Ulkosuomalaisparlamentti

Päätöslauselmien luovutus pääministeri Kataiselle

Maanantaina 8.4. ulkosuomalaisparlamentin varapuhemies Eva Biaudet ja parlamenttisihteeri Tina Nordqvist kävivät luovuttamassa Suomen pääministerille, Jyrki Kataiselle yhdet kappaleet viime marraskuisen istunnon päätöslauselmista. Pääministeri lähettää päätöslauselmat edelleen lausuntokierrokselle ministeriöihin. Ministeriöiden lausuntojen perusteella puhemiehistö ja sihteeristö ajavat päätöslauselmia eteenpäin.

Lyhyen luovutustilaisuuden aikana nostettiin esiin puhemiehistön erityisiksi päätavoitteiksi asetetut asiat:
- kirjeäänestyksen toteutuminen ulkosuomalaisille
- Suomi-koulujen toiminnan turvaaminen ja ulkosuomalaisten lasten ja nuorten koulutuksen, äidinkielen ja kulttuurin tukeminen
- vanhenevien ulkosuomalaisten tukeminen
- ulkoasiainministeriön ulkomailla asuville Suomen kansalaisille tarjoamien palvelujen turvaaminen
- ulkosuomalaisten ja paluumuuttajien hyvien suhteitten vaaliminen Suomeen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan
- ulkosuomalaispoliittisen ohjelman laatiminen, hyväksyminen ja soveltaminen kaikilla hallinnonaloilla sekä
- paikallisen ulkosuomalaistoiminnan sekä -yhdistysten tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden tukeminen

Erityisesti kirjeäänestyksestä keskusteltiin ja myös ulkosuomalaisten roolista Team Finland –työssä. Team Finland -verkoston toimintaa ohjaa valtioneuvosto pääministeri Kataisen johdolla.
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 15.5.13 Webmaster