Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentin ensimmäisien varsinaisen istunnon päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentin enismmäinen varsinainen istunto pidettiin 23.-24.11.1998 Helsingissä Ritarihuoneella. Istuntoon osallistui 225 edustajaa ja 22 tarkkailijaa 192:sta ulkosuomalaisyhteisöstä. Maailmalla toimivat ulkosuomalaisyhteisöt toimittivat Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristölle Suomi-Seura ry:lle ulkosuomalaisparlamentin työjärjestyksen (3§) mukaisen määräajan 23.8.1998 mennessä 98 aloitetta istunnon käsiteltäväksi.

Nämä aloitteet työstettiin 23.-24.11. 1998 ulkosuomalaisparlamentin istunnossa kymmenessä eri valiokunnissa. Valiokunnat laativat näiden aloitteiden pohjalta päätöslauselmaesityksiä, joista ulkosuomalaisyhteisöjen edustajat päättivät päätösistunnossa. Valiokuntien esittämiä päätösehdotuksia muokattiin, hyväksyttiin tai hylättiin - yksimielisesti tai äänestämällä. Yksittäisien valiokunnan päätösehdotuksesta tuli hyväksymisen myötä koko ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselma.

Tässä mielessä valiokuntien alkuperäisten päätörluonnosten tekstiä on editoitu. Esitysten asiasisältöä ei ole muutettu.


Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat

Inkeriläisasioita koskevat päätöslauselmat

Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat

Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat

Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat

Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat

Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat

Senioriasioita koskevat päätöslauselmat

Talousasioita koskevat päätöslauselmat

Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat

Aloitteet, jotka USP käsitteli, mutta ei hyväksynyt

Aloitteet, joihin USP päätti olla ottamatta kantaa

USP päätti olla ottamatta kantaa itse aloitteeseen, mutta halusi kommentoida

Aloitteet, jotka siirrettiin Suomi-Seura ry:n mietittäväksi


Takaisin päätöslauselmasivulle* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 17.12.08 Webmaster