Ulkosuomalaisparlamentti

Nettiäänestyksen valmistelu käynnistyy

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotukset nettiäänestyksen mahdollistamisesta vaaleissa sekä kunnallisen neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä sähköisesti.

Työryhmä kartoittaa nettiäänestyksen eri ratkaisuja ja niiden soveltumista Suomen vaaleihin. Tarkoituksena on kehittää perinteisten äänestystapojen rinnalle mahdollisuus äänestää netissä eri välineillä (tietokone, tabletti, kännykkä). Nettiäänestys saattaisi lisätä erityisesti nuorten osallistumista vaaleihin ja helpottaisi mm. vammaisten henkilöiden ja ulkosuomalaisten äänestämistä.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on aikaisemmin linjannut valmistelun aloittamisesta. Ehdotus nettiäänestyksen teknisistä ratkaisuista sekä tarvittavista lainmuutoksista tulee luovuttaa viimeistään 30.1.2015 hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle. Nettiäänestysmahdollisuus voitaisiin ottaa käyttöön seuraavalla hallituskaudella, aikaisintaan vuoden 2018 presidentinvaalissa.

Myös kunnallisen neuvoa antavan kansanäänestyksen osalta työryhmän tulee laatia ehdotus nettiäänestämisen toteuttamisesta. Lisäksi työryhmän on tehtävä ehdotus kansanäänestystä koskevan aloitteen laatimisesta ja allekirjoittamisesta sähköisesti tietoverkon välityksellä. Ehdotukset tulee tehdä hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle annettavassa väliraportissa jo 30.5.2014 mennessä.

Tämä teksti on oikeusministeriön tiedotteesta 15.11.2013. Alkuperäinen löytyy oikeusministeriön sivulta


* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 6.3.14 Webmaster