Ulkosuomalaisparlamentti

Vuoden 2002 Istunnon päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui kolmanteen varsinaiseen istuntoonsa Helsingin Ritarihuoneelle 18. – 19.11.2002. Istunnon yhteydessä ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä toimiva Suomi-Seura ry juhli 75-vuotista taivaltaan. Syksyllä 2002 ulkosuomalaisparlamentin säännöt oli ratifioinut jo 400 ulkosuomalaisyhteisöä 30 eri maasta. Ulkosuomalaisparlamentin kolmessa varsinaisessa istunnossa on laadittu yhteensä 204 päätöslauselmaa.

Ulkosuomalaisyhteisöt toimittivat parlamentin kolmannen varsinaisen istunnon työstettäväksi 75 aloitetta. Sihteeristön niputettua samoja asioita ajavat aloitteet, parlamentin käsiteltävänä oli kaikkiaan 72 aloitetta. Aloitteita työstettiin parlamentin yhdeksän pysyvän valiokunnan lisäksi yhdessä ylimääräisessä valiokunnassa, jossa käsiteltiin poliittisia ja virallisia asioita käsitteleviä aloitteita.

Ulkosuomalaisparlamentin edustajat laativat valiokunnissa aloitteista päätöslauselmaesitykset. Esitykset käsiteltiin lopulta parlamentin täysistunnossa, jossa kaikilla edustajilla oli oikeus äänestää päätöslauselmien hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat sisältävät toimeksiantoja parlamentin puhemiehistölle ja sihteeristölle, ulkosuomalaisyhteisöihin itseensä kohdistuvia kehotuksia sekä vetoomuksia Suomen valtionhallinnolle ja muille ulkosuomalaisten puolesta työtä tekeville tahoille. Parlamentin puhemiehistön tehtävänä on yhdessä sihteeristön kanssa toteuttaa päätöslauselmien edellyttämää edunvalvontatyötä hyvässä yhteistyössä Suomen valtiovallan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Näillä nettisivuilla julkaistaan parlamentti-istunnon käsittelemät 72 päätöslauselmaa taustaselvityksineen. Taustaselvitykset on laatinut Suomi-Seura ry:n henkilökunta.

Päätöslauselmat voi myös tilata sihteeristöstä paperiversiona: info@usp.fi


Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat

Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat

Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat

Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat

Senioriasioita koskevat päätöslauselmat

Talousasioita koskevat päätöslauselmat

Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat

Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat

Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat


Takaisin Päätöslauselmat sivulle
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 17.12.08 Webmaster