Utlandsfinländarparlamentet
Första sidan | Vad är UFP? | Verks­amhet | Aktuellt | UFPs regioner | pieni fontti| iso fontti

Suomi Finland 100!

Utlandsfinländarparlamentets talman, presidium och UFPs sekretariat Finland-Samfundet önskar er alla och det 100-åriga Finland ett riktigt gott nytt år 2017! Länkar till årets stämningar finns under Aktuellt.

Vi ses den 16-17 juni 2017 på UFPs 20-årsjubileumssession

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET (UFP)

- alla utlandsfinländarens gemensamma intresseorgan och utlandsfinländarnas direkta förbindelse till det finska samhället

Utlandsfinländarna är en resurs för Finland. De gör Finland och finländsk kultur kända ute i världen men de hämtar också med sig kunskap och färdigheter tillbaka till Finland. Det är viktigt för Finland att utlandsfinländarna främjar interaktionen mellan sina bosättningsländer och Finland och att deras band till sitt hemland inte bryts och att kontakten med det finländska samhället bevaras.

Utlandsfinländarparlamentet grundades år 1997. Den sammanträder till 20-årsjubileussession i Juni 2017. Som Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat fungerar Finland-Samfundet r.f. som i år själv fyller 90 år. 

20-ÅRS-JUBILEUMSSESSION

Utlandsfinländarparlamentets UFPs 9. session den 16.-17. juni 2017 vid Helsingfors universitets gammal huvudbyggnad är också UFPs 20-års jubileumssession.

I fall ert utlandsfinländsk samfund inte fick sessionens inbjudningsbrev, vänligen kolla med sekretariatet att vi har ert samfundets adress, e-post adress och UFP kontak personens namn. Samfundets registration skickades till sekretariatet sisten den 16.3.2017. Det finns tid att lämna in Personlig anmälan tills 4.5.2017 (alla representanter och observatörer skickar sin egen blankett med val av sina utskott och seminar).

Alla utlandsfinländska samfund oberoende av nationalitet och språkkunskaper av deras medlemmar är välkomna att följa UFPs arbete genom ratificering av Stadgar. Altså nya samfund hinner med till sessionen om de ratificerar före 16.3.2017. Dagen var också sista dagen att lämna in en motion till sessionen. Sekretariatet rådar gärna.

Högst 30-åriga unga resenär till sessionen som sökte reseunderstöd skall få beslutet under mars.

Den 15. juni dagen före sessionen bjöds program vid anknytning till sessionen hela dagen från kl. 10: godstjänst, Senior-seminariet och Suomi-kouluseminariet. På kvällen anknyter sig Jubileumssessionen till det nationella jubileumsårets utlandsfinländsk program: kl. 18-20.30 ordnar Finland 100 År i Världen vid Helsingfors Musikhuset en Finland 100 År i Världen -konsert (inträdesavgift).

Den 16. juni på kvällen av den första sessionsdagen bjöds alla sessionsdeltagare Helsingfors stads festmottagning till äran av sessionen. Vid stadshusets Festsal hörs cellist Jussi Makkonen och pianist Nazig Azezian som är berömda för sina Sibelius tolkningar.

Under session dagarna kan man i närheten av universitets Solennitetsal njuta av fotograf Karoliina Veijos fotoutställning Från Hango till den nya världen

Utlandsfinländarparlamentet - din länk till Finland, arberte för dig

Utlandsfinländarparlamentet är ett samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans beslutar om för dem viktiga frågor. Genom parlamentet förmedlas UFPs beslut till statsmakten och medborgarorganisationerna i Finland. UFP fungerar också som opinionsbildare och ser till att utlandsfinländarnas åsikter beaktas vid beslutsfattandet inom den offentliga sektorn.

UFPs verksamhet baserar sig på motioner inlämnade av utlandsfinländarnas organisationer och resolutioner antagna av representanter för utlandsfinländska organisationer då de samlas till parlamentssession i Helsingfors. Parlamentet sammanträder ungefär med två och ett halvt års mellanrum.

Genom att ratificera UFPs stadgar kan alla utomlands fungerande finländska organisationer delta i UFPs verksamhet. Alla utlandsfinländare oberoende av om de har finskt pass eller inte kan delta i UFPs verksamhet. Medlemskap i parlamentet innebär inga ekonomiska förpliktelser eller fördelar. UFP är politiskt obundet. 530 utlandsfinländska samfund (föreningar) i 39 länder har ratificerat UFPs stadgar. 

Hissa flaggan!

- enkät om utlandsfinländarnas flaggningspraxis

För att fira Finland 100 år, Finland-Samfundets 90 år och utlandsfinländarparlamentets 20 årsjubileum, kartlägger vi flaggningspraxis av utlandsfinländare. Vad betyder Finlands flagga för er? Var, när och hur flaggar utlandsfinländarna? Borde utlandsfinländarna ha en egen flaggdag? Tack till alla som svarade enkätten före 28. februari 2017! Sammanfattningen kommer inom kort.

Enkätens länk

Ulkosuomalaisten oma liputuspäivä on pitkäaikainen toive, joka esitettiin myös vuosien 2012 ja 2015 parlamentti-istuntojen hyväksyminä päätöslauselmina. Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Tina Strandberg totesi kirjoituksessaan Ulkosuomalaiset ansaitsevat oman liputuspäivänsä 21.2.2017, että Ruotsissa asuvilla suomalaisilla on jo oma merkkipäivänsä Ruotsin kalenterissa, mutta Suomessa ulkosuomalaisten merkitystä ei ole vastaavalla tavalla huomioitu. "Maailmalla asuvat suomalaiset tekevät suomalaisuutta tunnetuksi ja muokkaavat positiivista Suomi-kuvaa: he ovat ansainneet oman liputuspäivänsä. Liputuspäivä olisi kunnianosoitus ulkosuomalaisten tekemälle vapaaehtoistyölle sekä symboloisi kaikkien suomalaisten yhteenkuuluvuutta - asuinpaikasta riippumatta.” (www.usp.fi > Ajankohtaista).

Visste ni: Ni kan beställa den finska flaggan (bordflagga, olika storlekar av stångflaggor), husvimpel, bröstbrosch, osv. från Finland Samfundets produkt service 

Republikens presidents Sauli Niinistös hälsning till utlandsfinländare

Foto: Republikens presidents kansli

2016 Hälsning till utlandsfinländare på Finlands 99:e självständighetsdag den 6. december 2016

Självständighetsdagens mottagningens den 6 desember 2016 foto av president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio 

Ny! Suomi 100 Maailmalla - Finland 100 i Världen - Finland 100 Worldwide

Finland 100 i Världen hemsidorna har öppnats!

Finland 100 i Världen är ett gemensamt projekt mellan Finland-Samfundet r.f.(sekretariatet av utlandsfinländarparlamentet), kyrkliga arbetet bland finländare utomlands (Kyrkostyrelsen) och Migrationsinstitutet. Projektet stöds också av utrikesministeriet och Finlands Sjömanskyrka r.f. Det ingår i Finland 100-programmet som firar Finlands 100-årsjubileum för självständighet i år 2017 med finländare och Finlands vänner.

Meningen av Finland 100 År i Världen är att uppmuntra och hjälpa föreningar för utlandsfinländare att arrangera evenemang kring jubileumsåret och berätta om Finland i sina länder. Projektet sammanställar en evenemangskalender kring 100-årsjubileet runtom i världen (utanför Finland). Den till och med ger stöd och tips kring jubileumsfestligheter. Projektet förmedlar i Finland och utomlands bosatta finländare information och stämningar kring hur hundraåriga Finland firas runtom i världen.
* Vi ses också i Finland 100 i Världens egen Facebook sida.


SuomiFinland100
* Dessutom ingår vårt Finland 100 År i Världen projekt som är ett fönster till utlandsfinländsk kultur, i Finland100-programmet, statens officiella program, med teman "Tillsammans". Det lånar sig att berätta också till dem om era 100 års-projekt därför att projekt som godkänns får rätt att använda statsrådets kanslis officiel Finland 100 År -logon i deras egen kommunikation. Logo modellet med den blåa versionen finns här till höger. Alla godkända projekt (t.o.m. Finland 100 År i Världen) skall senare publiceras under festårets helhet av projekt beskrivningar. Vem som hälst kan föreslå projekt: individer, arbetsgrupper, föreningar eller den officiella sektoren. Mera information om Finland 100 -kriterier finns här

Utanför Finland...

...bor det ungefär 300 000 finska medborgare. Bland dem finns det 242 096 röstberättigade i allmänna val i Finland. Denna motsvarar 5,4 % av alla rösberättigade. Det finns ca 600 000 första och andra generationens utlandsfinländare som bor utomlands. Räknar man in den tredje och även senare generationer, stiger antalet utlandsfinländare till väl över 1,6 miljoner.

Denna försiktiga, underdimensionerade beräkning av antalet finländare som bor utomlands grundar sig på nationell statistik från 28 länder. Statistiken är i huvudsak från åren 2010-2014 och skiljer sig från land till land; till exempel i USA:s statistik kan finländare i flera generationer anmäla sin nationella bakgrund som finländsk (2011: 650 000), och i Sveriges statistik räknar man in 1.-3. generationerna (2013: 711 000), men i Stor-Britanniens siffror finns endast finska medborgare (2014: 14 000). Dessa siffror är säkra att använda eftersom de grundar sig på officiella statistik. 

Sessionen 2015 var en succé!

Tack till alla 125 utlandsfinländska samfund från 21 länder som deltog i utlandsfinländar-parlamentets 8. session den 22.-23.5.2015, i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Med från dessa samfund var 140 delegater och 47 officiella observatörer.

Alla de på sessionen antagna 41 resolutioner överlämnades den 27. oktober 2015 till statssekreterare Paula Lehtomäki som fungerade som ställföreträdare för statsminister Juha Sipilä. Från hans kansli kommer resolutionerna att skickas ut på remiss till ministerierna. Denna kompletta resolutionssammanfattningen, tillsammans med Presidiets inledning, kan du läsa och skriva ut på svenska, finska eller engelska här: Istunto 2015 (länk också här till vänster). Där kan du läsa mera om 2015 års session och där finns också sessionens protokoll som innehåller alla tal, deltagarlistan, och de korta godkända resolutionerna.

De här och alla tidigare resolutioner från tidigare sessioner, finns här: Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat. Du kan också vända dig till sekretariatet (kontaktuppgifter här nedan).

UFPs resolutioner utgör en kraftig utlandsfinländsk åsiktsyttring riktad till Finlands beslutsfattare. 

Utlandsfinländarparlamentets medlemsenkät

Hur fungerar UFPs verksamhet i förhållande till de utlandsfinländska samfunden, speciellt i fråga om intressebevakning? Vilka förväntningar finns för arbetet i framtiden? Vilka ärenden är viktiga för utlandsfinländare? Hur fungerar parlamentssessionerna? Feedback begärdes också om hur informationsgången och kommunikationen fungerar. Läs om resultaten från UFPs samfundsenkät 2014 under Aktuellt.* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 23.3.17 Webmaster