Ulkosuomalaisparlamentti

Yle Areenan maarajoitukset EU:n alueella

Yle Areenan ja muiden nettipalveluiden maarajoitukset poistuvat Euroopan Unionin (EU) alueella vuonna 2018, huhtikuusta alkaen.

Yle Areenan maarajoitukset poistuvat kuitenkin vain Suomessa pysyvästi asuvilta silloin kun he matkustavat EU:n alueella joko vapaa-ajalla tai työn puolesta, tai liikkuvat opiskeluun liittyen. Toisin sanoen digimateriaalin siirrettävyys-oikeus on väliaikainen. Asuinpaikka-vaatimukseen liittyen Yle otti maaliskuun 2018 alussa käyttöön oman tekniikan, jolla se lopettaa yksipuolisesti sisällön jakamisen Suomen ulkopuolella sellaisille tietokoneille, jotka käyttävät maatunnuksen piilottavaa eli maarajauksen kiertävää, sinänsä täysin laillista välityspalvelinta (ns. VPN-ohjelma, kuten Suomi-Seuran jäsenetuna alennuksella saatava F-Secure -yrityksen Freedom VPN). (Yle tiedote 1.3.2018). Vielä on epäselvää, palaako Ylen ohjelmasisältö enää näkyviin jos VPN poistettu, ja missä määrin.

Tähän asti Yle Areenan sisällöstä yli 80 % on ollut katsottavissa ja kuunneltavissa ulkomailla. Päätöstään Yle perustelee sillä, että osa ohjelmistoa perustuu sen maksamiin esitysoikeuksiin jotka ovat maakohtaisia, ei kansalaisuuteen perustuvia. Toisin sanoen noudattaakseen oman tuotantonsa tekijänoikeussopimuksia, Ylen pyrkimyksenä on mahdollistaa Yle Areenan käyttö rekisteröityneille Suomessa asuville käyttäjille(ei 'suomalaisille käyttäjille' Yleä 22.11. mukaillen). Asuinpaikan tarkistamiseksi Yle valmistelee ominaisuutta, jossa jo olemassa oleva Yle Tunnus linkitetään asuinpaikkatarkistukseen vahvan tunnistautumisen kautta joka tapahtuu Suomi.fi palvelussa eli Väestörekisterin kotikuntatietoon perustuen(Yle uutiset 22.11.2017). Aiemman tiedon mukaan palvelu olisi koskenut kaikkia suomalaisia
(Yle uutiset 9.2.2017).

Näin Euroopan Unionin yleiseurooppalaisten sisämarkkinoiden luonti ja copyright-suojan poistuminen rajoittui 14.6.2017 hyväksytyn EU-asetuksen (2017/1128) ja 2018 sen voimaan tulemisen myötä vain tilapäisesti sisämarkkinoilla rajojen yli siirtyvään verkkosisältöön. EU-asetus myös sallii palveluntarjoajan, jos se epäilee asiaa, halutessaan varmentaa tilaajan jäsenvaltio, tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Ylen ohjelmasisältö ei siis liiku vapaasti rajojen yli ulkosuomalaisten mukana, mitä ulkosuomalaisparlamentti toivoo (päätöslauselma 43/2017). USP:n mukaan Ylen tulisi kehittää tarjontaansa kaikkialla niin, että entistä useammat ohjelmat olisivat katsottavissa Suomen ulkopuolella (PL 36/2015). USP on ehdottanut viestintäministeriölle, että selvitetään Ylen ohjelmien saatavuus eri puolilla maailmaa ja miten ulkosuomalaisille suunnattua viestintää kehitetään, ja että se esittäisi Ylelle tai muulle toimijalle ulkosuomalaisille suunnatun kanavan perustamista (PL 37/2015).
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 6.4.18 Webmaster