Ulkosuomalaisparlamentti

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN TÄYSISTUNNOT

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu kahden, kolmen vuoden välein Helsinkiin. Viimeisin istunto pidettiin Helsingin yliopistolla toukokuussa 2015. Lue siitä lisää vasemman palkin kohdasta 'Istunto 2015'. Tätä edeltävä istunto kokoontui samassa paikassa lokakuussa 2012. Seuraava istunto onkin vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlaistunto. Se kokoontuu Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017, ja pidetään 16.-17.6.2017. Paikkana on jälleen kerran Helsingin yliopiston vanha päärakennus Senaatintorin varrella.


Ulkosuomalaisparlamentin istunto 2012

Parlamenttiedustajat valitaan siten, että jokainen parlamentin säännöt ratifioinut ulkosuomalaisyhteisö on oikeutettu lähettämään edustajansa parlamenttiin. Yhteisö, jonka jäsenmäärä on alle 500, lähettää yhden edustajan. Yhteisö, jonka jäsenmäärä ylittää 500 saa lähettää kaksi edustajaa ja yhteisö, jonka jäsenmäärä on yli 1 000, saa kolme edustajaa. Yksi henkilö voi edustaa useampia ulkosuomalaisyhteisöjä, mutta hänellä on istunnossa ja valiokunnissa kuitenkin vain yksi ääni.

Edustajat osallistuvat istuntojen aikana parlamentin työhön täysistunnossa ja valiokunnissa. USP:n yhteisöt voivat lähettää täysistuntoon myös tarkkailijoita, jotka voivat osallistua sekä täysistuntoon että valiokuntatyöhön. Heillä voi olla puheoikeus valiokunnassa muttei kuitenkaan puhe- eikä äänioikeutta istunnossa.

Täysistuntojen puheenjohtajana toimii USP:n puhemies. Täysistuntojen sihteerinä toimii USP:n parlamenttisihteeri ja puhemiehen toimintaa avustaa istunnon aikana Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja.

Parlamenttiin jätetyt aloitteet lähetetään täysistunnosta valiokuntiin edelleen käsiteltäväksi. Pysyviä valiokuntia on kymmenen: kansalaisuusvaliokunta, kulttuurivaliokunta, nuorisovaliokunta, opinto- ja koulutusvaliokunta, poliittisten- ja virallisten asioiden valiokunta, sosiaalivaliokunta, seniorivaliokunta, sääntövaliokunta, talousvaliokunta ja tiedotusvaliokunta.

Tarvittaessa valiokuntia voidaan yhdistää tai muita valiokuntia perustaa. Eri maantieteellisten alueiden edustus tulee taata niissä.

Valiokunnissa viimeistellyt päätöslauselmaehdotukset jaetaan edustajille toisena istuntopäivänä päätösistunnon alkaessa. Sen jälkeen kun kaikki päätöslausumat on luettu edustajille tiedoksi, puhemies tarjoaa tilaisuuden päätöslauselmaa koskeville puheenvuoroille. Puheenvuorot on pyydettävä kirjallisesti ennen istuntoa tai sen aikana.

Ellei eriäviä mielipiteitä ole keskustelun aikana esitetty, puhemies toteaa aloitteen hyväksytyksi.

Sihteeristö (Suomi-Seura ry.) laatii istunnosta pöytäkirjan, joka esitetään puhemiehistön tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Istuntopöytäkirja lähetetään kaikille jäsenyhteisöille ja istuntoon osallistuneille edustajille sekä tarkkailijoille viimeistään kaksi kuukautta istunnon jälkeen.

Lisää tietoa USP:n istuntojen kulusta löydät ulkosuomalaisparlamentin käsikirjasta.

Näillä sivuilla pääset selaamaan tärkeimpiä asiakirjoja Ulkosuomalaisparlamentin istunnoista.

Perustava Istunto 1997

Ensimmäinen varsinainen Istunto 1998

Toinen varsinainen istunto 2000

Kolmas varsinainen istunto 2002

Neljäs varsinainen Istunto 2005

Viides varsinainen Istunto 2007

Kuudes varsinainen istunto 2010

Seitsemäs varsinainen istunto 2012

Kahdeksas istunto 2015

Yhdeksäs istunto, 20-vuotisjuhlaistunto 2017
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 12.3.17 Webmaster