Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentin valiokuntatyö

Valiokuntatyö on merkittävä osa ulkosuomalaisparlamentin työtä. Ulkosuomalaisparlamentin täysistunto tekee nimittäin päätöksensä valiokuntien esityksestä. Valiokunnat voivat halutessaan kuulla asiantuntijoita.

Parlamentin kymmenen pysyvää valiokuntaa ovat:

*kansalaisuusvaliokunta
*kulttuurivaliokunta
*nuorisovaliokunta
*opinto- ja koulutusvaliokunta
*poliittisten ja virallisten asioiden valiokunta
*sosiaalivaliokunta
*seniorivaliokunta
*sääntövaliokunta
*talousvaliokunta
*tiedotusvaliokunta

Muita valiokuntia perustetaan tarvittaessa. Valiokuntia voidaan tarvittaessa myös yhdistää. Istunnon yleiskeskustelun yhteydessä voidaan myös päättää kiireellisen asian ottamisesta asialistalle ja sen lähettämisestä asianomaiseen valiokuntaan. Pysyvät ja tilapäiset valiokunnat laativat jokaisesta lähetetystä aloitteesta mietinnön, jonka tulee
sisältää päätösehdotuksen. Se voi olla joko kannanotto asiaan tai päätös olla ottamatta kantaa aloitteessa mainittuun asiaan.

Valiokunnat voivat halutessaan kuulla asiantuntijoita.

Päätösistunnossa valiokuntien edustajat esittävät valiokuntien ehdotukset parlamentin
päätöksiksi. Esitykset on jaettava edustajille kirjallisesti ennen lopullista päätöstä. Istunnossa esitetyt mahdolliset muuta kuin hylkäämistä koskevat vastaehdotukset on niin ikään esitettävä kirjallisesti ennen päätöstä. Parlamentti tekee päätöksensä äänestyksessä joko hyväksymällä tai hylkäämällä.* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 6.11.14 Webmaster