Ulkosuomalaisparlamentti
(HENKILÖKORTTI MYÖS SUOMEN SUURLÄHETYSTÖSTÄ): MITEN HAEN HENKILÖKORTTIA

Vuoden 2017 alusta henkilökortin hakuprosessia joustavoitettiin vastaavalla tavalla kuin passin osalta on jo tehty. Mahdollisuudet sähköiseen asiointiin lisääntyvät. Kuten passi, henkilökortti on voimassa viisi vuotta.


Henkilökortti-hakemuksen voi laittaa vireille sähköisessä asiointipalvelussa. Henkilökortin voi kuitenkin edelleen laittaa vireille myös henkilökohtaisesti asioiden. Valmis henkilökortti voidaan toimittaa suoratoimituksena henkilökorttivalmistajalta hakijalle, jolloin Suomessa hakija tai hänen valtuuttamansa noutaa sen yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä (passeilla noutotoimipisteenä ovat R-kioskit, henkilökorteilla esim. K-kaupat).

Kaikki Suomen ulkomaan edustustot jotka myöntävät passeja myöntävät nyt henkilökortteja Suomen kansalaisille. Aiemmin vain poliisi voi myöntää kortin. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan ole mahdollista edustustoissa. Edustustoissa voidaan myöntää tavallinen, matkustusasiakirjaksi EU-alueella kelpaava henkilökortti. Edustustot eivät myönnä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja, eivätkä väliaikaisia henkilökortteja. HUOM! alaikäinen voi saada edellä mainitun tavallisen henkilökortin, jos hänen huoltajansa antavat siihen suostumuksen.

Henkilökorttihakemukseen ei oteta sormenjälkiä, eikä uuteen henkilökorttiin liitetä enää KELA-tietoja. Tällä ei ole vaikutusta Suomen asumisperustaisen sosiaaliturvan piiristä poistuneisiin eli ulkosuomalaisiin joiden kotipaikka ei ole Suomessa.

Kaksoiskansalaisia hyödyttää kansalaisuuslakiin henkilökorttilain uudistuksen myötä tehty lisäys siitä, että henkilökortin hakeminen tai saaminen osoittaa 'riittävän yhteyden' Suomeen.

Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan jatkossa myöntää kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan saaneille. Tämä edesauttaa luvan saaneiden kotoutumista. Jos hakijalla ei ole ennestään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hänestä voidaan tehdä sormenjälkivertailu oleskelulupakortin sormenjälkiin henkilöllisyyden todentamiseksi. Kortin voimassaoloaika sidotaan oleskeluluvan voimassaoloon.

Edelleenkin henkilökortin hakijan tulee tarkistaa tarkkaan itseään koskevat tiedot ennen hakemuksen allekirjoittamista, koska tiedot tulevat väestötietojärjestelmästä.

Muista henkilökorttianomusta tehdessä, että siihen itse kirjatut uudet osoitetiedot eivät välity lomakkeelta Suomen väestötietojärjestelmään eli päivitys jää noilta osin Suomen ulkomaan edustuston tiedoksi. Edustustot välittävät toki uudet tiedot väestötietojärjestelmään Suomen Maistraatin kautta, jonka erikseen täytettävän lomakkeen saa edustustosta tai voi itse tulostaa mukaan. Maistraatin osoitteenmuutos-lomake:
* www.maistraatti.fi > Lomakkeet > Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus tai
* kopioi internetin osoiteriville: http://www.maistraatti.fi/Documents/Lomakkeet/Kotikunta-%20ja%20v%c3%a4est%c3%b6tiedot/MUU_FI.pdf

Lisätietoja henkilökortin hakemisesta:

* Ulkoministeriö: Passin ja henkilökortin hakeminen ulkomailla: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49390

* Poliisi: https://www.poliisi.fi/henkilokortin_hakeminen

Huom! aikuisen uutta henkilökorttia voi käyttää myös henkilöllisyyden todistamiseen eli sillä voi tehdä vahvan tunnistautumisen, koska kortti sisältää Väestörekisterikeskuksen myöntämän kansalaisvarmenteen. Lisätietoa kortin käytöstä henkilöllisyyden todistamiseen: katso toinen Ajankohtaista-osion tiedote UUDEN HENKILÖKORTIN HYÖDYT ULKOSUOMALAISELLE.
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 13.6.18 Webmaster