Utlandsfinländarparlamentet

Vad är utlandsfinländarparlamentet?

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades 1997 för att fungera som utlandsfinländarnas samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans besluter om för dem viktiga frågor.

I första hand riktar sig dess verksamhet mot finska myndigheter, som parlamentet vill informera om utlandsfinländska ärenden och livsvillkor. Utlandsfinländarparlamentet fungerar som en diskussions- och informationskanal både i Finland och för utlandsfinländare i deras nya hemländer.

UFP:s uppgift är att fungera som en påverkningskanal så att utlandsfinländarnas synvinkel iakttas i den offentliga förvaltningens beslutsfattning. Utlandsfinländarnas gemensamma beslut förmedlas genom utlandsfinländarparlamentet till de finska myndigheterna och andra samhälleliga aktörer.

Alla utlandsfinländska sammanslutningar som verkar utanför Finlands gränser kan delta i parlamentets arbete genom att ratificera UFP:s stadgar. Att delta i utlandsfinländarparlamentets verksamhet kostar ingenting och medför heller inga ekonomiska fördelar. För tillfället har 530 utlandsfinländska sammanslutningar i 39 länder ratificerat stadgarna.

Utlandsfinländarparlamentet sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfors. Varje förening eller organisation som har ratificerat parlamentets stadgar, har rätt att göra motioner och sända en representant till parlamentets session. Föreningar med över 500 medlemmar får två representanter och föreningar med över 1000 kan sända tre.

Som representativt system är UFP unikt i världen eftersom deltagande i verksamheten inte förutsätter finskt medborgarskap. Verksamhetens finskhet är försäkrad genom att den givande och mottagande parten är finländare i Finland och utomlands i sina nutida domicilländer.

Finland-Samfundet rf. i Helsingfors fungerar som utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat. Som talman för UFP verkar alltid ordföranden i Finland-Samfundets styrelse. Sedan april 2013 har Jarmo Virmavirta verkat som talman.

Mellan sessionerna leder UFP:s presidium arbetet med utlandsfinländarnas intressebevakning. Presidiet sammanträder två gånger i året i Helsingfors. Presidiet består av talmannen och av de åtta vice talmännen som är regionala talmännen. Presidiet representerar samtliga utlandsfinländare genom sju olika geografiska regioner. Den åttonde vice talmannen representerar finlandssvenskarna i världen.

Kom med i utlandsfinländarparlamentets verksamhet!


USP-maat

Utlandsfinländarparlamentets verksamhet följs i dag av 521 utlandsfinländska organisationer och föreningar i 39 länder.


* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 6.4.17 Webmaster