontaa ja huolehtimaan sen monipuolisuudesta, sekä suomen- ja ruotsinkielisen ohjelmiston tasapuolisuudesta, eli kehittämään TV Finlandin ja Yle Areenan tarjontaa niin, että entistä useammat ohjelmat olisivat Suomen ulkopuolella katsottavissa. - Liikenne- ja viestintäministeriötä on kehotettu selvittämään, miten ulkosuomalaisille tarjotaan suomalaisia viestintäpalveluita ja selvittämään Ylen ohjelmien saatavuus eri puolilla maailmaa, ja miten ulkosuomalaisille suunnattua viestintää kehitetään. Lisäksi LVM:tä on kehotettu esittämään Ylelle tai jollekin muulle toimijalle ulkosuomalaisille suunnatun kanavan perustamista.UFPs auktoriserad status en lämplig hundraårsgåva

TILL MEDIER
12.1.2017

En auktoriserad status för utlandsfinländarparlamentet vore en lämplig hundraårsgåva till utlandsfinländarna, skriver Finland-Samfundets ordförande och UFP:s talman Jarmo Virmavirta.

Tryck rubriken för att läsa artikkeln.

Följebrev Utlandsfinländarparlamentets betydelse och verksamhetsförutsättningar: 2017 Följebrev om utlandsfinländarparlamentet


Finland 100 i Världen KONSERTEN inför UFPs session

På kvällen före 20-årsjubileumssession, torsdagen:
den 15 juni 2017 kl. 18:00 – 20:30
Musikhuset, Helsingfors

En unik konsert presenterar utlandsfinländsk musikkunnande och bjuder på en mångsidig musikupplevelse. Programmet består av:

- bandet Uusikuu (Storbritannien, Tyskland) och dansteatern Justice in Motion (Storbritannien) - www.uusikuu.com / www.justiceinmotion.co.uk
- sopranen Maria Männistö (USA) och regissören Benjamin Mosse (USA) - www.hamara-twilight.com, www.mariamannisto.com
- flöjtisten Ulla Suokko (Peru) - www.ullasuokko.com
- jazzpianisten Karri Luhtala (Italien) - www.karriluhtala.com
- bandet Surunmaa (Sverige) - Facebook: Surunmaa
- sångarlegenden Eino Grön (USA/Finland) - www.einogron.fi

Programmet skall publiceras senare. En tidsfällig konsert program finns på Musikhusets internetsida HÄR och konsert biljetter kan köpas där genom Ticketmaster (också med kreditkort) (www.musiikkitalo.fi)

Det lånar sig att låta orden gå runt bland familj och vänner i Finland och utomlands! Vänligen följa bl.a. på våra hemsidor: www.suomi-seura.fi och Facebook sidan Suomi-Seura ry sedan januari 2017. Välkommen på konserten!


Understöd till unga resenär till sessionen

Unga resenär som kommer till utlandsfinländarparlamentets session till Helsingfors den 16.-17.6.2017, beviljas en ekstra reseunderstöd. Deltagare som är högst 30 år gamla och kommer från långt håll, kan få en 500 euro understöd. Resenär från Nordiska länder, Baltien eller Ryssland får 100 euro och resenär från andra delar av Europa en 300 euro understöd.

Reseunderstöd kan sökas tills 28.2.2017. Beslut skall informeras före slutet av mars. Konditionen till understöd är att den unga personen är utlandsfinländska samfundets representant till sessionen. Den totala beloppen av understöd penning är granskad, så officiella representanter har prioritet över samfundets observatörer.

Ansökningsblanketen finns här nedan och på Finland-Samfundets hemsida www.suomi-seura.fi. Senare finns den även på hemsidan under > Sessionen 2017. Blanketten kan fyllas i av resenären eller hans/hennes organisation i namnet av en resenär. Skicka ansökan till och få mera information från: Hanne Selin, hanne.selin@suomi-seura.fi, +358-9-6841 2137.
2017_blankettungarese

Sessionsinbjudningar på väg

Inbjudningar till utlandsfinländarparlamentets 20-årsjubileumssession den 16 - 17 juni 2017 i Helsingfors har skickats ut till värdlen till 39 länder till alla de 517 utlandsfinländska samfund som följer UFP:s arbete.

Välkomna! Vi ses i Helsingfors!

Tilläggsinformation om sessionen, anmälningen (sista dagen till samfund 16.3.2017), och hur man gör motioner: se under Sessionen 2017. Parlamentssekreterare berättar gärna mera, också om hur ert samfund kan komma med, samt tar emot uppdatering av kontaktuppgifter: sini.castren@suomi-seura.fi, +358-(0)9-684 1210


Hissa flaggan!

- enkät om utlandsfinländarnas flaggningspraxis

För att fira Finland 100 år, Finland-Samfundets 90 år och utlandsfinländarparlamentets 20 årsjubileum, kartlägger vi flaggningspraxis av utlandsfinländare. Vad betyder Finlands flagga för er? Var, när och hur flaggar utlandsfinländarna? Borde utlandsfinländarna ha en egen flaggdag? Svara på enkäten senast den 28 februari 2017 (förlängd från 15 januari).

Öppna enkäten genom att
trycka denna länk eller här: www.suomi-seura.fi
Tack för svaret!

Eller, ladda pdf-dokumenten här: skriva den ut, fyll in och skicka tillbaka per brev, eller skicka per e-post till info@usp.fi med en skannad bilaga:
Lippu_korkealle_Hissa_flaggan_Hoist_the_flag

Visste ni:
Ni kan beställa den finska flaggan (bordflagga, olika storlekar av stångflaggor), husvimpel, bröstbrosch, osv. från Finland Samfundets produkt service


Presidents självständighetsdagens hälsning 2016

Republikens presidents Sauli Niinistös hälsning till utlandsfinländare på Finlands 99:e självständighetsdag den 6. december 2016.

Foto: Republikens presidents kansli

2016 Hälsning till utlandsfinländare

Självständighetsdagens mottagningens den 6 desember 2016 foto av president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio


Utlandsfinländarnas flaggdag 5. august

(Svensk översättning inom kort)

Ulkosuomalaiset ovat toivoneet liputuspäivää ulkosuomalaisuudelle parlamentti-istunnon päätöslauselmin (34/2015; 29/2012). Ulkosuomalaisuuden merkkipäivä 5. elokuuta olisi myös osoitettu lipun symbolilla vapaaehtoiseksi liputuspäiväksi almanakassa ja Valtiokalenterissa.

Maamme omaleimaisuus ja kansainvälisyys juontuu maastamuutosta ja paluumuutosta. Tunnemme kaikki, tai olemme itse, joko tulevia, nykyisiä tai entisiä ulkosuomalaisia. Ulkosuomalaisuus ansaitsee oman merkkipäivänsä, joka sitoo kansakuntaa yhteen, maan rajoista riippumatta. Ulkosuomalaisuuden päivän sanoma on, että suomalaiset yhdessä muodostavat maailmanlaajuisen verkoston.

Liputtakaamme 5.8. yhdessä ulkosuomalaisuuden päiväksi, 100-vuotiaan Suomen kunniaksi vuonna 2017 (20-vuotiaan ulkosuomalaisparlamentin perustamispäivänä)! Ulkosuomalaisuuden merkkipäivää edistetään kannustamalla liputustavan käyttöönottoon maailmalla ja Suomessa!

Jokaisella suomalaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina, kun hän näkee liputuksen aiheelliseksi. Liputus aloitetaan aamulla klo 8 ja lopetetaan auringon laskiessa, kesällä viimeistään klo 21.

Suomessa on kuusi virallista liputuspäivää, vaalipäivien ja presidentin toimeenastumispäivän lisäksi. Muita eli ns. vakiintuneita liputuspäiviä on 13. Otollisena, kesäisenä liputuskuukautena elokuussa ei Suomen kalenterissa ole ainuttakaan liputuspäivää. Suomen lippu on kaunis katsella. Liputtamalla 5.8. kodeissa, kouluissa ja järjestöissä, voimme me ulkosuomalaiset ja Suomessa asuvat liputtaa ulkosuomalaisuuden päivän yhdessä meille kaikille.


Utlandsfinländarparlamentets handbook uppdaterad

Utlandsfinländarparlamentets handbok är uppdaterad.

Handbolken skrevs ursprungligen av vice talman Veli J. Ylänkö, Kanada, i år 2002. Handboken bearbetades efter den 6. sessionen år 2010, och uppdaterades i januari 2013. Den nyaste uppdateringen av september 2016 är nu ut. Ändringar och ja tilllägtexter är lätt att hitta i den. I bilagor tillhör fyra regionala stadgar av utlandsfinländarparlamentets regioner.

Läs och ladda här (endast på finska): USP_kasikirja_2016


ID-KORT FRÅN FINLANDS AMBASSAD I FORTSÄTTNINGEN

(päivitetty 4.1.2017)

Vuoden 2017 alusta eli 1.1.2017 lähtien ulkosuomalaisten asema parani, kun ulkoasiainministeriö laajensi Suomen kansalaisen henkilökorttien myöntöoikeuden kaikkiin Suomen edustustoihin, jotka myöntävät passeja - samalla kun Suomen poliisin lisäksi henkilökortteja saavat ensimmäistä kertaa myöntää lisäksi myös Suomen ulkomaan edustustot. Aiemman, syksyn 2016 tilanteen mukaan myöntöoikeus olisi rajoittunut Euroopassa toimiviin Suomen ulkomaan edustustoihin eli alueella jolla henkilökortti käy matkustusasiakirjana (EU:n jäsenvaltioissa, Schengen-sopimusta noudattavissa maissa).

Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) ei tarvita matkustusasiakirjaa, mutta henkilön on aina vaadittaessa kyettävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja se, että hän on jonkin Pohjoismaan kansalainen.

Suomen poliisi perii henkilökortista 54 €. Edustustojen perimä 90 € on hieman alle kustannusvastaava hinta. Vuoden 2017 aikana odotetaan, että kuitenkin henkilökortin saisi edustustoista 50 % halvemmalla, jos sen hakee yhtä aikaa passin kanssa. Alennus riippuu siitä, laajeneeko Poliisin palveluvalikoima passin ja henkilökortin samanaikaisella haulla.

Toinen uudistus on, että samalla henkilökortin hakuprosessi muuttuu passin tavoin sähköiseksi! Henkilökortin hakuprosessia joustavoitetaan vastaavalla tavalla kuin passin osalta on jo tehty. Hakemuksen voi edelleen laittaa vireille henkilökohtaisesti Poliisin kanssa asioiden, mutta nyt voi lisäksi valita sähköisenkin asiointipalvelun. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan ole mahdollista edustustoissa. Valmis henkilökortti toimitetaan Suomessa suoratoimituksena henkilökorttivalmistajalta hakijalle, jolloin hakija voi noutaa henkilökortin yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä.

Edustustoissa voidaan myöntää tavallinen, matkustusasiakirjaksi EU-alueella kelpaava henkilökortti. Edustustot eivät myönnä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja, eivätkä väliaikaisia henkilökortteja. Huom.! alaikäinen voi saada em. tavallisen henkilökortin, jos hänen huoltajansa antavat siihen suostumuksen. Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan jatkossa myöntää kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan saaneille.

Henkilökorttiuudistus tuo moninaista hyötyä ulkomailla asuvalle suomalaiselle. Klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää tästä tärkeästä uudistuksesta.

Presidiets höstmöte 2016

Utlandsfinländarparlamentets presidium håller sitt höstmöte i Helsingfors på torsdagen och fredagen den 20. -21. oktober 2016.

Presidiets ansvar är att befrämja resolutionerna antagna av tidigare sessioner och andra ärenden viktiga för i utlands bosatta finländare. Tryck rubriken för att läsa mera om dessa möten med ministrar och med ordföranden av riksdagens olika utskott.

Till presidiets agenda hör till och med de åtta vice talmännens Regionrapport, avancering av resolutioner från sessionen av året 2015, samt uppföljning av utvecklingen av 'Regeringens utlandsfinländskpolitisk program för åren 2017-2021'. Under arbete är också UFPs 20-årsjubileumssession nästa sommaren den 16.-17. juni 2017 - som ordnas under vårt nationella självständighetens 100-årsjubileumsår. Dagen före sessionen den 15. juni 2017 hölls Finland 100 År i Världen -konsert. Både sessionen och utlandsfinländska kulturens konsert ordnas i den samma lokalen, i Helsingfors universitets gammal huvudbyggnad, och i Solennitetssalen.


UFPs 20-årsjubileumssession i juni 2017

Utlandsfinländarparlamentets 9. session är samtidigt dess 20-årsjubileumssession. Den två dagar långa sessionen hålls under fredagen och lördagen 16.-17. juni 2017, i Helsingfors universitets gamla huvudbyggnad, vid Senatstorget. Plenum äger rum i universitetets Solennitetssal och utskottsarbetet sker i närliggande auditorier. Jubileumssessionen äger rum under Finlands självständighets 100-års jubileumsår, då också parlamentets sekretariat Finland-Samfundet rf fyller 90 år.

2017_tidslinje_jubileumssession
Jubileumssessionens tidslinje

Nionde sessionens egen Facebook-evenemangsida finns här. Tryck 'Interested' där för att börja mottaga uppdateringar. UFPs egen organisationella Facebook sida är ganska nyttig. Du kan klicka 'Tykkää'/'Like' där för att få senare tilläggningar.

torsdagen den 15. juni UFPs regioner kan hålla sina Regionmöten tidigt på morgonen. Sedan hålls godstjänst kl. 10. Till dagens övrig program hör (från kl. 12) Seniorseminariet och Suomi-kouluseminariet.

Till och med den 100-åriga Finland firas på torsdagskvällen 15. juni vid universitetets solennitetssal i en fest av utlandsfinländsk kultur. 'Finland 100 År i Världen konsert' ca. kl. 17-20 (inträdesavgift) bjöds av Finlad 100 År i Världen som utlandsfinländarparlamentet och Finland-Samfundet hör tillsammans med finska nätverkpartners in Finland. Läs mer om Finland 100 År i Världen projekt på vårt första sida.


Understöd åt ungdoms- och andra organisationer

Visste du, att oberoende av medlemskap i Finland Samfundet, en utlandsfinländsk samfund som deltar i utlandsfinländarparlamentets arbete kan söka Finland Samfundets understöd. Stöd ges åt utlandsfinländska organisationer, ungdoms- eller studentorganisationer.

Ansökningar bör vara hos Finland Samfundet senast på 30. September 2016. Försenade ansökningar kan inte behandlas. Vänligen skicka ansökan i god tid med exakt information och bilagor som behövs. Använd ert bankkonto nummer inom IBAN form - detta påskyndar betalningen. Nästa möjlighet att söka organisations- och ungdomsorganisation stöd är i slutet av Februari 2017.

Obs! utlandsfinländska medier, organisationella tidningar och hemsidor: slutet av februari 2017 är också deadline av informationsstöd som delas ut enbart en gång per år.

Mera information och ansökningsblanketter: www.suomi-seura.fi - Understöd. Ansökningsblanketter (i fall ni kan inte skriva dem ut från internet) och information kan också nås från Finland-Samfundet: info@suomi-seura.fi, tel. +358-9-6841 210, fax +358-9-6841 2140.


UFP med på SuomiAreena 11.-15.7. i Björneborg

Utlandsfinländarparlamentet och Finland-Samfundet var med på Björneborgs SuomiAreena den 11.-15. juli 2016. Besökare blev fler än någonsin: 63.000.

Denna år var teman i SuomiAreena i Björneborg FINSK ARBETE OCH MEDBORGARORGANISATIONSARBETE.

UFPs tält med vårt permanenta sekretariat Finland-Samfundet rf. hittades under hela veckan i Kansalaistori, på Björneborgs salutorget. Publiken kom att snacka och ta reda på hur Finland-Samfundet hjälper finländare som flyttar utomlands inom frågor som gäller flyttning, boendet utomlands och återkomst i Finland! Vi berättade hur genom att förena sig med Finland-Samfundet stödar man samtidigt utlandsfinländarparlamentet, som tillbringer utlandsfinländarnas åsikter till kännedom av Finlands beslutsfattare.

Vår Torivartti på Kansalaistoris MTV3 huvudscen "Vill du bli en utlandsfinländare?" glädjade den 13.7. kl. 16-16.20, i ton med en känd TV frågespel, med fd. MTV utlandskorrespondent och journalist Kari Lumikero som programledare som grillade riksdagsledamot Ben Zyskowicz.

Vår Torivartti startade med bandet Viva Melancolias 'Sijamuotosamba'. Den brusselska banden skapar finskspråkig "världsmusik" genom att förena sångdikter från Kalevala med latinorytmer. Rollbesättning i Björneborg: Antti Maunu: akustik gitarr och sång, Jari-Matti Riiheläinen, basso gitarr, Aleksi Maunu: okariina. 'Sijamuotosamba' (Kasussamba): tons. Antti Maunu, ord. Antti Maunu-Elena Savia. 'Kuluu ikä laulamattaki' (Livet förlöper också utan at sjunga): tons. Antti Maunu, ord adopterade från Kanteletar.

Se i Facebook vårt SuomiAreenas Torivartti film "Vill du bli en utlandsfinländare?" (Viva Melancolia och frågespelet är två olika filmer).
Facebook: @Ulkosuomalaisparlamentti
www.suomi-seura.fi
http://suomiareena.fi

Sommarens 2017 teman är FINLAND 100-ÅR. Kom med oss till Poris SuomiAreena nästa år!


Ny verksamhetsledare till Finland Samfundet

31.5.2016

TINA STRANDBERG valdes till ny verksamhetsledare för Finland-Samfundet

Politices magister Tina Strandberg blir Finland-Samfundets nya verksamhetsledare fr.o.m. den 1 september 2016. Finland-Samfundet är en intresse-, service- och expertorganisation för utlandsfinländare.

Tina Strandberg har jobbat som förvaltningschef i Grankulla stad och tidigare även som tf. stadssekreterare. Åren 2002 - 2005 jobbade hon som Utlandsfinländarparlamentets sekreterare på Finland-Samfundet.

Tina Strandberg påbörjar som samfundets verksamhetsledare den 1. september 2016.

Strandberg efterträder filosofie magister, MBA Paula Selenius, som går i pension i oktober 2016. Selenius är Finland-Samfundets verksamhetsledare sedan juli 1996.

Tilläggsinformation från Finland-Samfundet: informationschef Leena Isbom, tel. 09 - 684 12123, 050 - 516 4462, leena.isbom@suomi-seura.fi.


Tina Strandberg. Foto: Finland-Samfundet/Leena Isbom


Presidiets höstmöte 2016: sammandrag

(Svensk översättning kommer inom kort)

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontui Helsinkiin kaksipäiväiseen kevätkokoukseensa torstaina ja perjantaina 21.-22. huhtikuuta 2016, ulkosuomalaisten edunajotyöhön edistämään istuntojen hyväksymiä päätöslauselmia.

Tiivistä vierailuohjelmaa väritti kokouksen alla saatu työvoitto: istuva hallitus oli budjettiriihessään tehnyt poliittisen päätöksen tukea ulkosuomalaisten äänestysmahdollisuuksien parantamisesta: kirjeäänestysoikeus ulkosuomalaisille kansallisissa vaaleissa toteutetaan valtiontalouden vuosien 2017-2020 kehyspäätöksen sisällä siten, että kirjeäänestyksen toteuttamiseen ja tietojärjestelmien muutokseen on osoitettu määräraha 1,12 miljoonaa euroa vuosille 2018-2019. Oikeusministeriö voi nyt ryhtyä lainvalmisteluun (vaalilain muutos).

Toinen huomionarvoinen ja erittäin ajankohtainen teema on USP:n aseman vakiinnuttaminen ja turvaaminen saattamalla se lainsäädännön piiriin. Edistäessään asiaa vuoden 2015 täysistunnon päätöslauselman no. 39 mukaisesti, puhemiehistö tapasi ulkosuomalaisten oman vastuuministeriön Sisäministeriön Maahanmuutto-osaston osastopäällikön, ylijohtaja Jorma Vuorion. USP:n aseman uudelleenarvioinnista keskusteltiin niinikään tiiviisti eduskunnan puhemies Maria Lohelan kanssa. USP:n puhemiehistö korosti esimerkein USP:n merkitystä ulkosuomalaisia koskevien asioiden edistäjänä ja edunajofoorumina. Koska ulkosuomalaisparlamentti on ulkosuomalaisten ääni ja yhdysside Suomeen, puhemies Lohella ehdotettiin, että ulkosuomalaisparlamentin aseman virallistaminen ja turvaaminen olisi kansallisen itsenäisyyden merkkivuonna 2017 sovelias eduskunnan 100-vuotisjuhlavuoden päätös.

Puhemiehistö toimii jo tiedotuskanavana kumpaankin suuntaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluissa. Tuen ja tiedon tarve ulkosuomalaisten parissa on ilmeinen. Maailmalla asuvien suomalaisten paikallisia juhlavuoden hankkeita on jo tiedossa useita satoja (noin 800). Suomi tarvitsee ikkunan tuodakseen niitä esille yhdessä ulkosuomalaisten kanssa.

Suomen juhliessa itsenäisyytensä 100. vuotta, järjestämme ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlaistunnon 16.-17.6.2017.

USP:n kaksipäiväistä juhlaistuntoa edeltävänä iltana pidetään Ulkosuomalaisen kulttuurin juhla torstaina 15.6.2017 Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa. Maksullisen juhlan ajankohta on noin klo 17-20. Juhla on ikkuna ulkosuomalaiseen kulttuuriin.

Iltajuhlan tarjoaa Suomi 100 Maailmalla. Suomi 100 Maailmalla on Suomi-Seura ry:n, Suomen ev.lut. kirkon ulkosuomalaistyön/kirkkohallituksen ja Siirtolaisuusinstituutin yhteinen hanke, ja osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa. Hanketta tukevat myös ulkoasiainministeriö ja Merimieskirkko ry. Klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää.


FÖRBEREDNINGAR TILL BREVRÖSTNINGRÄTT PÅBÖRJAR

SUOMI-SEURA RY & ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI

TIEDOTUSVÄLINEILLE

Julkaisuvapaa heti 15.4.2016


Suomen hallitus on huhtikuussa pitämässään kehysriihessä kohdistanut kirjeäänestyksen aloittamiseen yhteensä 1,12 miljoonan euron rahoituksen vuosiksi 2018 – 2019. Kirjeäänestys on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2019 eduskuntavaaleista lähtien. Kirjeäänestyksen tarkoitus on parantaa ulkomailla asuvien ja tilapäisesti oleskelevien äänioikeutettujen äänestysmahdollisuuksia.

Kehysriihipäätöksen myötä oikeusministeriö voi aloittaa kirjeäänestyksen käyttöönottoon johtavan lainvalmistelun sekä tarvittavien tietojärjestelmien kehittämisen.

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat 15 vuoden ajan kampanjoineet kirjeäänestyksen sallimiseksi ulkosuomalaisille. Ulkosuomalaisten äänestysprosentti on pysynyt noin 8 – 12 prosentissa. Syynä tähän ovat pääasiassa pitkät ja kalliit matkat äänestyspaikoille erityisesti pinta-alaltaan suurissa maissa. Ulkosuomalaisia äänioikeutettuja on yli 242 000.

Ulkokansalaisten kirjeäänestys on käytössä ainakin 47 maassa, muun muassa Ruotsissa. Ruotsin ulkokansalaisten äänestysprosentti on kirjeäänestyksen käyttöönoton myötä noussut 8 - 10 prosentista viimeisimpien Ruotsin vaalien 41 prosenttiin.

Lehdistotiedote_15-4-2016_Suomi-Seura_ja_USP


Presidiets vårmöte 2016

Utlandsfinländarparlamentets presidium håller sitt vårmöte i Helsingfors torsdagen och fredagen den 21. -22. april 2016. Tryck på rubriken för att läsa mera.


VISSTE DU OM UTTALANDEN ATT

...utlandsfinländarparlamentet ger årligen ut uttalanden gällande lagstiftning projekt som påverkar levnadsförhållandena av utlandsfinländare och olika saker viktiga åt dem. Vanligtvis ger UFP uttalanden tillsammans med dess permanenta sekretariat Finland Samfundet. Våra uttalanden är upskattade och värderar man resultat, utlandsfinländarparlamentet också lyssnas till.

Det sista uttalandet hittar du här under. Den gäller proposition om ändring till lagen om utlänningar.

Till tidigare uttalanden hör till exempel: vårt uttalande över ändring av konsullagen, 'Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi' (2.10.2014)(endast på finska): Lausunto_konsulipalvelulaki_USP_ja_SuomiSeura

och vårt uttalande över ID-kort, 'Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta' (10.12.2015): Lausunto_henkilokorttilaki_USP_ja_SuomiSeura

Till andra viktiga aktuella uttlanden hör också: 'Proposition till parlamentets utriksuttskott över förverkligande av brevrösträtt 30.10.2014' (se här under, eller läs här på finska).

UTTALANDENT OM LAGEN OM UTLÄNNINGAR

Inrikesministeriet har preparerat regeringens proposition att ändra lagen om utlänningar. Utlandsfinländarparlamentet och Finland-Samfundet har gett ut sitt gemensamt uttalande den 19.2.2016.
Lausunto ulkomaalaislaki


Arkiv >>


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 15.9.16 Webmaster