Ulkosuomalaisparlamentti

Henkilötiedot kannattaa pitää ajan tasalla Suomessa

Vain noin puolet ulkosuomalaisten henkilö- ja osoitetiedoista on ajan tasalla Suomen väestörekisterijärjestelmässä, kun Suomessa asuvien kohdalla näin on 99 prosentin kohdalla. Ulkosuomalaisille onkin nykyään entistä tärkeämpää pitää väestötietonsa ajan tasalla uuden passilain takia.

Suomen väestörekisterijärjestelmään kuuluu ulkosuomalaisen ilmoittaa ulkomaille muutostaan, osoitteenmuutoksistaan maailmalla, lastensa syntymästä ja adoptoinneista, kuolemantapauksista, naimisiin menoista ja avioeroista, toisen kansalaisuuden ottamisesta sekä Suomeen paluustaan. Ilmoitukset voi tehdä myös Suomen edustustoon. Kun osoitteesi muuttuu ulkomailla -lomakkeen löydät suomi.fi -palvelusta. Lomakkeella voit ilmoittaa muuttuneet osoitetietosi väestötietojärjestelmään.

Maistraattien kotisivuille on ulkosuomalaisia varten kehitetty osio, jossa kerrotaan, miten henkilö- ja osoitetiedot pidetään Suomessa ajan tasalla ulkomailta käsin. Osion ohjeet ovat suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Internetiä ei vielä kaikilla ole tai yhteydet eivät toimi kiitettävästi. Ilman internet-yhteyttä olevia kehotetaan kääntymään lähimmän Suomen edustuston puoleen, jossa neuvotaan miten asiassa toimitaan.

Lisäksi kehotetaan kaikkia ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia myös pitämään yhteystietonsa ajan tasalla lähimmässä Suomen suurlähetystössä jotta kriisitilanteiden sattuessa voitaisiin tehokkaasti auttaa näitä henkilöitä. Tämä koskee sekä vakituisesti että väliaikaisesti, ja erityisesti epävakailla alueilla lomailevia tai asuvia. Ulkoasiainministeriön sivulta saat ohjeet miten ilmoittaudutaan.

Osoitetietojen ylläpitäminen ajan tasalla Suomessa varmistaa, että Suomen kansalainen saa vaaleissa äänioikeusilmoituksen. Häneen saadaan myös tarvittaessa helpommin yhteys Suomesta käsin. Asevelvollisuusikäisten nuorten kohdalla on tärkeää, että heille tarkoitettu kutsuntakirje tavoittaa heidät, eikä heistä tule siten Suomessa etsintäkuuluttuja kutsunnoissa käymättömyyden takia.
Lue lisää kutsunnoista .

Kun muutetaan, muuttoilmoitus suositellaan tehtäväksi kirjallisena. Lomakkeen voi tulostaa maistraattien kotisivulta ja postittaa joko Suomen edustustoon tai maistraattiin Suomessa. Tiedot välitetään väestötietojärjestelmästä automaattisesti myös muille viranomaisille, mm. Kelalle, ajoneuvohallinnolle, seurakunnille ja verohallinnolle. Lisäksi monet eläkelaitokset, pankit ja vakuutusyhtiöt saavat uudet osoitetiedot suoraan väestötietojärjestelmästä.

Jokainen voi itse tarkistaa omat tiedot väestötietojärjestelmässä. Lue lisää väestötietorekisterin sivulta

Oma maistraatti on se, jonka alueella henkilö on viimeksi asunut ennen muuttoaan ulkomaille. Se ei siis määräydy syntymäkunnan mukaan. Mikäli henkilö ei tiedä omaa maistraattiaan, voi hän ottaa yhteyttä Vaasan maistraatin Pietarsaaren palveluyksikköön, jossa asia selvitetään. Mikäli asia ei selviä, kuuluu kyseinen henkilö Helsingin maistraatin alaisuuteen.

Äänestysoikeuden ja asevelvollisuuden ohella myös Suomen passien uusiminen on nykyään riippuvainen oikeista väestötiedoista. Koska nykyään ei enää täytetä passinhakulomaketta vaan se tulostetaan suoraan väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta ja vain allekirjoitetaan, oikeat tiedot ovat edellytys passin hakuun ja saantiin. Jos tiedot eivät pidä paikkaansa, ne pitää korjata ennen kuin passia voi hakea. Tämä tarkoittaa yhteydenottoa maistraattiin ja vasta sen jälkeen kun tiedot on korjattu voidaan tehdä uusi passihakemus.

Lue lisää passinhausta ulkoasiainministeriön ja poliisin sivuilta. Poliisilla on myös käytössä ajanvarauspalvelu , jossa voi varata ajan etukäteen esim. passin hakua varten.* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 23.6.09 Webmaster