Finnish Expatriate Parliament

The Finnish Expatriate Parliament's Speakers' Council 2017-2020

Puhemiehisto_2017-2020

Photo: Leena Isbom 28.9.2017/Finland Society. Missing from photo: Veli Niinimaa, Kanada and Kati Hognes/Central Europe, who replaced by Satu Oldendorff. Also in photo: personal deputy of Seija Sjöstedt/Northern Europe, Josefin Gustafsson.

In between sessions, the Speakers' Council of the Finnish Expatriate Parliament is actively furthering the interests of expatriate Finns. The Council meets twice a year in Helsinki. Mr Jarmo Virmavirta, also Chairman of the Finland Society, acts as Speaker for the Council since April, 16, 2013.

Australia and Asia: Mr Michael (Mikko) Pekkala (ACT, Australia)
Alternate: Mr Risto Söder (VIC, Australia)

Eastern Europe: Mr Sakari Neuvonen (Estonia)
Alternate: Mr Wladimir Kokko (Russia)

Central Europe: Ms Kati Hognes (Belgium)
Alternate: Ms Satu Oldendorff (Germany)

Northern Europe: Ms Seija Sjöstedt (Sweden)
Alternate: Ms Josefin Gustafsson (Sweden)

Finnish Swedes around the world: Ms Barbro Allardt Ljunggren (Sweden)
Alternate: Ms Alexandra Hibolin (Sweden)

Southern Europe, Africa and the Middle East: Ms Katia Brunetto (Italy)
Alternate: Mr Marko Suomalainen (Greece)

Canada: Mr Veli Niinimaa (AB, Canada)
Alternate: Ms Maarit Koivunen (ON, Canada)

USA and Latin America: Ms Hanna Wagner (Washington DC, USA)
Alternate: Mr Teuvo Pulkkinen (CA, USA) 

The Finnish Expatriate Parliament's Speakers' Council 2015-2017

In between sessions, the Speakers' Council of the Finnish Expatriate Parliament is actively furthering the interests of expatriate Finns. The Council meets twice a year in Helsinki. Mr Jarmo Virmavirta, also Chairman of the Finland Society, acts as Speaker for the Council since April, 16, 2013.

Australia and Asia: Mr Risto Söder (VIC, Australia)
Alternate: Michael (Mikko) Pekkala (ACT, Australia)

Eastern Europe: Mr Wladimir Kokko (Russia)
Alternate: Mr Markku Lehtonen (Estonia)

Central Europe:Ms Kati Hognes (Belgium)
Alternate: Satu Oldendorff (Germany)

Northern Europe: Ms Seija Sjöstedt (Sweden)
Alternate: Ms Pirkko Karjalainen (Sweden)

Finnish Swedes around the world: Ms Barbro Allardt Ljunggren (Sweden)
Alternate: Ms Alexandra Hibolin (Sweden)

Southern Europe, Africa and the Middle East: Ms Katia Brunetto (Italy)
Alternate: Mr Marko Suomalainen (Greece)

Canada: Mr Veli Niinimaa (AB, Canada)
Alternate: Ms Maarit Koivunen (ON, Canada)

USA and Latin America: Ms Satu Mikkola (WA, USA)
Alternate: Ms Marja Oksajärvi Snyder (MD, USA)

Presidium 2015-2017

Speakers’ Council 2015-2017: Speaker, 8 Deputy Speakers and
their personal alternates at University of Helsinki Festive Hall, 22.5.2015.
Photo: Finland Society/Leena Isbom
 

FEP Speakers' Council during earlier period 2012-2015:

Australia, Asia: Mr Risto Söder (VIC, Australia)
Alternate: Mr Mikko Pekkala (ACT, Australia)

Eastern Europe: Mr Wladimir Kokko (Russia)
Alternate: Mr Markku Lehtonen (Estonia)

Central Europe: Ms Kati Hognes (Belgium)
Alternate: Mr Reino Ruusunen (Scotland)

Swedish Finns Around the World: Barbro Allardt-Ljunggren (Sweden)
Alternate: Johannes Helander (Germany, USA)

North Europe: Ms Seija Sjöstedt (Sweden)
Alternate: Ms Pirkko Karjalainen (Sweden)

Canada: Mr Veli Niinimaa (AB, Canada)
Alternate: Ms Tuire Walsh (ON, Canada)

USA and Latin America: Ms Marita Cauthen (MA, USA)
Alternate: Ms Satu Mikkola (WA, USA)

Southern Europe, Middle East and Africa: Raimo Luokomaa (Portugal)
Alternate: Timo Sainio (Spain)


Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö

The Speakers' Council at its Spring Meeting in 2013

 

Meetings of the Speakers' Council

Spring Meeting of the Speakers' Council
Helsinki, April 21-22, 2016

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous pidettiin Helsingissä 21.-22.4.2016. Työtä väritti hallituksen uusi budjettiriihen päätös osoittaa varat kirjeäänestyksen käyttöönottoa varten eduskuntavaaleissa 2019. Asialistaan kuuluivat mm. keskustelut sisäministeriön maahanmuutto-osaston osasto-päällikön ja eduskunnan puhemiehen kanssa USP:n aseman vakiinnuttamisesta ja turvaamisesta saattamalla se lainsäädännön piiriin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä edistettiin ulkosuomalaisten lasten ja nuorten kieli- ja kulttuuriasioista, ml. YKI-kielikokeet ja ulkomailla toimivien suomalaisten koulujen toimintaedellytykset. Toinen OKM-tapaaminen käsitteli Suomi-Seuran, ulkosuomalaisjärjestöjen ja ulkosuomalaislehdistön tilannetta ja rahoitusta. Ulkosuomalaiset PK-yritysten kansainvälistymisen voimavarana ja kulttuurisen asiantuntemuksen käytössä oli aiheena Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltosen kanssa. Tiedotus- ja viestintäasiat laajalla kaarella olivat työn keskiössä: Suomen 100-vuotisjuhlavuoden valmistelut; yhteistyöryhmä Suomi 100 Maailmalla; USP:n 20-vuotisjuhlaistunto 16.-17.6.2017; ja näyttävä läsnäolo kesän Porin SuomiAreenalla 11.-15.7.2016.
Read more about this Speakers' Council here (in Finnish).

Autum Meeting of the Speakers' Council
Helsinki, October 19-20, 2015

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokous pidettiin Helsingissä 19. - 20.10.2015. Uusien istunnon päätöslauselmien edistämistyössä keskityttiin kiireellisimpiin asiakokonaisuuksiin. Neuvotteluja käytiin ministeri- ja valtiosihteeritasolla ja tavattiin neljä eduskunnan valiokuntapuheenjohtajaa. Esiin nousi varovainen optimismi 'Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosille 2012-2016' päivityksen ja ulkosuomalaisparlamentin aseman uudelleenarvioinnin suhteen keskusteluissa sisäministeriön kansliapäällikön ja lakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Kirjeäänestyksen osalta tapaamiset tahoillaan oikeusministerin ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa olivat molemminpuolisesti hyödyllisiä. Ulkosuomalaisten lasten ja nuorten kielen ja kulttuurin opetuksen turvaamisesta ja ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen (6) sekä suomea opettavien Suomi-koulujen (noin 140, noin 4 000 lasta) toimintaedellytyksistä puhuttiin valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaoston ja sivistysvaliokunnan puheenjohtajien kanssa. Lisäksi tavattiin valtiollisen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100-komitean ulkoasiainministeriön ohjausryhmän vetäjä. Suomi-Seuran kanssa pidettiin eduskunnassa tiedotus- ja vaikutustilaisuus "Ulkosuomalaisten asialla, Suomen hyväksi".
Read more about this Speakers' Council here (in Finnish).

Spring Meeting of the Speakers' Council
Helsinki, May 20, 2015

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous 2015 oli kokous joka pidettiin 8. ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon alla. Varapuhemiesten puheenvuorojen jälkeen siirryttiin istunnon valmisteluun. Puhemiehistö hyväksyi omalta osaltaan raportin sihteeristön toiminnasta vuosina 2012-2015 sekä tulevan täysistunnon (22.-23.5.2015) asialistan. Kokouksen asialistalla oli myös istunnon kulun, valiokuntien kokoonpanon ja työn kulun sekä päätöslauselmaesityksen käsittelyn kulun tarkistusta. Myös istunnon käytännön järjestelyjä ja oheisohjelmia selviteltiin. Samoin todettiin istuntoa edeltävät aluekokoukset. Puhemiehistön kokouksen perinteisenä tärkeänä osana kuultiin varapuhemiesten alueraportit.
Summary of the Minutes (in Finnish)

Autumn Meeting of the Speakers' Council
Helsinki, October 23 - 24, 2014

The Autumn Meeting of the Speakers' Council was held in Helsinki on October 23- 24, 2014 during Thursday and Friday and as a standard two-day bi-annual meeting. The Deputy speakers, the Speaker, the managing director of Finland Society and parliament secretary (with usual presence of Finland Society communication director Leena Isbom) discussed actual issues to expatriate Finns and met with political decision makers who are central to interest lobbying and guarding work in favour of expatriate Finnish views. Besides the Regional reports, the Agenda consisted of planning of the year 2017 100th jubileum anniversary events in the regions. Due to the parliamentary elections round the corner in April 2015, the Presidium's wish was to underline the contents and validity of the Government's Expatriate Finnish Program 2012-2016 even after the elections, under the forthcoming new Government. In this vein, the Presidium met with the chairmen of the eight largest parties in the Finnish parliament.
Summary of the Minutes (in Finnish)

Spring Meeting of the Speakers' Council / Helsinki, May 8 - 9, 2014
The Spring Meeting of the Speakers' Council was held in Helsinki on May 8-9, 2014. On the agenda were meetings with representatives from the Interior and Foreign Ministries, the general secretary for the Finnish Centennial Celebrations Committee, the Ministry for Education and Culture, the National Broadcasting Corporation (YLE) and the Foreign Ministry's State Secretary.
Summary of the Minutes (in Finnish)

Fall Meeting of the Speakers' Council in Helsinki 10.-11.10.2013
The Speakers' Council Meeting was held in Helsinki on 10.-11.10.2013. On the agenda were e.g. talks with members of the Finnish Parliament and Education Minister Krista Kiuru.
Summary of the Minutes (in Finnish)
* Top of the page


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 31.10.17 Webmaster