Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentin seitsemäs istunto Helsingissä 26.–27.10.2012

Ulkosuomalaisparlamentin seitsemäs istunto pidettiin 26. – 27.10.2012 Helsingissä yliopiston tiloissa.


Ulkosuomalaisparlamentin istunto 2012

Istunnon ohjelma

Lopullinen osallistujalista

Istunnon juhlapuheet

Tasavallan presidentin avauspuhe

Eduskunnan puhemiehen puhe

Muuta ohjelmaa

Istunnon lisäksi järjestettiin torstaina 25.10.2012 kolme seminaaria: Senioriseminaari, Ulkosuomalaiset viennin voimavarana ja Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Lue lisää näistä seminaareista .

Pöytäkirja

USP:n sääntöjen mukaan sihteeristön on lähetettävä istunnon pöytäkirja kaikille ulkosuomalaisparlamentin jäsenjärjestöille ja kaikille istuntoon osallistuneille edustajille viimeistään kaksi kuukautta istunnon jälkeen (27.12.2012).

Sihteeristö on lähettänyt pöytäkirjan kaikille ensisijaisesti sähköpostitse. Vialliset osoitteet korvataan mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa kun virhelähetyksistä tulee tietoa. Jos pöytäkirjaa ei ole tullut kannattaa tarkistaa sihteeristöltä, pitävätkö sähköpostitiedot paikkaansa.

Jos sihteeristöllä ei ole järjestön tai osallistujan sähköpostiosoitetta, pöytäkirja lähetetään kirjeitse.

Istunnon pöytäkirja

Päätöslauselmat 2012

Istunto antoi 36 päätöslauselmaa. Sihteeristö työstää päätöslauselmia, lähettää ne käännettäväksi ja sen jälkeen painettavaksi. Kun päätöslauselmat on painettu, ne luovutetaan pääministerille, joka lähettää ne edelleen lausuntokierrokselle valtiohallintoon.

Päätöslauselmat 2012

Sihteerin aloiteyhteenveto

Sihteeristön raportti 2012

Uusi puhemiehistö

Istunto vahvisti myös uuden puhemiehistön, jonka toimikausi alkoi heti istunnon päätyttyä ja jatkuu seuraavan istunnon loppuun, jolloin taas uusi puhemiehistö aloittaa toimikautensa.
Lue enemmän puhemiehistöstä .

Lämmin kiitos kaikille istuntoon, seminaareihin ja muuhun ohjelmaan osallistuneille!

Seuraava ulkosuomalaisparlamentin istunto järjestetään Helsingissä toukokuussa 2015.* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 5.2.14 Webmaster