Utlandsfinländarparlamentet

Hur kan vi komma med i utlandsfinländarparlamentet?

Utlandsfinländarparlamentets medlemmar består av utomlands fungerande finländska föreningar och organisationer. Alla utlandsfinländare kan delta i UFP:s verksamhet genom en utlandsfinländsk organisation oberoende av om man har finskt medborgarskap eller inte. Parlamentssessionen utgörs av representanter för dessa utlandsfinländarorganistationer.

För att föreningen skall kunna vara med krävs det att denna ratificerar utlandsfinländarparlamentets stadga. Någon medelmsavgift krävs inte.

Dessutom bör föreningen fungera utomlands och samla finländare i sin verksamhet. Rätt att delta i utlandsfinländarparlamentet kräver alltså inte att föreningens verksamhet sker på ett finländskt språk.

Utlandsfinländarparlamentets medlemmar innefattar alla sorter: från körer till kyrkor och från skolor till sportklubbar! Stadgarna har ratificerats av 506 utlandsfinländska samfund i 38 länder.

Kom med! Genom utlandsfinländarparlamentet kan du påverka just de utlandsfinländska frågor och problem som rör dig och du blir del av ett världsomfattande finländskt nätverk!

Ratificeringsblankett och mer information.

Utlandsfinländarparlamentets stadgar

Utlandsfinländarparlamentets arbetsordning

Ta kontakt med sekretariatet och fråga mer! Vi berättar gärna!

Se kontakt information här till vänster.

Utlandsfinländarparlamentets kontor


* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 15.9.16 Webmaster