Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentin 8. täysistunto, 22.-23.5.2015

KIITOS KAIKILLE ISTUNTOON, SEMINAAREIHIN JA MUUHUN OHJELMAAN OSALLISTUNEILLE!


Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksas täysistunto kokoontui Helsingissä 22.-23. toukokuuta 2015 Helsingin yliopiston päärakennuksen upeassa juhlasalissa. Ulkosuomalaisten yhteisöjen edustajat ahkeroivat myös kahdeksassa valiokunnassa viereisissä auditorioissa. Istunnon hyväksymät 41 päätöslauselmaa ovat vahva ulkosuomalaisten näkökulma haasteista, ongelmista ja ideoista. Ne ovat myös parannusehdotuksia lainsäätäjille ja virkamiehille.

Istuntoon oli kutsuttu kaikki ulkosuomalaisyhteisöt jotka ovat mukana ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnassa vahvistettuaan eli ratifioituaan USP:n säännöt, yhteensä 519 yhteisöä 38 maasta. Ne voivat osallistua toimintaan lähettämällä istuntoon äänivaltaisia edustajia ja tarkkailijoita ja tekemällä istunto-aloitteita. Istuntoon osallistui 187 henkeä 21 maasta, edustaen yhteensä 125 ulkosuomalaista järjestöä. Istuntoon osallistui 140 näiden yhteisöjen edustajaa ja 47 virallista tarkkailijaa.

Lisäksi mukana oli kutsuvieraita ja lehdistöä. Senaatintorille aukeavan päärakennuksen lämpiössä tietoa jakoi ja palveluitaan tarjosi 11 näytteilleasettajaa.

Vuoden 2015 istuntoon jätettiin etukäteen määrätyssä järjestyksessä 54 aloitetta. Kiitos aloitteen jättäneille ulkosuomalaisyhteisöille! Yhdistämisten jälkeen parlamentin valiokuntien käsiteltäväksi tuli 41 sihteeristön taustoittamaa päätöslauselmaehdotusta. Istunnon kahdeksassa valiokunnassa ulkosuomalaisyhteisöjen edustajat työstivät sääntömääräisesti vastaanotettujen ja sihteeristön taustoittamien aloitteiden pohjalta tehtyjä päätöslauselmaehdotuksia. Valiokuntien päätöslauselmaesitykset julkistettiin toisena istuntopäivänä ja täysistunto käsitteli ne. Istunto voi halutessaan muokata esityksiä ja äänestää niiden hylkäämisestä tai hyväksymisestä USP:n päätöslauselmiksi.

Tämä jännittävä päätöslauselmakeskustelu löytyy radionauhoitteena ja sen voi kuunnella milloin tahansa, missä tahansa. Helsinkiläinen paikallisradio Radio Rapu tallensi koko toisen täysistuntopäivän jännittävät päätöslauselma-keskustelut ja puheet. Avaa ja kuuntele laadukas äänitallenne tästä: Radiointi 

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat 2015

on koostettu, käännetty ruotisiksi ja englanniksi ja painettu. Vuoden 2015 päätöslauselmat luovutettiin 27.10.2015 Valtioneuvoston linnassa pääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle. Pääministerin kanslian kautta 41 päätöslauselmamme kooste lähtee lausuntokierrokselle valtioneuvostoon eli ministeriöihin.

Päätöslauselmakooste 2015 sisältää USP:n puhemiehistön Johdannon. Voit lukea tai ladata sen tulostettavaksi tästä: 2015 Päätöslauselmayhteenveto

Se, ja kaikkien aiempien istuntojen päätöslauselmayhteenvedot löytyvät tästä: kotisivuilta tästä: Toiminta > Päätöslauselmat >.

Jo istunnon pöytäkirjassa oli mukana päätöslauselmakooste, mutta vain lyhyinä päätöksinä. Sen voi lukea alla kohdassa: 'Istunnon 2015 pöytäkirja', tai ladata tästä: 2015 Päätöslauselmien lyhyet päätökset

Sihteeristö vastaa mielellään tiedusteluihin.

Alempaa löytyy Aloiteyhteenveto. Se on istunnon käsiteltäviksi jätettyjen kaikkien alkuperäisten aloitteiden tiivistelmä. Sihteeristön taustoittamina aloitteista - joita samankaltaisia voi olla myös yhdistelty - tulee päätöslauselmaehdotuksia. Parlamentti-istunnon valiokunnat käsittelevät päätöslauselmaehdotuksia muokaten niistä päätöslauselmaesityksiä annettavaksi parlamentin täysistuntoon. Istunto muokkasi, ja hylkäsi tai hyväksyi ne päätöslauselmiksi. 

Istunnon 2015 pöytäkirja

Istunnon pöytäkirja liitteineen on lähetetty kaikille ulkosuomalaisyhteisöille sekä istuntoon osallistuneille edustajille ja tarkkailijoille kahden kuukauden sisällä istunnosta. Mikäli sihteeristöllä ei ole ollut yhteisön tai osallistujan sähköpostiosoitetta, on pöytäkirja postitettu kirjeitse.

Pöytäkirjan liitteitä ovat: lista istuntoon osallistuneista edustajista ja tarkkailijoista, ja pidetyt puheet. Istunnon pöytäkirjaan kuuluu liitteenä myös hyväksyttyjen kooste päätöslauselmien lyhyistä versiosta eli pelkät päätökset. Lataa pöytäkirja liitteineen tästä (svensk version finns på den svenska hemsidan):
2015 Istuntopöytäkirja liitteineen  

Vanha ja uusi istunnon valitsema uusi puhemiehistö

Pöytäkirjasta löytyvät myös tiivistelmät istunnon alkajaisiksi kuulluista USP:n maailman kahdeksan eri alueen alue-edustajan eli USP:n kahdeksan varapuhemiehen alueraporteista jotka kertovat toiminnasta vuosina 2012-2015. Katso myös näillä kotisivuilla USP:n alueiden tila tästä kohdasta: > USP:n alueet.

Päätöslauselmien edistämisestä alkaneella istuntokaudella vuosina 2015-2017 on vastuussa USP:n uusi puhemiehistö. Heidät esitellään kohdassa 'Puhemiehistö' (katso vasen palkki). Katso myös 'USP:n alueet' (yläpalkki). USP:in kahdeksan aluetta valitsevat omissa aluekokouksissaan alueensa edustajan ja tämän varahenkilön. Istunto vahvistaa heidät. Nämä kahdeksan ovat USP:n varapuhemiehiä jotka yhdessä USP:n puhemies Jarmo Virmavirran kanssa muodostavat puhemiehistön. USP:n sihteeristö (Suomi-Seura ry) edistää työtä puhemiehistön alaisuudessa. Uusi puhemiehistö tulee esittelemään päätavoitteikseen nostamansa asiat johdannossa joka aloittaa täydellisen päätöslauselmien koosteen.


Vuoden 2015 istunnon asialista sisältyy tähän istunnon koko ohjelmaan:
Istunnon_2015_koko_ohjelma  

Toimintaraportti 2012-2015

Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja Paula Selenius antoi istunnolle toimintaportin. Kuukautta ennen istuntoa lähetti sihteeristö kaikille istunnon osallistujille toimintaraportin edellisestä istuntokaudesta 2012-2015, kattaen työn vuoden 2012 istunnon päätöslauselmien edistämiseksi. Se löytyy tästä: Sihteeristön raportti 2015
Tulostusversio: Raportti_toiminta_work_report_2012-2015  

Tiivistelmä jätetyistä aloitteista

eli parlamenttisihteerin istuntopuhe sisälsi myös ehdotuksen istunnon valiokuntajaoksi - istunto hyväksyi tämän valiokuntajaon:
Aloitealustus_parlamenttisihteeri_2015  

Aloiteyhteenveto

Vuoden 2015 istuntoon jätettiin alun perin 54 aloitetta. Aloitteiden lopullinen lukumäärä selvisi sen jälkeen kun samankaltaiset oli yhdistetty: 41 aloitetta. Tämä aloiteyhteenveto kuvaa aloitteet lyhyesti sellaisina kuin ne jätettiin sihteeristölle, ja yhdistettyinä. Aloitteet on samalla jaettu alustavasti valiokunnittain:
ALOITEYHTEENVETO_2015_FI

Ulkosuomalaisyhteisöillä oli aikaa jättää aloitteita sihteeristölle aina 22.2.2015 asti eli viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. Aloite on aloitelomakkeelle tai vapaamuotoisesti kirjallisesti kirjoitettu yhteisön ehdotus parlamentti-istunnon päätöslauselmaksi. Siitä käy ilmi aloitteen tekijäyhteisö, aloitteen otsikko, lyhyt ehdotusteksti päätöslauselmaksi ja aloitteen perustelut, kuten aloitteeseen johtaneet tekijät, tavoitteet ja tarkoitus. Kuten järjestön oma istunto-ilmoittautuminen, vahvistetaan aloitekin aina allekirjoituksella.

Aloitelomake yleisneuvoineen löytyy: tästä (tai päävalikosta Toiminta > Aloitteet). Mitä aiemmin aloitteet lähetetään sihteeristöön, sitä paremmin ehditään tehdä aloitteen kehittämistä, oikeellisuutta ja viimeistelyä koskeva taustatyö jotta aloite saa istunnossa parhaan mahdollisen käsittelyn.


Eduskunnan II varapuhemies Ben Zyskowicz piti avajaispuheen istunnon ensimmäisenä päivänä 22.5.2015. Se löytyy yltä pöytäkirjan liitteenä tai sen voi myös lukea tästä:
Avajaisjuhlapuhe_speech_2015_Ben_Zyskowicz


Kansanedustaja Pekka Haavisto piti kutsuvieraan juhlapuheen toisena istuntopäivänä 23.5.2015. Se löytyy yltä pöytäkirjan liitteenä tai sen voi myös lukea tästä:
Juhlapuhe_speech_2015_Pekka_Haavisto_23-5-2015  

Radio Rapu toi osan täysistuntoa radioon!

Helsinkiläinen paikallisradio Radio Rapu tallensi koko toisen päivän 23.5. täysistunnon. Vaikket päässyt paikalle, voit kuunnella vieläkin jännittävät päätöslauselmakeskustelut 41 päätöslauselmaesityksestä. Päivän äänitykseen kuuluu myös kutsuvieraan kansanedustaja Pekka Haaviston juhlapuhe, sekä kolmantena ääniraitana päätöslauselmakeskustelun loppu ja USP:n puhemies Jarmo Virmavirran 8. täysistunnon päätössanat. Äänitteet voi kuunnella tästä: Radiointi

Radio Ravun kotisivut ovat www.radiorapu.com. Paikallisradion lähetyksiä voi kuunnella suorana lähetyksenä pääkaupunkiseudulla taajuudella 107,4 MHz, tai Radio Ravun omalta kotisivulta avattavalla 'radiosoittimella' milloin tahansa myöhemmin, missä päin maailmaa tahansa.

Istuntoa edeltäneet oheisohjelmat (4)

Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon yhteyteen järjestetään perinteisesti mielenkiintoista oheisohjelmaa edeltävänä päivänä. Torstaina 21.5.2015 pidettiin yksi osallistava keskustelutilaisuus, kaksi seminaaria ja avajaisjuhlajumalanpalvelus.


1. 'Suomi vuonna 2017: onko ulkosuomalaisuudella väliä?' (klo 9-11.15)

ulkosuomalaisyhteisöjen oma Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tiedotus- ja suunnittelutilaisuus oli menestys 105 ilmoittautuneella osallistujalla. Pidimme dialogin yhdessä Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden organisaation kanssa. Kiitos heidän, saimme kokoontua upeassa Säätytalossa (Snellmaninkatu 9-11) jossa maamme julistettiin itsenäiseksi vuonna 1917. Ohjelma: 2015_Keskustelutilaisuus_Suomi100

Ulkoasiainministeriön tervehdyksen toi valtiosihteeri Peter Stenlund. Hän korosti muiden muassa, että Suomen edustustojen johdolla on Team Finlandilla tehtävä ja ulkosuomalaisjärjestöt ovat mukana 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluissa sitä kautta.

Suomi 100:n pääsihteeri Pekka Timonen kertoi inspiroivasti valtiollisista valmisteluista ja korosti teemaa "Yhdessä".

Suomi-Seuran johtokunnan puheenjohtaja, USP:n puhemies Jarmo Virmavirta muistutti, että ulkosuomalaisalueilla ja ulkosuomalaisyhteisöjen parissa käy juhlavuoden 2017 suunnittelu jo vilkkaana ja että ulkosuomalaisten verkosto käytettävissä oleva voimavara.

Ulkosuomalaiset osallistuivat keskusteluun vilkkaasti ja jättivät järjestäjille paljon viestejä jotka kerättiin talteen.

Näyttelijä Antti Virmavirran yllätysesitys siivitti pohtimaan suomalaisuutta Veikko Huovisen Havukka-Ahon ajattelija-kirjasta löytyvän metsätyömies, korpifilosofi Konsta Pylkkäsen avulla.

Näin valtiollinen juhlatoimikunta kertoo yhteistilaisuudestamme omassa Uutiskirjeessään 2/2015 (17.6.2015):
Sydän Suomessa, tunne suomalaisuudesta yhdistää ulkomailla.

Voit lukea tai myös tilata valtiollisen juhlatoimikunnan "Suomi 100 - Yhdessä" Uutiskirjeen tästä: suomi100finland


2. Senioriseminaari 'Vanhuus ja kaksi kotimaata' (klo 13-17.00)

kokoontui kauniissa Helsingin tuomiokirkon kryptassa välittömästi avajaisjuhlajumalanpalveluksen jälkeen. Senioriseminaariin osallistui lähes 80 henkeä. Paneelikeskustelun avasi kanslianeuvos Risto Laakkonen. Edustettuina olivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko, Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset ja Siirtolaisuusinstituutti. Suomi-Seuran seniorineuvonta on yksi Suomalaiset seniorit maailmalla, SuSeMa, järjestäjistä.

Ohjelma: 2015_Senioriseminaari_korjattu

Senioriseminaarin 2015 'Vanhuus ja kaksi kotimaata' muistio löytyy klikkaamalla tästä ja seminaariin liittyvän taustakyselyn yhteenveto tästä.

SuSeMa on järjestänyt aiemmin seminaarin myös kaikkien näiden perättäisten istuntojen yhteydessä: 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012. Niistä voit lukea Suomi-Seuran kotisivuilta seniorineuvonnan alta.


3. Suomi-kouluseminaari (21.5.2015 klo 13-17.00)

oli tarjolla uutuutena kaikille Suomi-kouluasioista kiinnostuneille täysistuntoon osallistuville ja muutoin kiinnostuneille, kiitos ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueen puheenjohtajan ja Frankfurtin Suomi-koulun. Myöskin maksuton seminaari pidetiiin suomen kielellä Helsingin yliopiston eräässä Senaatintorin varren auditoriossa. Suomi-kouluseminaariin osallistui noin 40 henkeä ja se käsitteli Suomi-koulujen rahoituspohjaa ja uutta opetussuunnitelma-suositusta. Puhujina olivat mm. Maila Eichhorn Suomi-koulujen Tuki ry:stä ja Leena Nissilä Opetushallituksesta. Tiedustelut: inka.kuusela@gmx.de, kati.hognes@gmail.com.

Ohjelma: Kutsu_SUOMIkouluseminaariin


4. Istunnon avajaisjumalanpalveluksesta

Helsingin tuomiokirkossa (klo 12.00) vastasi Tuomiokirkkoseurakunta Kirkon ulkosuomalaistyön ohjelmallisella tuella. Saarnan piti ulkosuomalaisten oma piispa, Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma

Alueiden kokoukset

Ulkosuomalaisparlamentin täysistuntoa edeltävät monet aluekokoukset pidettiin perinteiseen tapaan päivää ennen, torstaina 21.5.2015, iltapäivällä tai alkuillasta. Neljä aluekokousta kokoontui Suomi-Seuran tiloissa. Itä-Euroopan aluekokous kokoontui Inkeri-keskuksessa. Kaksi aluekokousta kokoontui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen uusissa toimitiloissa 'Kirkon talossa' (Eteläranta 8). Tästä USP kiittää kirkon ulkosuomalaistyön johtajaa rovasti Ilkka Mäkelää. Aluekokoukset myös valitsevat itsenäisesti alueensa edustajan eli USP:n varapuhemiehen ja tämän henkilökohtaisen varahenkilön, jotka täysistunto vahvistaa. Näiltä kotisivuilta kohdasta 'USP:n alueet' löydät heidän yhteystietonsa ja alueesi uutiset. 

Puhemiehistön kokous

pidettiin tavalliseen tapaan istunnon alla (keskiviikkona 20.5. klo 9.00). Puhemiehistön kokousten pöytäkirjat löytyvät ajallaan näiltä kotisivuilta puhemiehistön sivustolta:
www.usp.fi > Toiminta > Puhemiehistö. Katso myös alueiden sivua:
www.usp.fi > USP:n alueet > (valitse yksi kahdeksasta maailman alueesta). 

Matka-apurahat nuorille

Kannustimme edelleen nuorisoa mukaan ulkosuomalaisparlamentin toimintaan ja osallistumaan toukokuun 2015 istuntoon Helsingissä sekä istuntoa edeltäviin oheisohjelmiin! Suomi-Seura ry tarjosi anomuksesta matka-apurahoja parlamentti-istuntoon osallistuville nuorille. Ne oli tarkoitettu matkakustannuksiin alle 30-vuotiaalle järjestönsä edustajalle tai tarkkailijalle ja porrastettu matkaetäisyyden mukaan. Ulkosuomalaisparlamentin tulee olla ulkosuomalaisten näköinen ja nuorilla ulkosuomalaisilla on tässä tärkeä rooli.


Lopuksi, toukokuun 2015 parlamentti-istuntoon valmistauduttiin näin:
2015_aikataulujana Parlamentti-istunnon perustiedot löytyvät tästä:
2015_Istunto_perustiedot

Seuraa tätä sivua! Älä epäröi ottaa yhteyttä alueesi edustajaan tai sihteeristöön: info@usp.fi

Seuraava ulkosuomalaisparlamentin istunto on 20-vuotisjuhlaistunto vuonna 2017, Suomen 100-vuotisjuhlavuonna.* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 23.8.16 Webmaster