Ulkosuomalaisparlamentti

Vuoden 2005 istunnon päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui neljänteen varsinaiseen istuntoonsa Helsingin Finlandia-talolle 23. – 24.5.2005. Kesällä 2005 ulkosuomalaisparlamentin säännöt oli ratifioinut jo 430 ulkosuomalaisyhteisöä 34 maasta. Ulkosuomalaisparlamentin neljässä varsinaisessa istunnossa on laadittu yhteensä 277 päätöslauselmaa.

Ulkosuomalaisyhteisöt toimittivat parlamentin neljännen varsinaisen istunnon työstettäväksi yli sata aloitetta. Sihteeristön yhdistettyä samoja asioita ajavat aloitteet parlamentin käsiteltävänä oli kaikkiaan 73 aloitetta. Aloitteita työstettiin parlamentin yhdeksän pysyvän valiokunnan lisäksi yhdessä ylimääräisessä valiokunnassa, jossa käsiteltiin poliittisia ja virallisia asioita käsitteleviä aloitteita.

Ulkosuomalaisparlamentin edustajat laativat valiokunnissa aloitteista päätöslauselmaesityksiä. Esitykset käsiteltiin lopulta parlamentin täysistunnossa, jossa kaikilla edustajilla oli oikeus äänestää päätöslauselmien hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat sisältävät toimeksiantoja parlamentin puhemiehistölle ja sihteeristölle, ulkosuomalaisyhteisöihin itseensä kohdistuvia kehotuksia sekä vetoomuksia Suomen valtionhallinnolle ja muille ulkosuomalaisten puolesta työtä tekeville tahoille. Parlamentin puhemiehistön tehtävänä on yhdessä sihteeristön kanssa toteuttaa päätöslauselmien edellyttämää edunvalvontatyötä hyvässä yhteistyössä Suomen valtiovallan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Näillä sivuilla löytyvät parlamentti-istunnon käsittelemät 73 päätöslauselmaa taustaselvityksineen. Taustaselvitykset on laatinut Suomi-Seura ry:n henkilökunta.

Vuoden 2005 päätöslauselmat voi myös tilata paperiversiona Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristöstä: info@usp.fi

Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat

Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat

Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat

Sosiaaliasioita käsittelevät päätöslauselmat

Senioriasioita koskevat päätöslauselmat

Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat

Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentin talousasioita koskevat päätöslauselmat

Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat


Takaisin Päätöslauselmatsivulle* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 17.12.08 Webmaster