Utlandsfinländarparlamentet

Utlandsfinländarparlamentets resolutioner

Parlamentssessionernas resolutioner styr presidiets och sekretariatets arbete.

Resolutionerna översätts till svenska och engelska. De överräcks till Finlands statsminister som skickar dem på remissrunda inom Statsrådet (statsförvaltningen dvs olika ministerier).

På denna sida hittar du alla resolutioner från utlandsfinländarparlamentets sessioner.

Resolutioner antagna vid sessionen 2017

Utlandsfinländarparlamentets nionde session, och samtidigt 20-års jubileumssession hölls på Helsingfors universitet den 16.-17.6.2017. Allt som allt gavs 56 resolutioner under Sessionen 2017.

Resolutioner 2017

En sammanfattning av antagna resolutioner som korta beslut, utan bakgrund som hör till varje resolution, publiceras alltid som en annex till sessionens protokoll. Sessionens 2017 korta beslut är annex 8 till protokollet som skickas till alla sessionens deltagare och till varje utlandsfinländsk samfund som följer UFPs arbete. Den finns på UFPs hemsida här: Sessionen 2017. Där finns också Motionssammandrag 2017 som är sammandraget (på finska) över de till sessionen inlämnade originala motioner.

Resolutioner antagna vid sessionen 2015

Utlandsfinländarparlamentets åttonde session hölls på Helsingfors universitet den 22.-23.5.2015. Allt som allt gavs 41 resolutioner under sessionen.

Resolutioner 2015

En sammanfattning av antagna resolutioner som en lista över deras korta beslut texter utan bakgrund som hör till resolutionen, redan publicerats som en Annex 5 (Korta beslut) till årets 2015 session protokoll. Protokollet finns på sidan: Sessionen 2015. Där finns också en sammandrag över de till sessionen inlämnade originala motioner (Motionssammandrag 2015, på finska).

Resolutioner antagna vid sessionen 2012

Utlandsfinländarparlamentets sjunde session hölls på Helsingfors universitet den 26.-27.10.2012. Allt som allt gavs 36 resolutioner under sessionen.

Resolutionerna 2012

Resolutioner antagna vid sessionen 2010

Utlandsfinländarparlamentets sjätte session hölls på Helsingfors universitet den 24.-25.5.2010. Allt som allt gavs 67 resolutioner under sessionen.

Resolutionerna 2010

Resolutioner antagna vid sessionen år 2007

Utlandsfinländarparlamentets femte ordinära och samtidigt tioårsjubileumssession hölls i Finlandia-huset den 10.-11.9.2007. Allt som allt antogs 60 resolutioner av sessionen.

Resolutionerna 2007

Resolutioner antagna vid sessionen år 2005

Utlandsfinländarparlamentet samlades till sin fjärde ordinarie session på Finlandia-huset i Helsingfors 23 – 24.5.2005.

Resolutionerna 2005

Resolutioner antagna vid sessionen 2002

Utlandsfinländarparlamentet samlades till sin tredje ordinarie session på Riddarhuset i Helsingfors 18 – 19.11.2002. I samband med sessionen firade Finland-Samfundet, som är parlamentets sekretariat, sitt 75-årsjubileum.

Resolutionerna 2002

Resolutioner antagna vid sessionen 2000

Resolutioner antagna vid utlandsfinländarparlamentets andra ordinarie session 6.-7.11.2000

Resolutionerna 2000

Resolutioner antagna vid sessionen 1998

Resolutioner antagna vid utlandsfinländarparlamentets första ordinarie session 23.-24.11. 1998:

Resolutioner 1998

Ställningstaganden av den grundläggande sessionen 1997

(Under arbete - tills vidare kan dessa beslut beställas som papperskopia från sekretariatet: info@usp.fi)