Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous 2013

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö piti kevätkokouksensa Helsingissä maanantaina ja tiistaina 15–16.4.2013. Kokous toi yhteen kahdeksan alueellista puhemiestä ympäri maailman. Kokous oli myös puhemies Ville Itälän viimeinen. Tiistaina Suomi-Seuran vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi professori Jarmo Virmavirran, joka toimii samalla myös ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä.

Tässä lyhyt yhteenveto kokouksen aikana käsitellyistä aiheista. Lisää ja yksityiskohtaisempaa löytyy pöytäkirjan lyhennelmästä puhemiesten omilla sivuilla .

Puhemiehistö kävi keskusteluja mm. Yleisradion johdon kanssa. Keskusteluissa Yleisradio kertoi tavoitteestaan palvella ulkosuomalaisia tulevaisuudessa lähinnä netin kautta. TV Finlandin lopettaminen kesäkuussa ja uusi YLE vero on aiheuttanut keskustelua ja kritiikkiä lähinnä Euroopassa asuvien, Suomeen veroja maksavien ulkosuomalaisten kesken. Yleisradio ilmoitti, että heidän tavoitteena on lisätä erityisesti (kotimaisten) TV-ohjelmien näkyvyyttä ulkomailla. Myös suoria lähetyksiä netin kautta on tarkoitus lisätä. Kaikki Ylen radiokanavat kuuluvat jo netissä kaikkialla maailmassa ja Internet-sivujen sisältö on tietysti jo avoimesti kaikille. Sovittiin myös, että yhdessä tiedotettaisiin ulkosuomalaisille Ylen palveluista entistä aktiivisemmin ja selkokielellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä tuotiin ensisijaisesti esille Suomi-koulujen ja myös Suomi-Seuran oman valtionavustusten tulevaisuus. Ministeriön viesti oli valitettavasti karua kuunneltavaa. Valtion taloudellisen tilanteen vuoksi opetus- ja kulttuurialalta leikataan raskaalla kädellä. Vielä ei yksityiskohtia voida antaa mutta ministeriössä valmistellaan ulostuloa leikkausten määristä ja kohteista piakkoin.

Puhemiehistö vietti mukavan aamuhetken ulkosuomalaisasioista vastaavan Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon piispa Tapio Luoman kanssa tiistaina. Piispa Luoma on vastikään astunut virkaan ja hänen kanssaan keskusteltiin hyvässä hengessä kirkon roolista ulkosuomalaisten seurakuntien ja seurakuntalaisten elämässä.

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen on ulkosuomalaisasioiden ministeri. Hänen kanssaan keskusteltiin yleisesti ulkosuomalaisten asioista ja erityisesti vanhenevien ulkosuomalaisten haasteista sekä hallituksen uudesta ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta. Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on päivitetty versio edellisen hallituksen ohjelmasta, ja vaikka se on suurimmaksi osaksi periaatteellinen, se on kuitenkin tärkeä todiste siitä, että Suomen hallitus ottaa vastuuta ulkosuomalaisista ja heidän asioistaan.

Oikeusministeri Henrikssonilla oli taas vähemmän iloisia uutisia kirjeäänestyksen suhteen. Kävi ilmi, että ministeriö on pyytänyt varoja valtiovarainministeriöstä käynnistämään kirjeäänestyksen valmistelut mutta uusia rahoituskohteita ei hyväksytty. Se taas tarkoittaa, että ministeriö ei lähde valmistelemaan kirjeäänestystä tällä hetkellä. Ulkosuomalaisparlamentin tehtäväksi jää nyt yrittää edistää asiaa eduskunnan ja suoraan valtionvarainministeriön kautta, jotta tarvittavat määrärahat saataisiin. Enää ei siis hallituksen puolueiden poliittinen tahto ei ole näköjään pääongelma vaan raha.

Paljon keskusteltiin myös puhemiehistön kesken alueellisen yhteydenpidon ja tiedotuksen haasteista. Puhemiehistö on 2012 päätöslauselmien johdannossa
linjannut edunvalvontatyön painopisteet mutta sisäinen toiminta puhutti myös kovasti. Kokoushan oli uuden puhemiehistön ensimmäinen. Puhuttiin myös tulevasta istunnosta ja aloitteiden käsittelystä sekä sihteeristössä että itse istunnossa. Seuraava istunto päätettiin alustavasti pitää 29.–30.5.2015.* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 9.10.15 Webmaster