Ulkosuomalaisparlamentti

ALOITTEET

USP:n toiminta perustuu sen ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja niistä muodostettaviin päätöslauselmiin. Ulkosuomalaisparlamentin istunnon aikana ulkosuomalaisyhteisöjen jättämät aloitteet käsitellään ensin valiokunnissa, tämän jälkeen täysistunnossa.

Pysyvät ja istunnon perustamat tilapäiset valiokunnat laativat jokaisesta lähetetystä aloitteesta mietinnön, jonka tulee sisältää päätösehdotus. Se voi olla joko kannanotto asiaan tai päätös olla ottamatta kantaa aloitteessa mainittuun asiaan. Valiokunnat voivat halutessaan kuulla asiantuntijoita.

Valiokuntakäsittelyn jälkeen valiokunnat antavat päätöslauselmaehdotukset täysistunnolle, jossa päätöslauselmat joko hyväksytään tai hylätään.

Istunnon jälkeen päätöslauselmat luovutetaan Suomen pääministerin kanslian kautta valtioneuvostolle. Ministeriöt antavat lausuntonsa toimialaansa kuuluvista päätöslauselmista. Päätöslauselmayhteenveto voidaan lähettää myös muulle päätöslauselman mainitsemalle taholle lausuntopyyntönä tai tiedonantona. Hyväksytyt päätöslauselmat ohjaavat USP:n puhemiehistön ja Suomi-Seuran edunvalvontatyötä.

Aloitteet tulee sääntöjen mukaan jättää Suomi-Seuraan kolme (3) kuukautta ennen istuntoa.

Sihteeristö toivoo, että aloitteet jätetään hyvissä ajoin, koska sihteeristönä toimiva Suomi-Seuran henkilökunta, parlamenttisihteeri mukaan lukien, työstää aloitteita ja tekee niihin taustat valiokuntakäsittelyä varten. Tällöin aloite saa parhaan mahdollisen käsittelyn. Aloitteen jättävän yhteisön kannattaa myös olla yhteydessä USP-alueensa edustajaan eli varapuhemieheen, jolla on paljon asiantuntemusta. Toisinaan aloitteita laaditaan yhteistoiminnassa aluekokouksessa.

Tee Uusi Aloite

Ulkosuomalaisparlamentin säännöt

Ulkosuomalaisparlamentin työjärjestys 

Ulkosuomalaisparlamenttiin jätetyt ja istunnoissa käsitellyt aloitteet


Vuoden 2015 aloitteet

Vuoden 2012 aloitteet

Vuoden 2010 aloitteet

Vuoden 2007 aloitteet

Vuoden 2005 aloitteet

Vuoden 2002 aloitteet

Vuoden 2000 aloitteet

Vuoden 1998 aloitteet
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 16.9.19 Webmaster