Ulkosuomalaisparlamentti

Uudet suomalaiset biometriset passit

Suomi siirtyi myöntämään passeja biometrisessa muodossa EU:n passiasetuksen ((EY) N:o 2252/2004) seurauksena 21.8.2006 alkaen. Tällä tavoin säilytetään myös viisumivapausohjelma USA:n kanssa, joka edellyttää koneluettavia passeja alle kolmen kuukauden viisumivapaalle oleskelulle USA:ssa. Tämän päivämäärän jälkeen kaikki myönnetyt suomalaiset passit sisältävät sirun, eli biometrisen tunnisteen, johon voidaan tallentaa henkilötietoja. Vuoden 2009 jälkeen siruun tallennetaan myös sormenjäljet.

Koska uudet passinantolaitteistot ovat kalliita, ulkoasiainministeriö on ilmoittanut, että passinantopaikkoja on karsittava. Seurauksena on, että ainoastaan suurlähetystöillä sekä pääkonsulaateilla on passinmyöntämiseen tarvittavia vakituisia laitteita. Yksi laitteisto maksaa n. 55 000 € jonka lisäksi tulee vielä vuotuiset, lähinnä suojattujen tietoliikenneyhteyksien ylläpitämisen vaatimat käyttökustannukset, vähintään n. 10 000 € / laite.

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiesten tapaamisessa 16.10. 2008 sisäministeriön poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön kanssa tiedotettiin uudesta passisalkkumahdollisuudesta, joka toteutuessaan toisi paljon helpotusta ulkosuomalaisten passinhaulle. Sen jälkeen poliisien lupasalkkukokeilun perusteella on kehitetty ulkoasiainhallinnolle sopiva versio, jolla voidaan vastaanottaa passihakemuksia myös suurlähetystöjen ulkopuolella esim. laajoissa suomalaistapahtumissa. Tällä hetkellä liikkuvia passinhakulaitteistoja on käytössä neljä: Espanjassa, Australiassa, USA:ssa ja Kanadassa.

Passiuudistus tuo mukanaan paljon uudistuksia, jotka koskevat ulkosuomalaisia. Tässä tärkeimmät:

1. Suurin muutoksista lienee, että passia voi ulkomailla lähtökohtaisesti hakea vain suurlähetystöistä ja lähetetyn konsulin johtamista virastoista eli konsulaateista. Kunniakonsulaateista ei enää voi hakea Suomen passia. Passihakemusta ei voi myöskään jättää kunniakonsulaatteihin koska niissä ei ole passihakemuksen käsittelyyn tarvittavia laitteita. Valmiin passin noutaminen kunniakonsulaateista sen sijaan on mahdollista.

Henkilökorttia ei toistaiseksi voi hakea ulkomailta.

Toisaalta nykyään voi hakea passia jokaiselta suomalaiselta poliisiasemalta eikä vain kotikunnastaan. Tämä koskee myös ulkosuomalaisia. Lisäksi passin hakeminen Suomesta on halvempaa kuin ulkomailla. Suomessa viiden vuoden passi maksaa 54€ ja toimitusaika on n. viikko. Ulkomaan edustustosta passin hakeminen maksaa 210€.

2. Vuodesta 2012 lähtien myös lapsilla on pitänyt olla oma passi. He eivät voi enää matkustaa vanhempansa passilla, vaikka heidät olisi vanhoihin, vielä
voimassaoleviin 10 vuoden passeihin merkittykin.

3. Passihakemus pitää jättää henkilökohtaisesti, eli passihakemus täytyy jättää itse ja paikan päällä. Tämä koskee myös lapsia. Valmis passi voidaan postittaa hakijan omalla vastuulla tai sen voi noutaa kunniakonsulaatista.

4. Passin voimassaolo on enintään viisi (5) vuotta. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä kuusi kuukautta matkan päättymisen jälkeen, jolloin Suomen passin
todellinen voimassaoloaika on enintään neljä ja puoli vuotta.

5. Passihakemus tehdään väestötietojärjestelmän tietojen pohjalla joten se voidaan laittaa vireille vain jos tiedot väestötietojärjestelmässä ovat oikein. Henkilön tulee itse huolehtia siitä, että tiedot VTJ:ssä (väestötietojärjestelmä) ovat ajan tasalla. Suomen kansalainen voi halutessaan tarkistaa väestörekisteritietonsa kerran vuodessa maksutta. Tietojen korjaamista ja tarkistusta varten ota yhteys lähimpään maistraattiin. Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi myös ilmoittaa ulkomailla muuttuneesta osoitteestaan Internetin kautta.

Passiuudistus on saanut hankalia seurauksia ulkosuomalaisille. Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että koska passinanomuspaikkoja on rajoitettu, tämä hankaloittaa merkittävästi ulkosuomalaisten passien hakemista erityisesti isoissa maissa. Uusi passilaki vaatii myös, että kullekin lapselle tulee anoa oma passi, jolloin jokaisen perheen jäsen tulee matkustaa henkilökohtaisesti paikan päälle passinantopaikkaan passia anomaan.

Ulkosuomalaisparlamentti on useaan otteeseen esittänyt sekä sisäasianministeriön poliisiosastolle että ulkoasiainministeriölle, että passinantolaitteistoja pitäisi lisätä eteenkin sellaisille alueille, jossa asuu paljon suomalaisia. Ulkosuomalaisparlamentin mielestä lähtökohtana tulee olla asiakaan ja Suomen kansalaisten palveleminen. Jo nykyisellään ulkomailta hankittavan passin hinta on kalliimpi kuin Suomessa vaikka tekniikka on huomattavasti yksinkertaistunut. Matkustaminen kohtuuttomien matkojen päähän passia hakemaan lisää kustannuksia merkittävästi.

Toinen tapa helpottaa ulkosuomalaisten passinuusimisurakkaa olisi passien
myöntäminen kymmeneksi vuodeksi. Poliisiylipäällikkö Mikko Paatero on kesällä 2012 kertonut tavoitteesta siirtyä takaisin kymmenen vuoden passeihin. Tarve perustuu siihen, että poliisin lupahallinto on kovasti alimiehitetty ja passijonot ovat pitkiä.

Sisäasiainministeriön poliisiosasto vastaa biometristen passien valmistamisesta ja
säännöstelystä. Poliisiosaston lausunnon mukaan sirujen valmistaja takaa sirun
toimivuuden viideksi vuodeksi. Asiantuntijoiden mukaan nykyisellä tekniikalla siru kestää enimmillään seitsemän vuotta. Passin voimassaolon pidennys otetaan harkittavaksi heti, kun sirujen tekniikka kehittyy ja valmistajat voivat taata pidemmän kestoajan.

Monessa maassa, jossa biometrinen tekniikka on käytössä, passit ovat kuitenkin pysyneet kymmenvuotisina. Tällaisia maita ovat muun muassa Kanada, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Espanja, Tanska, Australia ja Norja.

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan uutta passilain muutosta, joka mahdollistaisi sen, että valmista passia ei enää tarvitsisi henkilökohtaiseti noutaa viranomaiselta, vaan passi toimitettaisiin pääsääntöisesti suoraan passivalmistajalta hakijalle. Muutos koskisi alkuvaiheessa ainoastaan Suomen kansalaiselle myönnettäviä normaalitoimituksella tilattavia tavallisia passeja, joiden toimitusosoite on manner-Suomessa. Ahvenanmaan passeja tai ulkomailla asuville Suomen kansalaisille myönnettäviä passeja ei vielä toimitettaisi suoraan valmistajalta.

Poliisin passisivu
Passilaki
Maistraatit
Väestötietorekisterikeskus
Ulkoasiainministeriön passisivut
Passilakiuudistushanke 2012


* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 11.12.13 Webmaster