Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaiset ja verotus

Verohallinto on julkaissut useimpia tiedotteita koskien ulkosuomalaisten verotusta. Verohallinnon sivulla Suomesta ulkomaille ja Ulkomailta Suomeen löydät lisää tietoa ulkomaille maksettavista eläkkeistä, muusta ansiotulon verotuksesta Suomessa esim. väliaikaisen työskentelyn johdosta, osinkotulojen verotuksesta ulkosuomalaisille, lähdeveron palautuskaavakkeet ja menettelyohjeet sekä paljon muuta.

Kansainvälisten tilanteiden syventävät vero-ohjeet on luokiteltu yksityiskohtaisempiin aiheisiin. Löydät ne Kansainväliset tilanteet -sivulla.

Henkilöverotuksen käsikirja 2011

Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2011

1.2.2006 lähtien ulkomaille maksettavat eläkkeet verotetaan progressiivisesti, kuten Suomessakin maksettavat eläkkeet. Ulkomaille maksettavien eläkkeiden kunnallisvero-osuus on laskennallinen vero, joka perustuu keskimääräisen kunnallisveroprosenttiin.Tästä saatava vero ei mene kunnille vaan valtiolle. Ulkomailla asuvalla eläkkeensaajalla on myös samoja vähennysoikeuksia kuin Suomessa asuvalla.

Muistathan, että eläkkeiden ja muun tulon verotuksesta määräävät ensisijaisesti Suomen muiden maiden kanssa tekemät verosopimukset. Sopimukset löydät valtiovarainministeriön Internet-sivun kautta .

Nordisk eTax -portaali on tarkoitettu luonnollisille henkilöille, joilla on tuloa tai varallisuutta toisessa pohjoismaassa. Portaalista saa kuudella kielellä verotietoa jokaisesta pohjoismaasta. Lisäksi tiedon saa ”kaksipuolisena”; portaalista näkyy verokohtelu sekä asuinvaltiossa että toisessa Pohjoismaassa, josta saa tuloja tai jossa on varallisuutta. Portaalissa on myös kysymys/vastauspalvelu.

Veronmaksajien keskusliitto
Eläketurvakeskus
tyoelake.fi
KHO:n päätös 2007:34 lähdeveron palautuksesta
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 11.12.13 Webmaster