Ulkosuomalaisparlamentti

Suomi Finland 100!

Ulkosuomalaisparlamentin puhemies, Puhemiehistö ja USP:n sihteeristö Suomi-Seura ry toivottavat teille ja 100-vuotiaalle Suomelle oikein hyvää uutta vuotta 2017! Linkkejä juhlavuoden tuokioihin Ajankohtaista-osiossa.

Tapaamisiin 16.-17. kesäkuuta 2017 20-vuotisjuhlaistunnossa

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI (USP)

- kaikkien ulkosuomalaisten yhteinen linkki suomalaiseen yhteiskuntaan

Ulkosuomalaiset ovat voimavara Suomelle. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, mutta myös tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Suomelle on tärkeää tämä vuorovaikutus, että ulkosuomalaisten siteet kotimaahansa eivät katkea ja että yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan säilyy.

Ulkosuomalaisparlamentti perustettiin vuonna 1997. Se kokoontuu 20-vuotisjuhlaistuntoonsa kesäkuussa 2017. Ulkosuomalaisparlamentin pysyvänä sihteeristönä toimii Suomi-Seura r.y. joka sekin täyttää tänä vuonna 90 vuotta.

20-VUOTISJUHLAISTUNTO

Ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlaistunto kokoontuu 16.-17. kesäkuuta 2017 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Lue lisää istunnosta, siihen jätetyistä aloitteista päätöslauselmiksi, ja oheisohjelmista tältä 9. istunnon omalta sivulta.

Kokonaista 176 ulkosuomalaista yhteisöä ilmoittautui mukaan istuntoon, yhteensä 209 edustajalla ja 105 tarkkailijalla. Osallistujamäärä on 314 USP:n historian suurin. Henkilö-osallistujilla on aikaa 4.5. asti lähettää sihteeristöön Edustajan ilmoittautuminen -lomakkeensa (josta selviävät valiokunta- ja seminaarivalinnat). Sihteeristö auttaa mielellään.

Kaikki ulkosuomalaiset yhteisöt jäsentensä kansalaisuudesta ja kielitaidosta riippumatta ovat tervetulleita mukaan USP:n toimintaan ratifioimalla säännöt. Moni uusi käyttikin tilaisuutta ehtiä mukaan istuntoon ratifioimalla säännöt ennen 16.3.2017. Se oli myös istuntoon jätettävien aloitteiden viimeinen jättöpäivä.

Korkeintaan 30-vuotiaiden istuntoon osallistuvien nuorten matka-apurahaa hakeneet saivat tiedot päätöksistä maaliskuun aikana.

15. kesäkuuta istuntoa edeltävänä päivänä osallistujille tarjotaan oheisohjelmaa klo 10 alkaen: juhlajumalanpalvelus, Senioriseminaari ja Suomi-kouluseminaari. Illalla klo 18-20.30 USP:n sihteeristö Suomi-Seura ry. järjestää Helsingin Musiikkitalossa Suomi 100 Maailmalla-konsertin (maksullinen).

Näin juhlaistunto nivoutuu osaksi ulkosuomalaisten Suomen kansallisen 100-vuotisjuhlavuoden
Suomi 100 Maailmalla -ohjelmaa.

16. kesäkuuta ensimmäisen istuntopäivän iltana Helsingin kaupunki järjestää osallistujille vastaanoton istunnon kunniaksi. Kaupungintalolla kuullaan Sibelius-tulkinnoistaan tunnettuja sellisti Jussi Makkosta ja pianisti Nazig Azeziania.

Istuntopäivien ajan yliopiston juhlasalin läheisyydessä voi nauttia valokuvaaja Karoliina Veijon valokuvanäyttelystä Hangosta uuteen maailmaan

Ulkosuomalaisparlamentti - linkkisi Suomeen, sinun asiallasi

Ulkosuomalaisparlamentti on maailmalla asuvien suomalaisten yhteistyöfoorumi jossa päätetään yhdessä tärkeäksi koetuista asioista. USP on myös kanava, jota kautta ulkosuomalaisten yhteiset päätökset välittyvät Suomen valtiolle ja järjestöille. USP on lisäksi vaikuttaja, joka huolehtii, että ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä tehtäessä.

Ulkosuomalaisparlamentin toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja ulkosuomalaisyhteisöjen edustajien täysistunnossa Helsingissä hyväksymiin päätöslauselmiin. USP:n istunto kokoontuu noin 2½ vuoden välein.

Toimintaan voivat osallistua kaikki maailmalla toimivat ulkosuomalaisyhteisöt vahvistamalla USP:n säännöt. Kaikki ulkosuomalaiset riippumatta siitä onko heillä Suomen passia vai ei, voivat osallistua USP:n toimintaan. Toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. USP on poliittisesti sitoutumaton. Säännöt on vahvistanut 530 ulkosuomalaisyhteisöä 39 maasta.  

Lippu korkealle!

- kysely ulkosuomalaisten liputuskäytännöistä

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden, Suomi-Seuran 90-vuotisjuhlavuoden ja ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kartoitimme maailmalla asuvien suomalaisten liputuskäytäntöjä. Mitä Suomen lippu ja liputus teille merkitsee? Missä ja miten mieluiten liputatte? Kuinka tärkeäksi koette, että ulkosuomalaisuudelle olisi oma liputuspäivänsä? Kiitos kaikille 28.2.2017 mennessä sähköiseen
kyselyyn vastanneille. Kyselystä on tekeillä kooste.

Pitkäaikainen toive ulkosuomalaisten oma liputuspäivä esitettiin myös vuosien 2012 ja 2015 istuntojen päätöslauselmina. Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Tina Strandberg totesi kirjoituksessaan Ulkosuomalaiset ansaitsevat oman liputuspäivänsä 21.2.2017, että Ruotsissa asuvilla suomalaisilla on jo oma merkkipäivänsä Ruotsin kalenterissa, mutta Suomessa ulkosuomalaisten merkitystä ei ole vastaavalla tavalla huomioitu. "Maailmalla asuvat suomalaiset tekevät suomalaisuutta tunnetuksi ja muokkaavat positiivista Suomi-kuvaa: he ovat ansainneet oman liputuspäivänsä. Liputuspäivä olisi kunnianosoitus ulkosuomalaisten tekemälle vapaaehtoistyölle sekä symboloisi kaikkien suomalaisten yhteenkuuluvuutta - asuinpaikasta riippumatta.” (www.usp.fi > Ajankohtaista).

Tiesitkö että: Suomen lippuja (pöytälippuja, eri mittaisia salkolippuja), isännänviirejä, pinssejä jne. voi tilata Suomi-Seuran tuotevälityksestä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys ulkosuomalaisille yhteisöille

Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

2016 Tervehdys ulkosuomalaisille yhteisöille Suomen 99. itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2016

Itsenäisyyspäivän 6.12.2016 juhlavastaanoton kuva: presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio 

Uutta! Suomi 100 Maailmalla - Finland 100 i Världen - Finland 100 Worldwide

Suomi 100 Maailmalla kotisivut on avattu!

Suomi 100 Maailmalla on Suomi-Seura ry:n (ulkosuomalaisparlamentin sihteeristö), Kirkon ulkosuomalaistyön (Kirkkohallitus) ja Siirtolaisuusinstituutin yhteinen hanke. Hankettamme tukevat myös Ulkoasiainministeriö ja Merimieskirkko ry. Se osa valtiollista Suomi 100–ohjelmaa eli Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017 suomalaisille ja Suomen ystäville.

Suomi 100 Maailmalla tarkoitus on innostaa ja tukea ulkosuomalais-yhteisöjä järjestämään juhlavuoden tapahtumia ja viestimään Suomesta omissa maissaan. Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvät tapahtumat maailmalla (Suomen ulkopuolella) on myös koottu yhteiseen tapahtuma-kalenteriin. Lisäksi tarjotaan tukea ja vinkkejä ulkosuomalaisille juhlan viettoon. Hanke myös välittää Suomessa ja Suomen ulkopuolella asuville tietoa ja tunnelmia siitä, miten satavuotiasta Suomea juhlitaan maailmalla.
* Nähdään myös Suomi 100 Maailmalla omalla Facebook-sivulla.


SuomiFinland100
* Lisäksi Suomi 100 Maailmalla -hankkeemme joka on ikkuna ulkosuomalaiseen kulttuuriin, on hyväksytty osaksi valtion Suomi100-ohjelmaa jonka teema on "Yhdessä". Tälle valtion juhlavuoden Suomi 100 -toimikunnallekin kannattaa kertoa hankkeistanne koska siihen valitut hankkeet saavat oikeuden käyttää valtioneuvoston kanslian virallista Suomi 100 -tunnusta omassa viestinnässään graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Ohessa malli heidän logostaan sinisellä pohjalla. Ohjelmahankkeet (kuten jo Suomi 100 Maailmalla) tulevat myöhemmin osaksi juhlavuoden ohjelmakokonaisuuden esittelyä Suomi 100 -verkkosivuilla. Ohjelmahanketta voi esittää kuka tahansa: yksityishenkilö, työryhmä, yhdistys, yritys tai julkisen sektorin edustaja. Lisätietoja Suomi 100 -ohjelman valintakriteereistä ja hakuohjeet:
tästä

Suomen ulkopuolella...

...asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista äänioikeutettuja on 242 096 eli 5,4 % kaikista äänioikeutetuista. Ensimmäisen ja toisen polven ulkosuomalaisia jotka asuvat ulkomailla on noin 600 000. Kolmannen ja sitä useamman polven jälkeläiset mukaan lukien on ulkosuomalaisia runsaasti yli 1,6 miljoonaa.

Tämä varovainen eli varmuudella alimitoitettu arvio ulkomailla asuvien suomalaisten määrästä perustuu maakohtaisiin kansallisiin tilastoihin 28 esimerkkimaasta. Tilastot ovat pääosin vuosilta 2010-2014 ja eroavat toisistaan; esim. USA:n tilastoissa useamman polven suomalaiset voivat ilmoittaa etniseksi taustakseen suomalaisuuden(2011: 650 000), ja Ruotsin tilastoissa lasketaan 1.-3. polvi (2013: 711 000), mutta Iso-Britannian luvussa ovat mukana vain Suomen kansalaiset (2014: 14 000). Niinpä nämä luvut ovat turvallisia käyttää sillä ne perustuvat virallisiin tilastoihin. 

Täysistunto 2015 oli menestys!

Kiitos kaikille 125 ulkosuomalaisyhteisölle 21 maasta jotka osallistuivat ulkosuomalaisparlamentin 8. täysistuntoon 22.-23.5.2015 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Mukana oli 140 näiden yhteisöjen edustajaa ja 47 virallista tarkkailijaa.

Istunnon hyväksymät 41 päätöslauselmaa luovutettiin 27.10.2015 pääpääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle, lähetettäväksi pääministerin kansliasta lausuntokierrokselle valtioneuvostoon eli ministeriöihin. Tämä päätöslauselmayhteenveto sisältää puhemiehistön johdannon ja voit lukea ja tulostaa sen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tästä: Istunto 2015 (linkki myös ylempänä vasemmassa palkissa). Sieltä voit lukea lisää istunnosta ja sieltä löytyy myös istunnon pöytäkirja joka sisältää juhlapuheet ja istunnon kulun, osallistujaluettelon ja hyväksyttyjen päätöslauselmien päätökset.

Tämän ja kaikkien aiempien istuntojen päätöslauselmat löytyvät tästä: Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat. Sihteeristö vastaa mielellään kysymyksiin (yhteystiedot alla).

Päätöslauselmat ovat vahva ulkosuomalaisten ääni Suomen päättäjille.  

Ulkosuomalaisparlamentin jäsenkysely

Miten USP palvelee nykytehtävässään, toiminnassa mukana olevien ulkosuomalaisyhteisöjen edunvalvonnassa? Mitä sen työltä toivotaan tulevaisuudessa? Mitä asioita ulkosuomalaiset pitävät tärkeinä? Miten ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon järjestelyt sujuvat? Palautetta pyydettiin myös tiedottamisesta ja tiedonkulusta. Ajankohtaista-osio kertoo USP-järjestökyselyn 2014 tuloksista.
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 20.4.17 Webmaster