Ulkosuomalaisparlamentti

Nyt on aika lähettää aloitteet ulkosuomalaisparlamentin istuntoon

Ulkosuomalaisparlamentin seuraava istunto järjestetään Helsingissä 24. – 25.5.2010. Istuntoon lähetettävien aloitteiden viimeinen jättöpäivä on 24. helmikuuta.

Ulkosuomalaisparlamentin jäsenjärjestöjen jättämät aloitteet ulkosuomalaisparlamentin istunnolle ja niistä päätetyt päätöslauselmat muodostavat ulkosuomalaisparlamentin työn perustan. Jos jokin asia ulkosuomalaisen näkökulmasta kaipaisi korjausta, huomiota, keskustelua tai parannusta, siitä kannattaa tehdä ulkosuomalaisparlamentin istuntoon aloite!

Kuka voi tehdä aloitteen?
Ulkosuomalaisparlamentin jäseninä ovat Suomen ulkopuolella toimivat suomalaiset tai suomalaishenkiset yhdistykset. Suomen kansalaisuutta ei tarvita. Vahvistamalla ulkosuomalaisparlamentin säännöt ja työjärjestyksen yhdistys, yhteisö, kerho tai piiri on oikeutettu lähettämään istuntoon edustajansa ja aloitteita, joita käsitellään istunnossa. Aloitteita voi lähettää istuntoon, vaikkei edustaja olisikaan istunnossa, ja istuntoon voi osallistua, vaikkei yhteisö lähettäisi aloitetta. USP:n toimintaan osallistumiseen ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita.

Miten teen aloitteen?
Ulkosuomalaisparlamentin Internet-sivulla on tarkat ohjeet siitä, miten aloite tehdään ja minne se osoitetaan. Sivulla on lomakepohja, jota voi käyttää, mutta aloitetekstin voi myös laatia vapaasti. Tärkeintä on, että asian luonne ja parannusehdotus tulevat selkeästi esille. Yhdistyksen puheenjohtajan, jonka nimissä aloite jätetään, tulee allekirjoittaa aloite. Aloitteiden viimeinen jättöpäivä on 24.2.2010.

Sihteeristö, Suomi-Seura ry, neuvoo mielellään lisää ja auttaa tekstin muotoilussa. Onkin hyvä idea olla sihteeristöön hyvissä ajoin yhteydessä ja keskustella aloitteen sisällöstä, jos on epävarma tai jos haluaa lisätietoa aiheesta tai menettelystä.

Mistä voi tehdä aloitteen ja mistä on jo aiemmin tehty?
Aloitteen voi tehdä mistä tahansa ulkosuomalaisia koskevasta aiheesta – sekä isot rakenteelliset ongelmat että pienet käytännön asiat ja kaikkea siltä väliltä. USP:n Internet-sivuilla on tietoa edellisten istuntojen aloitteista. Toukokuun istuntoon jätetyt aloitteet voi nähdä Istunto 2010-sivun alla.

Mitä aloitteelle tapahtuu?
Aloite käsitellään istunnon valiokunnissa, joissa ovat mukana kaikki halukkaat istunnon edustajat. Valiokunnat on jaettu aihepiirin mukaan. Valiokunnassa muotoillaan aloitteen pohjalta ehdotus päätöslauselmaksi, jota hyväksytään täysistunnossa, kaikkien edustajien läsnä ollessa.
Valmis päätöslauselma muodostaa sitten USP:n edunvalvontatyön perustan, jota USP:n puhemiehistö ajaa istuntojen välissä.
Päätöslauselmat myös luovutetaan Suomen pääministerille, joka lähettää ne lausunnolle ministeriöihin. Muilta viranomaisilta hankitaan myös lausunnot heitä koskevista asioista. Tällä tavalla yritetään edistää ulkosuomalaisten asemaa ja yhteyksiä Suomen viranomaisiin virallista kautta.
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 13.1.10 Webmaster