Ulkosuomalaisparlamentti

Kansalaisuuslaki muutokset eduskuntaan

Perjantaina 11.6.2010 Eduskuntaan jätettiin kansalaisuuslakiin muutosesitys. Esityksen mukaan entinen Suomen kansalainen saisi kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä vaikka asuinpaikka onkin Suomen ulkopuolella. Tältä osin lain vuosina 2003-2008 voimassa olleet siirtymäsäännökset tulisivat siis vakituisesti voimaan. Kuitenkin entisen Suomen kansalaisen jälkeläiset on jätetty ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle, toisin kuin siirtymäkauden aikaisissa säännöissä.

Lakiehdotus on luettavissa eduskunnan sivulla.
Eduskunnan sivulla löytyy myös hallituksen esityksen käsittelytiedot .
Sisäasiainministeriön sivusto hankkeesta* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 14.6.10 Webmaster