Ulkosuomalaisparlamentti

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN TOISEN VARSINAISEN ISTUNNON 6.-7.11.2000 PÄÄTÖSLAUSELMAT

Ulkosuomalaisparlamentin toinen varsinainen istunto pidettiin 6.-7.11.2000 Helsingin Ritarihuoneella. Istuntoon osallistui 224 edustajaa ja 27 tarkkailijaa 187 ulkosuomalaisyhteisöstä. Maailmalla toimivat suomalaisyhteisöt olivat toimittaneet parlamentin sihteeristölle määräaikaan 6.8.2000 mennessä kaikkiaan 71 aloitetta istunnon käsiteltäväksi. Sihteeristön yhdistettyä samoja asioita ajavat aloitteet, oli istunnolla työstettävänään yhteensä 58 asiakokonaisuutta.

Aloitteiden määrä ja laajapohjainen aihejakauma osoittivat, ettei maailmalla asuvien suomalaisten aktiivisuus edunvalvontatyössä ole laantunut sitten parlamentin ensimmäisen varsinaisen istunnon vuonna 1998. Sen sijaan parlamentin käsiteltävänä olevat aloitteet ovat kehittyneet yksityiskohtaisemmiksi.

Ulkosuomalaisparlamentin toinen varsinainen istunto työsti aloitteita kymmenessä eri valiokunnassa. Sihteeristö oli ajan säästämiseksi laatinut ehdotukset päätöslauselmiksi, joita valiokunnat halutessaan käyttivät esitystensä pohjana. Valiokuntien laatimat esitykset käsiteltiin parlamentin täysistunnossa, jonne kaikki edustajat kokoontuvat päättämään lopullisista päätöslauselmista.

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat sisältävät toimeksiantoja parlamentin puhemiehistölle ja sihteeristölle, ulkosuomalaisyhteisöihin itseensä kohdistuvia kehotuksia, sekä vetoomuksia Suomen valtionhallinnolle ja muille ulkosuomalaisten puolesta työtä tekeville tahoille. Parlamentti myös hylkäsi aloitteita, päätti olla ottamatta kantaa aloitteisiin, esitti toteamuksia ja siirsi aloitteita puhemiehistön tai sihteeristön harkittavaksi.

Nämä sivut esittelevät parlamentti-istunnon tekemät 55 päätöslauselmaa taustaselvityksineen.

Päätöslauselmat voi myös tilata paperikopiona sihteeristöstä: info@usp.fi


Senioriasioita koskevat päätöslauselmat

Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat

Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat

Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat

Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat

Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat

Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat

Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat

Talousasioita koskevat päätöslauselmat

Aloitteet, jotka ulkosuomalaisparlamentti käsitteli, mutta hylkäsi

Aloitteet, joihin ulkosuomalaisparlamentti päätti olla ottamatta kantaa

Ulkosuomalaisparlamentti päätti olla ottamatta kantaa itse aloitteeseen, mutta halusi kommentoida aihetta

Aloitteet, jotka parlamentti siirsi puhemiehistön ja sihteeristön harkittavaksi


Takaisin Päätöslauselmatsivulle* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 15.1.09 Webmaster