Utlandsfinländarparlamentet

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS RESOLUTIONER 2017

Under parlamentssessionen 2017 beslöts om 56 resolutioner. Svenska översättningar av resolutionerna blev färdiga i oktober.

Resolutionerna skall överlämnas på senare kommunicerad tidpunkt till Finlands statsminister. Från statsministerns kansli kommer resolutionerna att skickas vidare ut på remissrunda i statsrådet.

Utskriftsversion (pdf-form): 2017 Resolutioner SVE (pdf)
Utskiftsversion på finska (pdf): 2017 Päätöslauselmat FI (pdf)
Utskriftsversion på engelska (pdf): 2017 Resolutions ENG (pdf)

Behöver du en boktryckeriversion, kan den beställas från Sekretariatet.


INNEHÅLLET:

Presidiets inledning 2017

I Resolutioner om politiska och officiella ärden

II Resolutioner om meborgarskapsärenden

III Resolutioner om seniorärenden

IV Resolutioner om sociala ärenden

V Resolutioner om studie- och utbildningsärenden I

VI Resolutioner om studie- och utbildningsärenden II

VII Resolutioner om kulturärenden

VIII Resolutioner om informationsäreden

IX Resolutioner om ekonomiska och stadgeärenden


2017_Stadgar_och_Arbetsordning (doc)

2015_Stadgar_och_arbetsording (doc)* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 13.6.18 Webmaster