Utlandsfinländarparlamentet

MOTIONERNA

UFP:s verksamhet baserar sig på motioner och resolutioner. Alla utlandsfinländska organisationer som följer officielt UFPs verksamhet har rätt att göra motioner till parlamentet. Under utlandsfinländarparlamentets session behandlas de inlämnade motionerna först i utskott och sen i plenarsessionen.

Permanenta och övriga utskott tillsättade av sessionen vid behov påarbetar varje skickade motion till en betänkande, som bör innehålla en förslag till beslut. Dan kan vara en ställning till en sak eller ett beslut att inte ta position till ärenden av motionen. Utskott kan om de så vill, höra eksperter.

Efter förhandling inom utskott överlämner utskott förslag till resolutioner till plenarsessionen, där resolutioner antingen godkänns eller avslås.

Resolutionerna överlämnas till Finlands statsministers kansli och genom den, till Statsrådet. Ministerierna ger sina utlåtanden om resolutionerna. Resolutionssammanfattningen kan skickas också till andra parter nämnade av resolutionen, som en önskan för betänkandet eller för information. Resolutionerna utgör grunden för UFP:s presidies och Finland-Samfundets intressebevakning.

Motionerna bör enligt UFP:s stadgar inlämnas till sekretariatet senast tre (3) månader före sessionen.

Sekretariatet tar dock gärna emot motioner i god tid före detta datum därför at Finland Samfundets personal, inklusive parlamentsekreterare, kan då som sekretariatet bättre reda och göra bakgrundsfakta till motionerna för utskottsbehandlingen. Det lönar sig också att samfundet som lämnar in en motion, tar kontak med sin regionens UFP representant (vice-talman av FEP Presidiet), som har mycket erfarenhet. Ibland påarbetas motioner tillsammans inom regionmöten.

Gör en ny motion

Utlandsfinländarparlamentets stadgar

Utlandsfinländarparlamentets arbetsordning 

Motioner inlämnade till UFP:s sessioner


Motioner inlämnade till sessionen 2015

Motioner inlämnade till sessionen 2012

Motioner inlämnade till sessionen 2010

Motioner inlämnade till sessionen 2007.

Motioner till sessionen 2005

Motioner till sessionen 2002

Motioner till sessionen 2000

Motioner till sessionen 1998
* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 10.5.16 Webmaster