Utlandsfinländarparlamentet

Utlandsfinländarparlamentets session 2015

TACK FÖR ALLA DELTAGARE TILL SESSION, SEMINARIER OCH ÖVRIG PROGRAM!

Utlandsfinländarparlamentets åttonde session hålls den 22.-23.5.2015 i Helsingfors. Sessionen faller på fredag och lördag. Lokalen var den samma som vid årets 2012, Helsingfors universitet huvudbyggnad (gammal byggnad på Senatstorget). Representanter av utlandsfinländska samfund arbetade hårt också brevid festsalen i åtta olika utskott. De 41 stycken av antagna resolutioner är en kraftig utlandsfinländsk synvinkel över utmaningar, problem och idéer. Samtidigt är resolutioner propositioner över förbättringar till lagstiftare och ämbetsmän.

[under arbete] Istuntoon oli kutsuttu kaikki ulkosuomalaisyhteisöt jotka ovat mukana ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnassa vahvistettuaan eli ratifioituaan USP:n säännöt, yhteensä 519 yhteisöä 38 maasta. Ne voivat osallistua toimintaan lähettämällä istuntoon äänivaltaisia edustajia ja tarkkailijoita ja tekemällä istunto-aloitteita. Istuntoon osallistui 187 henkeä 21 maasta, edustaen yhteensä 125 ulkosuomalaista järjestöä. Istuntoon osallistui 140 näiden yhteisöjen edustajaa ja 47 virallista tarkkailijaa.

Lisäksi mukana oli kutsuvieraita ja lehdistöä. Senaatintorille aukeavan päärakennuksen lämpiössä tietoa jakoi ja palveluitaan tarjosi 11 näytteilleasettajaa.

Likaså inlämnades ett stort antal motioner i enlighet med stadgarna, 54 stycken. Tack till all utlandsfinländska samfund som lämnade in dem! Efter vissa ihopslagningar sändes 41 motioner inklusive resolutionsförslag och med viss bakgrundsinformation sammanställd av sekretariatet till parlamentsbehandling i olika utskott. Istunnon kahdeksassa valiokunnassa ulkosuomalaisyhteisöjen edustajat työstivät sääntömääräisesti vastaanotettujen ja sihteeristön taustoittamien aloitteiden pohjalta tehtyjä päätöslauselmaehdotuksia. Valiokuntien päätöslauselmaesitykset julkistettiin toisena istuntopäivänä ja täysistunto käsitteli ne. Istunto voi halutessaan muokata esityksiä ja äänestää niiden hylkäämisestä tai hyväksymisestä USP:n päätöslauselmiksi.

Tämä jännittävä päätöslauselmakeskustelu löytyy radionauhoitteena ja sen voi kuunnella milloin tahansa, missä tahansa. En lokalradio i Helsingfors, Radio Rapu, spelade in hela den andra dagen av sessionen, som till stor del gick på finska. Där kan man lyssna till den intressanta diskussionen före omröstningarna gällande de 41 förslagen till resolutioner (På sessionen fanns dock simultantolkning även till svenska). Öppna och lyssna här inspelningen av hög kvalitet: Inspelningen 

Utlandsfinländarparlamentets resolutioner 2015

on koostettu, käännetty ruotisiksi ja englanniksi ja painettu. Vuoden 2015 päätöslauselmat luovutettiin 27.10.2015 Valtioneuvoston linnassa pääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle. Pääministerin kanslian kautta 41 päätöslauselmamme kooste lähtee lausuntokierrokselle valtioneuvostoon eli ministeriöihin.

Päätöslauselmakooste 2015 sisältää USP:n puhemiehistön Johdannon. Voit lukea tai ladata sen tulostettavaksi tästä: 2015 Päätöslauselmayhteenveto

Denna resolution sammanfattning och resolutionerna av alla tidigare sessioner finns på hemsidan härr: Verksamhet > Resolutioner.

De antagna resolutioner men endast deras korta beslut texter hörde redan till sessionens protokoll. Den kan du läsa här under 'Sessionens protokoll' eller ladda utskriftsversionen också härifrån: 2015 Resolutioner korta beslut

Sekretariatet svarar gärna till frågor.

Alempaa löytyy myös Aloiteyhteenveto. Se on istunnon käsiteltäviksi jätettyjen kaikkien alkuperäisten aloitteiden tiivistelmä. Sihteeristön taustoittamina aloitteista - joita samankaltaisia voi olla myös yhdistelty - tulee päätöslauselmaehdotuksia. Parlamentti-istunnon valiokunnat käsittelevät päätöslauselmaehdotuksia muokaten niistä päätöslauselmaesityksiä annettavaksi parlamentin täysistuntoon. Istunto muokkasi, ja hylkäsi tai hyväksyi ne päätöslauselmiksi. 

Protokoll av Sessionen 2015

Protokollet från utlandsfinländarparlamentets session 2015 sändes inom två måndarer efter sessionen per e-post till alla utlandsfinländarparlamentets samfund samt till alla deras representanter och observatörer som deltagit i sessionen. Om sekretariatet har inte haft samfundets eller deltagarnas e-post adress, skickades protokoll per brev. Bilagor till protokoll är: förteckning över deltagare i sessionen, och alla tal.

Till protokollens bilagor hör också en lista över de korta versioner av antagna resolutioner (41 stycken), dvs. endast beslut texter utan deras bakgrunder. Sessionens protokoll med bilagor finns här: 2015 Protokoll med bilagor

Vanha ja uusi istunnon valitsema uusi puhemiehistö

Pöytäkirjasta löytyvät myös tiivistelmät istunnon alkajaisiksi kuulluista USP:n maailman kahdeksan eri alueen alue-edustajan eli USP:n kahdeksan varapuhemiehen alueraporteista jotka kertovat toiminnasta vuosina 2012-2015. Katso myös näillä kotisivuilla USP:n alueiden tila tästä kohdasta: > USP:n alueet.

Päätöslauselmien edistämisestä alkaneella istuntokaudella vuosina 2015-2017 on vastuussa USP:n uusi puhemiehistö. Heidät esitellään kohdassa 'Puhemiehistö' (katso vasen palkki). Katso myös 'USP:n alueet' (yläpalkki). USP:in kahdeksan aluetta valitsevat omissa aluekokouksissaan alueensa edustajan ja tämän varahenkilön. Istunto vahvistaa heidät. Nämä kahdeksan ovat USP:n varapuhemiehiä jotka yhdessä USP:n puhemies Jarmo Virmavirran kanssa muodostavat puhemiehistön. USP:n sihteeristö (Suomi-Seura ry) edistää työtä puhemiehistön alaisuudessa. Uusi puhemiehistö tulee esittelemään päätavoitteikseen nostamansa asiat johdannossa joka aloittaa täydellisen päätöslauselmien koosteen.


Vuoden 2015 istunnon asialista sisältyy tähän istunnon koko ohjelmaan:
Istunnon_2015_koko_ohjelma  

Verksamhetsrapport 2012-2015

Finland-Samfundets verksamhetsledare Paula Selenius presenterade till sessionen rapporten om sekretariatets och presidiets verksamhet och resolutionernas framskrikande under åren 2012-2015. Den skickades till sessionens deltagare en månad före sessionen. Den finns här (tillsammans med utskriftsversion) (på svenska): Sihteeristön raportti 2015

Utskriftsversion: Verksamhetsrapport_2012-2015

Sammanfatning av inlämnade motioner

eller parlamentsekreterarens sessionstal tillhörde också ett förslag till sessionens provision av utskott - sessionen godkände denna division av utskott:
Aloitealustus_parlamenttisihteeri_2015

Till årets 2015 session lämnades in 54 motioner. Det slutliga antalet blev klar efter att några av de här motioner hade blivit kombinerade: 41 motioner. Inom det här motionssammandraget finns motioner till påseende ännu med sina originala rubriken de kom till sekretariatet till handa, men här har motioner har också redan blivit kombinerade, samt delade preliminärt under olika utskott (svensk version kommer inom kort):
ALOITEYHTEENVETO_2015_FI

Utlandsfinländska samfund hade tid att lämna in till sekretariatet motioner till sessionen ända tills den 22.2.2015, dvs. tre månader innan sessionen. Motionsblankett och mera information hittar du här (eller på första sidan under Verksamhet: Motioner). En motion kan göras antingen på denna färdig blankett (se link ovanpå) eller fritt men dock alltid skriftligt. Den innhåller uppgifter av samfundet som lägger den fram, rubrik där ärendet framgår, den korta motionstexten, och dess motiveringar där det framgår motionens syfte, mål och förslag till motion. Såsom sessionsanmälningar, bör en motion alltid bekräftas med namnteckning. Ju tidigare lämnas motioner in, desto bättre kan sekretariatet göra ett gott bakgrundsarbete för när motionen sedan behandlas under sessionen.


Eduskunnan II varapuhemies Ben Zyskowicz piti avajaispuheen istunnon ensimmäisenä päivänä 22.5.2015. Se löytyy yltä pöytäkirjan liitteenä tai sen voi myös lukea tästä:
Avajaisjuhlapuhe_speech_2015_Ben_Zyskowicz


Kansanedustaja Pekka Haavisto piti kutsuvieraan juhlapuheen toisena istuntopäivänä 23.5.2015. Se löytyy yltä pöytäkirjan liitteenä tai sen voi myös lukea tästä:
Juhlapuhe_speech_2015_Pekka_Haavisto_23-5-2015  

Radio Rapu toi osan täysistuntoa radioon!

Helsinkiläinen paikallisradio Radio Rapu tallensi koko toisen päivän 23.5. täysistunnon. Vaikket päässyt paikalle, voit kuunnella vieläkin jännittävät päätöslauselmakeskustelut 41 päätöslauselmaesityksestä. Päivän äänitykseen kuuluu myös kutsuvieraan kansanedustaja Pekka Haaviston juhlapuhe, sekä kolmantena ääniraitana päätöslauselmakeskustelun loppu ja USP:n puhemies Jarmo Virmavirran 8. täysistunnon päätössanat. Äänitteet voi kuunnella tästä: Radiointi

Radio Ravun kotisivut ovat www.radiorapu.com. Paikallisradion lähetyksiä voi kuunnella suorana lähetyksenä pääkaupunkiseudulla taajuudella 107,4 MHz, tai Radio Ravun omalta kotisivulta avattavalla 'radiosoittimella' milloin tahansa myöhemmin, missä päin maailmaa tahansa.

Istuntoa edeltäneet oheisohjelmat (4)

Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon yhteyteen järjestetään perinteisesti mielenkiintoista oheisohjelmaa edeltävänä päivänä. Torstaina 21.5.2015 pidettiin yksi osallistava keskustelutilaisuus, kaksi seminaaria ja avajaisjuhlajumalanpalvelus.


1. 'Suomi vuonna 2017: onko ulkosuomalaisuudella väliä?' (klo 9-11.15)

ulkosuomalaisyhteisöjen oma Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tiedotus- ja suunnittelutilaisuus oli menestys 105 ilmoittautuneella osallistujalla. Pidimme dialogin yhdessä Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden organisaation kanssa. Kiitos heidän, saimme kokoontua upeassa Säätytalossa (Snellmaninkatu 9-11) jossa maamme julistettiin itsenäiseksi vuonna 1917. Ohjelma: 2015_Keskustelutilaisuus_Suomi100

Ulkoasiainministeriön tervehdyksen toi valtiosihteeri Peter Stenlund. Hän korosti muiden muassa, että Suomen edustustojen johdolla on Team Finlandilla tehtävä ja ulkosuomalaisjärjestöt ovat mukana 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluissa sitä kautta.

Suomi 100:n pääsihteeri Pekka Timonen kertoi inspiroivasti valtiollisista valmisteluista ja korosti teemaa "Yhdessä".

Suomi-Seuran johtokunnan puheenjohtaja, USP:n puhemies Jarmo Virmavirta muistutti, että ulkosuomalaisalueilla ja ulkosuomalaisyhteisöjen parissa käy juhlavuoden 2017 suunnittelu jo vilkkaana ja että ulkosuomalaisten verkosto käytettävissä oleva voimavara.

Ulkosuomalaiset osallistuivat keskusteluun vilkkaasti ja jättivät järjestäjille paljon viestejä jotka kerättiin talteen.

Näyttelijä Antti Virmavirran yllätysesitys siivitti pohtimaan suomalaisuutta Veikko Huovisen Havukka-Ahon ajattelija-kirjasta löytyvän metsätyömies, korpifilosofi Konsta Pylkkäsen avulla.

Näin valtiollinen juhlatoimikunta kertoo yhteistilaisuudestamme omassa Uutiskirjeessään 2/2015 (17.6.2015):
Sydän Suomessa, tunne suomalaisuudesta yhdistää ulkomailla.

Voit lukea tai myös tilata valtiollisen juhlatoimikunnan "Suomi 100 - Yhdessä" Uutiskirjeen tästä: suomi100finland


2. Senioriseminaari 'Vanhuus ja kaksi kotimaata' (klo 13-17.00)

kokoontui kauniissa Helsingin tuomiokirkon kryptassa välittömästi avajaisjuhlajumalanpalveluksen jälkeen. Senioriseminaariin osallistui lähes 80 henkeä. Paneelikeskustelun avasi kanslianeuvos Risto Laakkonen. Edustettuina olivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko, Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset ja Siirtolaisuusinstituutti.

Ohjelma: 2015_Senioriseminaari_korjattu

Valmistuttuaan senioriseminaarin kooste lisätään myös tähän: ____


3. Suomi-kouluseminaari (21.5.2015 klo 13-17.00)

oli tarjolla uutuutena kaikille Suomi-kouluasioista kiinnostuneille täysistuntoon osallistuville ja muutoin kiinnostuneille, kiitos ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueen puheenjohtajan ja Frankfurtin Suomi-koulun. Myöskin maksuton seminaari pidetiiin suomen kielellä Helsingin yliopiston eräässä Senaatintorin varren auditoriossa. Suomi-kouluseminaariin osallistui noin 40 henkeä ja se käsitteli Suomi-koulujen rahoituspohjaa ja uutta opetussuunnitelma-suositusta. Puhujina olivat mm. Maila Eichhorn Suomi-koulujen Tuki ry:stä ja Leena Nissilä Opetushallituksesta. Tiedustelut: inka.kuusela@gmx.de, kati.hognes@gmail.com.

Ohjelma: Kutsu_SUOMIkouluseminaariin


4. Istunnon avajaisjumalanpalveluksesta

Helsingin tuomiokirkossa (klo 12.00) vastasi Tuomiokirkkoseurakunta Kirkon ulkosuomalaistyön ohjelmallisella tuella. Saarnan piti ulkosuomalaisten oma piispa, Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma

Alueiden kokoukset

Ulkosuomalaisparlamentin täysistuntoa edeltävät monet aluekokoukset pidettiin perinteiseen tapaan päivää ennen, torstaina 21.5.2015, iltapäivällä tai alkuillasta. Neljä aluekokousta kokoontui Suomi-Seuran tiloissa. Itä-Euroopan aluekokous kokoontui Inkeri-keskuksessa. Kaksi aluekokousta kokoontui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen uusissa toimitiloissa 'Kirkon talossa' (Eteläranta 8). Tästä USP kiittää kirkon ulkosuomalaistyön johtajaa rovasti Ilkka Mäkelää. Aluekokoukset myös valitsevat itsenäisesti alueensa edustajan eli USP:n varapuhemiehen ja tämän henkilökohtaisen varahenkilön, jotka täysistunto vahvistaa. Näiltä kotisivuilta kohdasta 'USP:n alueet' löydät heidän yhteystietonsa ja alueesi uutiset. 

Puhemiehistön kokous

pidettiin tavalliseen tapaan istunnon alla (keskiviikkona 20.5. klo 9.00). Puhemiehistön kokousten pöytäkirjat löytyvät ajallaan näiltä kotisivuilta puhemiehistön sivustolta:
www.usp.fi > Toiminta > Puhemiehistö. Katso myös alueiden sivua:
www.usp.fi > USP:n alueet > (valitse yksi kahdeksasta maailman alueesta). 

Matka-apurahat nuorille

Kannustimme edelleen nuorisoa mukaan ulkosuomalaisparlamentin toimintaan ja osallistumaan toukokuun 2015 istuntoon Helsingissä sekä istuntoa edeltäviin oheisohjelmiin! Suomi-Seura ry tarjosi anomuksesta matka-apurahoja parlamentti-istuntoon osallistuville nuorille. Ne oli tarkoitettu matkakustannuksiin alle 30-vuotiaalle järjestönsä edustajalle tai tarkkailijalle ja porrastettu matkaetäisyyden mukaan. Ulkosuomalaisparlamentin tulee olla ulkosuomalaisten näköinen ja nuorilla ulkosuomalaisilla on tässä tärkeä rooli.


Lopuksi, toukokuun 2015 parlamentti-istuntoon valmistauduttiin näin:
2015_aikataulujana Parlamentti-istunnon perustiedot löytyvät tästä:
2015_Istunto_perustiedot

Seuraa tätä sivua! Älä epäröi ottaa yhteyttä alueesi edustajaan tai sihteeristöön: info@usp.fi

Seuraava ulkosuomalaisparlamentin istunto on 20-vuotisjuhlaistunto vuonna 2017, Suomen 100-vuotisjuhlavuonna.
* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 23.8.16 Webmaster